O-STA

Vabilo na otvoritev projekta ZIDNICE

v petek, 27. julija 2012 ob 19.30

Friday, July 27th at 7:30 PM

Čeligijev stolp, Gregorčičeva 33, Maribor

AVTORICI / DESIGNERS: Saba Skaberne in Aleksandra Saška Gruden, akad. kiparki

ARHITEKT / ARCHITECT: Urban Jeriha, mag.inž.arh.

BESEDILO PESMI / TEXT: Vesna Spreitzer

IZVEDBA OGRAJE / STRUCTURE: RPS d.o.o. in Nigrad d.d.

PROGRAM OTVORITVE / OPENING PROGRAM:

PLESNA TOČKA / DANCE PERFORMANCE: Mojca Kasjak (Plesna izba Maribor)

DELAVNICA USTVARJANJA BESEDILA V BRAJICI / BRAILLE - TEXT MAKING WORKSHOP:

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor

Arhitekturno-kiparski projekt Zidnice ščiti srednjeveški Čeligijev stolp. Obdaja ga kot prstan in obenem ustvarja poetično nadgrajeno ločnico med stolpom in mestom. Osvetljeno, izrezano besedilo v obliki horizontalnega friza vodi gledalca okoli stolpa.

Zidnice, architectural-sculptural project protects the historic Tscheligi tower. The wall - like structure embraces it as a ring and also creates a poetically upgraded demarcation between the tower and the city. Illuminated cut-out text in the form of the horizontal frieze leads the spectator around the tower.