O-STA

Razvoj kmetijstva ter njegov vpliv na gospodarstvo in podeželje

Razvoj kmetijstva ter njegov vpliv na gospodarstvo in podeželje

7. okvirni program je eden od temeljnih programov Evropske unije za spodbujanje vrhunske znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Gre za zelo kompleksen program, ki vsebuje niz različnih podprogramov in oblik pomoči. Usmerjen je v velike raziskovalne projekte na evropski ravni, v katere se vključujejo priznani strokovnjaki in raziskovalci. V tej elitni družbi se je kot partnerica znašla tudi Fakulteta za management Univerze na Primorskem, in sicer v okviru programa o proizvodnih dejavnikih kot primerjalni analizi faktorjev trga za kmetijstvo v državah članicah Evropske unije.

V sklopu tega bo 25. in 26. septembra 2012 naša fakulteta pod vodstvom prof. dr. Štefana Bojneca organizirala 2. letno konferenco, ki bo v ljubljanskem City hotelu. Na konferenci bo sodelovalo 30 udeležencev iz partnerskih univerz in inštitutov iz Belgije, Francije, Grčije, Irske, Italije, Nemčije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Švedske in Velike Britanije. Predstavili bodo raziskovalne dosežke projekta v zadnjem letu, tj. po prvi konferenci, ki jo je lani organizirala Univerza v Milanu, in izmenjali poglede na doslej opravljeno delo. Temu bo sledila razprava v zvezi z načrtovanjem nadaljnjih korakov za dosledno in popolno uresničitev ciljev projekta.

Omenjeni projekt analizira delovanje trgov proizvodnih dejavnikov v kmetijstvu in na podeželju v 27 državah EU in v treh kandidatkah za članstvo v EU. Projekt primerja delovanje različnih trgov, njihovo institucionalno podlago in njihov vpliv na razvoj kmetijstva in strukturne spremembe ter njihov vpliv na gospodarstvo in podeželje v državah EU in kandidatkah za članstvo v EU. Projekt je osredotočen na trge kapitala, dela in zemlje. Rezultati študije bodo prispevali k boljšemu razumevanju temeljnih ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na kmetijstvo EU, predvsem ekonomske politike za izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Dodatne informacije: http://www.factormarkets.eu/, Fakulteta za management pr@fm-kp.si.


FactorMarkets1.jpg

FactorMarkets2.jpg