O-STA

iForest - inovativnost za podjetja v gozdno-lesnem sektorju

Koper, 13. avgusta 2012 - Kakovost in privlačnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpora prenosa inovativnih rešitev ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, vse to je rešitev tudi za gozdno-lesni sektor pri nas. Tudi zato smo Slovenci v mednarodnem partnerstvu razvili podporo e-učenja s področja managementa inovacij v podjetjih gozdno-lesnega sektorja.

Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja. Njegov namen je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljati varstvo okolja za prihodnje generacije. Odličnost znanja, trajnostna usmerjenost in kakovost so tudi cilji Fakultete za management, zato se že vrsto let vključuje v program Vseživljenjsko učenje in lahko se pohvali s številnimi projekti, pri katerih je sodelovala oziroma sodeluje v okviru tega programa.

Eden od njih je tudi projekt iForest, v okviru katerega Fakulteta za management Univerze na Primorskem sodeluje še s petimi partnerji iz držav Evropske unije. Med njimi so Inštitut za inovativnost in tehnologijo - Korona plus iz Slovenije, Hellenic Management Association iz Grčije, Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium Sized Enterprise iz Bolgarije in Telematika iz Nemčije. Projekt, ki se je začel 1. oktobra 2010 in se zaključuje 30. septembra 2012, pa vodita ASEMFO (Asociacion Nacional de Empresas Forestales) in ASIMAG iz Španije.

iForest spada med projekte prenosa inovacij (to so večstranski projekti, ki prispevajo h kakovosti in privlačnosti ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpirajo prenos inovativnih rešitev ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru podprograma Leonardo da Vinci, sofinancira ga Evropska komisija, izvedbo projekta pa podpira tudi Evropska organizacija izvajalcev s področja kmetijstva in podeželja (CEETTAR).

Projekt iForest spodbuja sodelovanje, konkurenčnost in mednarodno poslovanje. Je nadaljevanje zelo uspešnega projekta iModel - Inovacijski model podjetja, katerega namen je bil spodbujati inovativnost v lesno-predelovalni industriji.

Rezultati analize gozdno-lesnega sektorja v sodelujočih državah potrjujejo, da je inovativnost ključni element tako za izhod iz trenutne ekonomske krize, kot tudi za spodbujanje trajnostne in ekološke rasti. Kljub temu pa obstaja jasna potreba po uvajanju inovacijskega procesa v gozdno-lesnem sektorju. Poročilo je dostopno na spletu.

V okviru projekta smo razvili okolje za podporo e-učenja s področja managementa inovacij v podjetjih gozdno-lesnega sektorja. Prototipna različica je dosegljiva na spletu. Skupina končnih uporabnikov je že potrdila in izpostavila uporabno vrednost platforme za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja in interaktivnega delovnega okolja. Vsi partnerji v okviru projekta iForest spodbujajo obisk platforme, ki bo brez dvoma pripomogla k izboljšanju upravljanja inovacij v podjetjih gozdno-lesnega sektorja.

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management | Cankarjeva 5, p.p. 345 | SI-6104 Koper | Slovenija | Tel.: 00386 (0)5 610 20 16 | Fax: 00386 (0)5 610 20 15 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | Facebook FM | Twitter FM | YouTube FM | Novice FM | Glasilo Magnet