O-STA

Razpis za predor Dekani bo ponovljen

LJUBLJANA, 21. maja 2002 �- Državna revizijska komisija je ugodila pritožbi neizbranega ponudnika Impreso Grassetta in razveljavila sklep o izbiri Primorja d.d. kot vodilnega partnerja v skupnem nastopu (joint-venture) z avstrijskim podjetjem Jaeger kot najugodnejšega in hkrati najcenejšega ponudnika za gradnjo predora Dekani na odseku Klanec �- Ankaran (Srmin). Državna revizijska komisija je namreč v revizijskem postopku pritrdila pritožniku (Impresa Grassetto), da mora vsak ponudnik iz skupnega nastopa/joint-ventura (Primorje in Jaeger) in ne samo vodilni partner v skupnem nastopu (Primorje d.d.) podati izjavo, da je seznanjen s predpisi s področja nizkih gradenj ter da bo spoštoval veljavne zakone v Republiki Sloveniji; seznam pooblaščenih predstavnikov s primerki njihovih verificiranih podpisov ter reference banke, preko katere posluje. Za razliko od vodilnega partnerja (Primorje d.d.) drugi partner v skupnem nastopu (Jaeger, Avstrija) tega v ponudbi ni predložil.

Glede na dejstvo, da pomeni skupni nastop (joint-venture) neomejeno solidarno odgovornost vseh njegovih članov in da je bilo že z razpisnimi pogoji določeno, da se zmogljivosti posameznih partnerjev v skupnem nastopu seštevajo, je DARS v postopku izbire najugodnejšega ponudnika glede na zakon o javnih naročilih navedene pomanjkljivosti enega od partnerjev (Jaeger) v skupnem nastopu (Primorje+Jaeger) ocenjeval v skladu z določili Zakona o obligacijskih razmerjih in jih ocenil kot nebistvene, ponudbo partnerjev Primorje in Jaeger pa kot popolno v vseh bistvenih elementih ponudbe (cena, rok, ipd.).

Ker iz takšne odločitve Državne revizijske komisije izhaja, da na podlagi ene same pravilne in veljavne ponudbe ni možno izbirati najugodnejšega ponudnika, bo DARS d.d. razpis za izbiro izvajalca za gradnjo predora Dekani ponovil v najkrajšem možnem času in s tem omogočil izgradnjo predora Dekani ter celotnega odseka do Ankarana do konca leta 2005.

.