O-STA

Zavod MARIBOR 2012 od Mestne občine Maribor dobil zagotovila za izplačilo sredstev

Vodstvo zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture je izrazilo zadovoljstvo v zvezi s pridobljeno informacijo o načinu reševanja finančne situacije in s pisnim zagotovilom MOM o terminskem načrtu izplačevanja odprtih zahtevkov zavoda MARIBOR 2012 do ustanoviteljice, tj. Mestne občine Maribor. MOM je ta zagotovila podala na zahtevo zavoda MARIBOR 2012, da do 10. oktobra zagotovi izplačila njenih pogodbenih obvez.

Dr. Suzana Žilič Fišer je pojasnila, da je zavod od MOM dobil zagotovila o načinu in dinamiki izplačevanja vseh njenih obveznosti: "Po pisnih zagotovilih bo večji del sredstev, ki jih zavodu po pogodbi mora zagotoviti ustanovitelj, poravnan v tem letu. Pričakujemo, da se bodo dogovora držali, pisna zagotovila pa kažejo, da so se resno lotili reševanja nastale finančne situacije. S tem lahko lažje krmarimo v teh razmerah."

Zavod MARIBOR 2012 ima ta trenutek za 5,277 mio evrov zahtevkov do MOM. To vključuje tudi obveznosti resornega ministrstva, ki mora po pogodbi zagotoviti sredstva Mestni občini Maribor - ta pa jih potem nakaže zavodu. Do konca leta pričakuje skupno 6,142 mio evrov, kolikor znašajo pogodbene obveznosti ustanoviteljice do zavoda. MOM je zavodu, ko ji je ta zaradi težav z rednim financiranjem postavil rok za rešitev odprtih finančnih zahtevkov, podala termine nadaljnjih izplačil. Tako bo MOM zavodu MARIBOR 2012 v prihodnjih dneh izplačala 500 tisoč evrov, do 20. oktobra 1,5 mio evrov, do 8. novembra pa 720 tisoč evrov.

Lep pozdrav,

Duška Žolger
Odnosi z javnostmi/Public Relations

--------------------------

MARIBOR 2012

Vetrinjska ulica 30

2000 Maribor

Slovenija

mob: +386 31 533 714

tel: +386 2 228 1250

fax: +386 2 228 1240

www.maribor2012.eu