O-STA

Rezultati 48. avkcije trimesečnih in 16. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 48. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in
16. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 23.04.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 48. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM048250702 je znašala 5.500.000.000 SIT oziroma 550.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 700.565 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 550.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.500.000.000 SIT po enotni ceni 97,851. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,69%.
Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,500 in 97,681 (obrestna mera od 6,0% do 9,4% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 48. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.07.2002.

Razpisana emisija 16. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM016241002 je znašala 4.500.000.000 SIT oziroma 450.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 633.300 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 450.000 lotov naročil v skupni vrednosti 4.500.000.000 SIT po enotni ceni 95,514. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 9,29%.
Ponudbe so bile podane v razponu cene med 96,960 in 95,147 (obrestna mera od 8,33% do 10,09% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 16. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 24.10.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 28.05.2002, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 24.06.2002.