O-STA

Izjava mag. Larisa Gaiserja, predsednika Slovenskega panevropskega gibanja glede referendumske zakonodaje ter njegovo stališče na izjavo Aleša Primca

Datum: 5. oktober 2012

Predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, mag. Laris Gaiser, pozdravlja začetek postopka razprave o spremembi referendumske zakonodaje, ki gre v smeri racionalizacije uporabe tako močnega političnega in demokratičnega instrumenta. Referendumska zakonodaja ne sme biti uporabljena kot orodje političnega obračunavanja in doseganja parcialnih političnih interesov. Koriščenje referendumske pravice kot načina odločanja mora biti uporabljeno za doseganje širših interesov Republike Slovenije, ki bodo za posledico imeli izboljšanje njenega položaja tako v Evropski uniji kot v širši mednarodni skupnosti. Evropska unija si za svojo varno prihodnost ne more privoščiti nestabilne države, v kateri politične elite populistično izkoriščajo volilno telo.

Gaiser se ne strinja z oceno Aleša Primca, da gre pri spremembah referendumske zakonodaje za omejevanje ali izničenje neposrednega odločanja ljudi oziroma še več, da bi lahko takšne spremembe vodile v velike družbene napetosti. Gaiser namreč ravno v racionalizaciji referendumske zakonodaje vidi vzvode politične stabilnosti. Na ta način bi preskočili nekatera politična obračunavanja, zaradi katerih želijo politiki svojo odgovornost preložiti na volilno telo. S takšnim ravnanjem se lahko izognemo velikim družbenim in ne nazadnje tudi političnim napetostim, kakršnim smo bili priča pri zadnjih nekaj referendumih. Ljudje bodo še vedno imeli možnost in pravico do referenduma, vendar o tistih vprašanjih, ki bodo življenjskega pomena za prihodnost celotne Slovenije, ne le njenih posameznih delov ali skupin. Ključno pri celotni zadevi pa je, da mora slovenska politična elita začeti sprejemati odgovornost za svoja dejanja.

***

Več o mag. Larisu Gaiserju

Laris Gaiser je 19. maja letos, po odstopu prof. dr. Bučarja, prevzel tudi vodenje Slovenskega panevropskega gibanja, ki je najstarejša organizacija in se zavzema za združevanje Evrope, deluje že od dvajsetih let dvajsetega stoletja. Slovenski odbor je bil dejaven že med prvimi v Evropi, a je bil med in po drugi svetovni vojni ukinjen in prepovedan, letos Slovensko panevropsko gibanje praznuje dvajseto obletnico ponovne ustanovitve. Od ponovne ustanovitve po osamosvojitvi Slovenije do imenovanja mag. Larisa Gaiserja, je Slovensko panevropsko gibanje vodil prof. dr. France Bučar.

Laris Gaiser se kot predsednik prizadeva za povrnitev vodilne vloge gibanju znotraj civilne družbe pri oblikovanju in uveljavljanju konkretnih izhodišč in vrednot, ki lahko zagotovijo vsem generacijam mirno, stabilno in uspešno prihodnost. Prepričan je, da lahko Panevropsko gibanje pomaga pri javni debati in iskanju novih pogledov ter novih poti, pri tem pa nudi prepogosto manjkajočo vizijo optimizma.

Življenjepis Larisa Gaiserja

Mag. Laris Gaiser je se rodil leta 1977 na Ptuju, celotno izobraževanje pa je opravil v tujini. Diplomiral iz prava na specializirani univerzi Združenih Narodov Staff College v Torinu na temo kriznega menedžmenta in humanitarnega posredovanja, magistriral iz mednarodnih odnosov in diplomacije na eni od najstarejših in najbolj cenjenih ustanov na svetu, milanskem Inštitutu za mednarodne vede ISPI, trenutno pa končuje doktorat iz geopolitične ekonomije na svetovno priznani rimski univerzi Università degli Studi Guglielmo Marconi. Član upravnega odbora Slovenskega panevropskega gibanja je od leta 2009.

Izobrazba na priznanih svetovnih univerzah in mednarodne delovne izkušnje v politiki in gospodarstvu ga uvrščajo med vrhunske slovenske geopolitične analitike z odličnim vpogledom v zakulisje svetovnega dogajanja, saj svetuje različnim tujim vladam in političnim organizacijam. Njegove korektne in ostre analize in prve publikacije so mu odprle pot v svet gospodarstva, kjer je postal strateški svetovalec nekaterih velikih mednarodnih podjetij.

Je avtor treh knjig (dve sta izšli v Italiji, ena v Sloveniji), v katerih analizira najaktualnejše teme mednarodne politike: pomen demokracije, terorizem, okoljske spremembe, vpliv verstev na politiko in odnose med največjimi geopolitičnimi akterji.

Od leta 2012 je član upravnega odbora Evro-sredozemske univerze (EMUNI), mednarodne univerze s sedežem v Sloveniji, in član Strateškega sveta za zunanje zadeve.

12. julija je upravni odbor Evro-sredozemske univerze (EMUNI univerza), ki se je sestal v Evropskem parlamentu v Bruslju, izbral mag. Larisa Gaiserja za podpredsednika Univerze. Upravni odbor se je 23. julija sestal na gradu Brdu pri Kranju in ga je potrdil za podpredsednika, od 1. septembra pa še za vršilca dolžnosti predsednika, zaradi odstopa prof. Josepha Mifsuda, ki je vodil Univerzo od leta 2008.

Evro-sredozemska univerza EMUNI je najbolj mednarodno orientirana slovenska Univerza, ki deluje pod pokroviteljstvom Unije za Sredozemlje in Evropske Unije.

Foto: mag. Laris Gaiser