O-STA

Za ozaveščen jutri

Danes se je z otvoritvijo v Dijaškem domu Drava v Mariboru uradno pričela mednarodna mladinska konferenca Meet me today, for tomorrow na temo evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Konferenco organizira Zavod PIP, v okviru dejavnosti informacijske točke Evropske komisije Europe Direct Maribor; traja 4 dni in se je udeležuje 21 mladih iz 11-ih evropskih držav.

Letošnje evropsko leto opozarja na pomen, ki ga imajo starejši v družbenem življenju. Snovalce politike in deležnike na vseh ravneh naj bi spodbudilo k ukrepom, s katerimi bi omogočili aktivno staranje in močnejšo medgeneracijsko solidarnost.

Kaj pomeni aktivno staranje? Aktivno staranje pomeni, da smo tudi na starost zdravi in družbeno dejavni, da nam je delo v zadoščenje, da smo v vsakdanjem življenju samostojni in se udejstvujemo kot državljani. Tudi na starost lahko še vedno prispevamo svoj delež družbi in živimo kakovostno življenje. Kar najbolj moramo izkoristiti potencial, ki ga imamo tudi v poznejših letih.

"Pravimo, da na mladih stoji svet. S konferenco bi tako radi mlade ozavestili o aktivnem staranju, saj smo prepričani, da lahko le ozaveščena mladina spremeni svet na bolje. Udeležencem bomo skozi psihološke in sociološke delavnice predstavili značilnosti posameznega razvojnega obdobja, jih seznanili z razvojnimi nalogami v različnih razvojnih obdobjih, spodbudili razmislek o razvoju in odraščanju in pripravili udeležence na razvojna obdobja, ki še prihajajo." je povedal vodja Europe Direct Maribor Miran Vrbanić.

Konferenca sledi štirim uspešnim predhodnicam, Meet me in Diversity leta 2008, Meet me in Creativity leta 2009, Meet me in Solidarity leta 2010 in Meet me, to involve me leta 2011.