O-STA

MARIBOR 2012 - Ohraniti celostni kulturni kapital z dolgotrajnimi pozitivnimi učinki

V Mariboru, 3. 10. 2012

Na sedežu zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture je danes potekala 17. seja Sveta zavoda, ki jo je vodil predsednik sveta zavoda Rudi Moge. Generalna direktorica dr. Suzana Žilič Fišer in programski direktor Mitja Čander ter prisotni člani sveta so med drugimi obravnavali in soglasno sprejeli spremembe in dopolnitve programa MARIBOR 2012 Evropska prestolnica kulture 2012 z dne 17.9. 2012 ter Finančni načrt za leto 2012 (september 2012). Ob tem so obravnavali prav tako Predlog osnutka programa dela in Finančnega načrta za leto 2013 za prvo poletje, katera so prav tako soglasno sprejeli. Svet zavoda pa se je med drugim seznanil tudi s predlogom strateškega dokumenta Stičišče kulturreg, ki predvideva nadaljevanje možnih aktivnosti po zaključku projekta Evropske prestolnice kulture, to pa je predlog, ki posega v prihodnost, po končanju projekta in zavoda MARIBOR 2012.

Na današnji seji so člani sveta obravnavali in soglasno sprejeli spremembe in dopolnitve programa MARIBOR 2012 Evropska prestolnica kulture 2012 z dne 17.9. 2012 ter Finančni načrt za leto 2012 (september 2012). Ob tem so obravnavali prav tako Predlog osnutka programa dela in finančnega načrta za leto 2013 za prvo poletje, katera so prav tako soglasno sprejeli. V skladu s 63. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 je zavod predložil osnutek dela in aktivnosti zavoda Maribor do zapiranja zavoda, ki je po Odloku predvideno 1. 7. 2013. Svet pričakuje, da bodo za izvedbo osnutka finančnega načrta sodelovali tako MOM kot partnerska mesta in tudi Republika Slovenije.

Zaradi uspešnega izvajanja projekta, ki je Mariboru in partnerskim mestom prinesel dolgoročne pozitivne učinke je potrebno aktivnosti javnega zavoda Maribor 2012 uspešno zaključiti. Aktivnosti v zavodu Maribor 2012 predvidevajo v letu 2013 sklepne dejavnosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo projektov, kar predstavlja zaključevanje programskih in drugih aktivnostih. Leto 2012 je mestu, regiji in državi prineslo mnoge nove priložnosti, potenciale, ki jih moramo vključiti v koncept širšega razvoja. S predlaganim načrtom dela za leto 2013 želi zavod omogočiti, da so oblikovani trdni temelji, da bo mesto prepoznalo velik pomen blagovne znamke EPK tudi v prihodnje.

Na osnovi izdelane analize potencialov je bilo ugotovljeno, da ima zavod Maribor 2012 dober izhodiščni potencial tudi za nadaljevanje delovanja po zaključku "MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture".

Tako se je svet zavoda seznanil tudi z dokumentom Stičišče kulturreg, ki sta ga pripravila predsednik sveta in vodstvo zavoda, in predvideva nadaljevanje možnih aktivnosti po zaključku projekta Evropske prestolnice kulture, to pa je predlog, ki posega v prihodnost, po končanju projekta in zavoda MARIBOR2012.

Zaradi navedenega je treba načrtno in enotno pristopati k ustreznemu in usklajenemu razvoju kulture v regiji. Pomembno je namreč, da regija s svojim zgledom ustvarja celostni kulturni kapital in s tem predaja svojemu okolju znanje, veščine, izobraževanje, finančne in vse druge svojstvene prednosti, ki jih predmetni kapital lahko ponudi, ustvari in manifestira v okolju.

Generalna direktorica dr. Suzana Žilič Fišer je ob tem izpostavila: "Maribor je skupaj s partnerskimi mesti vzpostavil mehanizme povezovanja, kulture, turizma, gospodarstva in drugih področij delovanj. Mesta ,institucije smo povezali, kreativnost je vzpostavljena. Zadovoljni smo, da smo uspeli povezati področje kulture tudi s področjem gospodarstva. Zavod deluje znotraj načrtovanih okvirjev, poskušamo delovati racionalno, zmanjšali smo stroške dela, splošne stroške, povečali programske aktivnosti, pridobili celo več sredstev na trgu kot je bilo predvideno v prvotnem planu. Seveda pa je za izvedbo ciljev ključno, da ustanovitelj čim prej zagotovi vsa predvidena sredstva"; in ob tem še dodal programski direktor Mitja Čander: "Letos je prava kultura ena redkih razvojnih priložnosti mesta in celotne regije in resnično pričakujem, da bo MOM v tednu dni posredovala načrt kako bo izpolnila financiranje do konca izpeljave projekta".