O-STA

Sklenjena pogodba za izgradnjo avtoceste Bič - Korenitka

Ljubljana, 27. maja 2002 - DARS je danes sklenil pogodbo za izgradnjo nadaljevanja dolenjskega avtocestnega kraka, in sicer za gradnjo štiripasovne avtoceste Bič - Korenitka, v dolžini 4,82 km. Dela bodo v skupnem nastopu (joint-venture) izvajala podjetja Primorje Ajdovščina, SGPKraški zidar Sežana in GIZ Gradis Ljubljana, ki so delo pridobila na mednarodnem javnem razpisu, saj so finančna sredstva zagotovljena tudi s kreditom Evropske investicijske banke (EIB). Pogodbena vrednost del znaša 4,897 milijarde tolarjev, rok dokončanja del pa je 18 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Poleg izgradnje avtocestne trase, ki bo potekala po obstoječi hitri cesti z manjšimi odkloni, obsega danes sklenjena pogodba še gradnjo 12 objektov (po en podvoz in podhod, po dva pokrita vkopa in nadvoza, šest inundacijskih objektov), izvennivojskega priključka Bič ter začasne navezave na hitro cesto.

Na avtocestnem odseku Bič - Korenitka že potekajo prva gradbena dela v skupni vrednosti 35,17 milijonov tolarjev. Z danes sklenjeno pogodbo so oddana vsa glavna gradbena dela razen izgradnje protihrupnih ograj.Odsek Bič - Korenitka bo dokončan in predan prometu predvidoma koncem decembra 2003.