O-STA

Vabljeni na tematsko razpravo "Turčija - strateški trg za Slovenijo"

Združenje Alumni Fakultete za management vabi v sklopu strokovnih srečanj Izzivi in priložnosti na hitro razvijajočih se trgih na tematsko razpravo

T U R Č I J A
Strateški trg za Slovenijo


Koper | 7. november 2012 | ob 13. uri
Fakulteta za management | Cankarjeva 5 | velika predavalnica

Aleš Cantarutti, direktor Centra za mednarodno poslovanje GZS
Rok Svetek, direktor podjetja Adria Kombi
Valter Černetič, vodja prodaje podjetja Lama Dekani
dr. Dragan Kesič, predavatelj mednarodnega poslovanja na FM

Najhitreje rastoče evropsko gospodarstvo | 8,6 % rasti BDP | 77 milijonov prebivalcev | Strateška geografsko-politična lega | Likviden kapitalski trg in ekonomska ter politična stabilnost | Približevanje EU | Uspešne gospodarske reforme in privatizacija | Naraščajoča kupna moč | Vodilne panoge: tekstilna, avtomobilska, agroživilska, pa elektronika, gradbeništvo, turizem in bela tehnika | Dobre infrastukturne povezave | Pomembna gospodarska partnerica Slovenije - povečevanje izvoza in uvoza v zadnjih letih


Fakulteta za management vzpostavlja vse tesnejše vezi s slovenskimi podjetji z namenom hitreje in uspešneje prenašati znanje sodobnega managementa v prakso, izmenjavati izkušnje in krepiti medsebojno dolgoročno sodelovanje. Pridružite se jim in poiščite svoj izziv in priložnost na hitro razvijajočih se trgih.

Dodatne informacije: alumni@fm-kp.si