O-STA

Analiza trendov raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC)

MED FANTI UPAD ZADOVOLJNIH S SVOJO TELESNO SAMOPODOBO

Preventivni ukrepi v obliki zajezitve naraščanja telesne teže ter spodbujanja zdravih prehranskih navad in telesne dejavnosti

Ljubljana, 17. julij 2012 - Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010) je pokazala, da je skoraj 48 odstotkov mladostnikov, v starosti 11, 13 in 15 let, zadovoljnih s svojo telesno samopodobo, saj svoje telo ocenjujejo kot ravno pravo. Čeprav je s svojo telesno samopodobo zadovoljnih več fantov kot deklet, pa trendi kažejo, da je v obdobju 2002-2010 tudi med fanti narastlo število tistih, ki se ocenjujejo kot predebeli in tistih, ki so na dieti. Za fante so značilne tudi manj zdrave prehranske navade, saj manj pogosto kot dekleta uživajo sadje in zelenjavo, bolj pogosto pa sladkane pijače. Vse tri raziskave, leta 2002, 2006 in 2010, je izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), financiralo pa jih je Ministrstvo za zdravje RS.

Raziskava HBSC 2010 je pokazala, da so fantje in mlajši mladostniki bolj zadovoljni s svojo telesno samopodobo kot dekleta in starejši mladostniki. Tako svoje telo kot ravno pravo ocenjuje 52 odstotkov fantov in 43 odstotkov deklet oziroma 51 odstotkov 11-letnikov, 48 odstotkov 13-letnikov in 45 odstotkov 15-letnikov.

Zadovoljstvo s telesno samopodobo mladostnikov

"Čeprav so fantje v splošnem bolj zadovoljni s svojo samopodobo kot dekleta, pa je v obdobju 2002-2010 za več kot 4 odstotke narasel delež fantov, ki svoje telo ocenjujejo kot predebelo," je povedala Andreja Drev z IVZ. "V tem obdobju je med fanti za skoraj 2 odstotka narasel tudi delež tistih, ki so bili na dieti oziroma so počeli karkoli, da bi shujšali, delež deklet pa je padel za malo manj kot 4 odstotke. Kljub temu pa je na dieti še vedno več deklet (16,5 %) kot fantov (9,5 %)," pa je dodala Vida Fajdiga Turk z IVZ.

Prehranske navade mladostnikov

Upad zadovoljstva s telesno samopodobo ter porast deleža dietnega vedenja pri fantih v obdobju 2002-2010 verjetno lahko pojasnimo tudi z naraščanjem telesne teže med mladostniki. "Mednarodni podatki HBSC raziskave namreč kažejo, da se Slovenija po deležu čezmerno hranjenih in debelih 15-letnikov uvršča na 5. mesto med 39. državami. Podatki pa razkrivajo tudi, da je čezmerno hranjenih in debelih več fantov (23 %) kot deklet (13 %). Poleg tega je treba opozoriti, da imajo fantje manj zdrave prehranske navade kot dekleta", je povedala Vida Fajdiga Turk z IVZ.

Fantje v primerjavi z dekleti redkeje uživajo sadje in zelenjavo, pogosteje pa sladkane pijače. "Slovenski mladostniki se tako glede pogostega uživanja sladkanih pijač v mednarodnem merilu uvrščajo celo na prvo mesto, saj jih vsakodnevno redno uživa kar 37 odstotkov. Sladkane pijače so visoko obremenjene z dodanimi sladkorji (liter take pijače lahko vsebuje tudi do 25 čajnih žličk sladkorja), vsebujejo pa tudi številne kombinacije aditivov, kar lahko predstavlja tveganje za njihovo zdravje," je opozoril mag. Matej Gregorič z IVZ in dodal: "Sicer pa lahko že ena do dve sladkani pijači na dan povzročita za 26 odstotkov večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni, v 30 do 50 odstotkih pa naj bi prispevale tudi k razvoju debelosti. Poleg tega povečujejo tveganje za razvoj zobne gnilobe in srčno-žilnih obolenj."

Preventivni ukrepi za izboljšanje samopodobe mladostnikov

Telesna samopodoba pomembno vpliva na številne vidike mladostnikovega življenja, kot so občutje lastne vrednosti in samospoštovanje, zadovoljstvo z zdravjem, šolski uspeh, razumevanje s starši. "Zato je ključno, da pravočasno prepoznamo skupine z večjim tveganjem za razvoj negativne samopodobe in jim z ustreznimi promocijskimi in preventivnimi programi pomagamo pri izgradnji pozitivnega odnosa do lastnega telesa ter na ta način preprečimo razvoj nezdravih vedenj in negativnih posledic" je pojasnila Andreja Drev z IVZ in svetovala: "Ukrepi za izboljšanje telesne samopodobe pri mladostnikih bi se morali usmerjati v zajezitev naraščanja telesne teže, v spodbujanje pridobivanja zdravih prehranskih navad in ustreznih ravni telesne dejavnosti tako pri mladostnikih kot pri bodočih starših ter v krepitev varovalnih dejavnikov za razvoj zadovoljstva s telesno samopodobo. Med drugim je zelo pomembno, da starši na ustrezen način sprejmejo telesno težo mladostnika, še posebej, če je ta čezmerna". Nadalje je zelo pomembno tudi, da se mladostnik zna na ustrezen način soočati s pritiski vrstnikov, medijev in modne industrije ter da svojega telesa ne ocenjuje kritično.

###

Dodatne informacije:

Odnosi z javnostmi IVZ

Nuša Kerč

Telefon: 01 2441 479

nusa.kerc@ivz-rs.si