O-STA

Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici

Nova Gorica, 9. november 2012

Univerza v Novi Gorici vabi v okviru cikla "Znanstveni večeri" na predavanje, ki ga bo imela prof. dr. Nedjeljka Žagar, z naslovom "Neizogibno mimo: kratek tečaj o napakah vremenskih napovedi". Predavanje bo v četrtek, 15. novembra 2012 ob 19. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi.

Predavanju bo sledil razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Samo Stanič, vodja Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici.

Skoraj 60 let po izdelavi prvih objektivnih vremenskih napovedi sta se, kar se tiče napovedovanja in napovedovalcev vremena, med ljudi vkoreninili dve splošni, med seboj si nasprotujoči prepričanji. Po eni strani naj bi bili meteorologi eni izmed redkih strokovnjakov, ki do neke mere poznajo prihodnost, saj jim javnost praviloma zaupa, da poznajo in več ali manj pravilno napovedo razvoj vremena na časovni skali nekaj dni. Po drugi strani pa hkrati velja, da meteorologi nikdar nimajo čisto prav, čeprav tega, zakaj je temu tako, skoraj nihče ne zna pojasniti. Meteorologi tega ne jemljemo osebno, temveč skepso javnosti razumemo kot dodatno konstruktivno vzpodbudo pri soočanju z raziskovalnimi izzivi, ki stojijo na poti k "popolni vremenski napovedi", kakršno si javnost želi.

Predavateljica bo najprej predstavila, kako malo je v širši javnosti znanega o možnih izvorih napak in samih napakah vremenskih napovedi. V nadaljevanju bo na primerih iz lastnih raziskav pokazala, kaj je v zvezi z napakami vremenskih napovedi sploh mogoče vedeti, kaj dejansko vemo, in za katere stvari vemo, da jih res ne vemo. Orisala bo tudi nekaj ključnih sodobnih raziskovalnih usmeritev tekočih projektov s področja meteorologije.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Dodatne informacije: Andreja Leban, Stiki z javnostmi, T: 05 3315 397,

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban