O-STA

Rezultati 54. avkcije enomesečnih zakladnih menic

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE

54. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 15.05.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 54. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM054130602 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 661 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,386. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,94%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,459 in 99,367 (obrestna mera od 6,99% do 8,19% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 54. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 13.06.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 22.05.2002. Razpisana emisija 55. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM055200602 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 23.05.2002.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

ZAKLADNICA