O-STA

Podjetniška delavnica | Dizajnersko razmišljanje

Navdušili podjetnike

Koper, 25. septembra 2012 - V sklopu projekta o prenosu znanj in tehnologij v mala in srednja podjetja je Fakulteta za management Univerze na Primorskem organizirala enodnevno delavnico za podjetnike z naslovom Dizajnersko razmišljanje - ključ do uspešnega razvoja izdelka ali storitve. Podjetnikom smo uspešno predstavili kako z dizajnerskim razmišljanjem učinkovito in inovativno razviti izdelek ali storitev. Napovedujemo pa že naslednjo delavnico, ki bo jutri, v sredo, 26. septembra 2012, v Kopru.

Delavnica dizajnerskega razmišljanja v okviru mednarodnega projekta CEBBIS je minila v znamenju kreativnega razmišljanja po vzoru metodologije dizajnerskega razmišljanja. Udeležencem so predstavili zanimivo metodo, kako uspešno razviti izdelek ali storitev, nato jih naučili ustvarjalno razmišljati, na koncu pa so na praktičnem primeru razvili še nov izdelek oziroma storitev. Delavnico so vodili dr. Mitja Ruzzier, Tine Nagy ter mag. Blanka Tacer, vsi s Fakultete za management, in Irman Abdić, strokovnjak za spletne tehnologije in zmagovalec natečaja Podjetna Primorska 2012.

Na delavnici so udeleženci spoznali metodologijo dizajnerskega razmišljanje in njen proces, ki zavzema sosledje petih faz: raziskovanje, razlaganje, generiranje idej, eksperimentiranje in izvedbo. Predavanje je bilo interaktivno prepleteno z aktivnim sodelovanjem udeležencev, ki so z namenom osvojitve znanj s področja dizajnerskega razmišljanja, reševali izmišljen izziv, in sicer potencialno inoviranje uporabniške izkušnje nakupovanja na odprti tržnici v Kopru. Izziv je bil namenjen predvsem testiranju znanj, zato je celotno dogajanje potekalo v kreativnem ozračju, ki je na koncu pospremilo s številnimi idejami in predlogi, ki so preko prototipov bili dejansko predstavljeni javnosti.

Na Fakulteti za management so v okviru Katedre za podjetništvo in v sodelovanju z univerzitetnim inkubatorjem na dodiplomskem in podiplomskem študiju začeli izvajati Inovacijsko šolo, kjer uporabljajo metodologijo dizajnerskega razmišljanja. Do danes je bilo izvedenih več predmetov, kjer so študenti in drugi udeleženci reševali različne praktične izzive podjetij kot so Tomos, DIFF, Stol, Banka Koper, Harpha Sea itn.

Po njihovem mnenju obstaja velika perspektiva pristopa dizajnerskega razmišljanja, zato so za potrebe širitve obzorij nedavno obiskali šolo dizajnerskega razmišljanja na nemški univerzi v Potsdamu, kjer so si izmenjali izkušnje. Glede na povedano obstaja realna možnost, da bi ob primerni podpori, tj. vlaganju zadostnih sredstev v prostore, ljudi in raziskovanje, Fakulteta za management postala ena izmed vodilnih ustanov na področju razvoja uvajanja dizajnerskega razmišljanja v pedagoški proces pri nas. Takega širokopoteznega načrta pa si ni mogoče zamišljati brez povezave med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami univerze.

Naslednja delavnica dizajnerskega razmišljanja, z enako vsebino, bo jutri, v sredo, 26. septembra 2012, v Kopru. Ta pa bo namenjena zaposlenim v podpornem okolju. Vabljeni!