O-STA

Podjetje Monster Worldwide objavilo poslovne rezultate za tretje četrtletje 2012 in napovedalo prestrukturiranje

8. november 2012, 12:30 UTC

Poslovni rezultati za tretje četrtletje

- Prihodki iz rednih dejavnosti so znašali 222 milijonov USD

- Dobiček na delnico po računovodskih standardih GAAP je znašal 0,35 USD, kar vključuje enkratno davčna olajšavo v znesku 0,28 USD

- Dobiček iz rednega poslovanja na delnico po računovodskih standardih, ki niso skladni z GAAP, je znašal 0,09 USD

Napoved poslovnega prestrukturiranja

- Usmeritev sredstev na osnovno dejavnost v Severni Ameriki in ključnih evropskih in azijskih trgih s podporo okrepljenega trženja in prodaje

- Poskus prodaje ChinaHR in ocena potenciala na rastočih trgih

- Pričakovan učinek vseh ukrepov je zmanjšanje stroškov iz poslovanja za 130 milijonov USD na letni ravni

Pregled strateških alternativ se nadaljuje

NEW YORK, ZDA--(BUSINESS WIRE)-Podjetje Monster Worldwide, Inc. (NYSE:MWW) je 8. novembra objavilo poročilo o poslovanju v tretjem četrtletju, ki se je zaključilo 30. septembra 2012. Podjetje je še napovedalo, da bo izvedlo poslovno prestrukturiranje s ciljem osredotočanja na osnovni dejavnosti in zmanjšanja stroškov za povečanje dobičkonosnosti in izboljšanje denarnega toka.

Sal Iannuzzi, predsednik uprave in izvršni direktor podjetja Monster Worldwide, je ob tem povedal: "V tretjem četrtletju smo zaznali majhno rast naročil v Severni Ameriki z izjemo javnega sektorja, medtem ko so naročila v Evropi in Aziji bila podvrežena negativnem vplivu zahtevnega gospodarskega okolja. Trenutno izvajamo načrt za osredotočenje sredstev na največjih trgih, kjer ustvarimo večino prihodkov in dobička in kjer med strankami zaznavamo večje povpraševanje za naše visokotehnološke rešitve. Prepričani smo, da ta načrt podjetju Monster zagotavlja sredstva za širitev osnovne dejavnosti v Severni Ameriki in Evropi."

"Ob tem, da se nadaljuje strateški pregled alternativnih strategij in nadaljnji zavezi k maksimizaciji vrednosti za naše delničarje, danes predstavljamo tudi paket ukrepov za izboljšanje dobičkonostnosti in krepitev osnovne dejavnosti na ključnih trgih," je povedal Iannuzzi.

Poslovno prestrukturiranje

Danes napovedani ukrepi prestrukturiranja obsegajo:

Prodaja ChinaHR in prekvalifikacija tega sredstva v sredstva, ki so naprodaj v poslovnih rezultatih za tretje četrtletje. Posledično je bil ChinaHR izvzet iz rednih dejavnostih za tretje četrtletje, predhodni izzidi pa so bili popravljeni skladno s to spremembo. Podjetje je v svojih rezultatih, ki so skladni z GAAP standardi, izvedla negotovinsko slabitev sredstev in odložen odpis davčnih sredstev v vrednosti 225 milijonov USD iz naslova ChinaHR.

Izvaja se ocena vseh možnosti na rastočih trgih in možnosti za občutno zmanjšanje izgub na teh trgih.

Nadaljevanje in pospeševanje prenosa izdatkov za marketing in prodajo na ključne trge podjetje in zmanjševanje dinamike poslovnih odhodkov.

Pričakuje se, da bo zgoraj predstavljen paket ukrepov zmanjšal poslovne odhodke podjeta Monster Worldwide za približno 130 milijonov USD na letni ravni. Ukrepi bodo povzročili skupne stroške pred davkom v znesku med 50 milijonov in 60 milijonov USD, od katerih bo večina v gotovini in zapadla v četrtem četrtletju 2012. Podjetje pričakuje, da se bo večina teh ukrepov izvedla do konca leta.

Poslovni rezultati za tretje četrtletje 2012

Poslovni rezultati niso primerljivi s podatki za prihodke in dobiček na delnico, ki jih podjetje Monster Worldwide sporočilo v objavi poslovnih rezultatov za drugo četrtletje dne 2. avgusta 2012. Ob ustreznih prilagoditvah za primerljivost prihodki in dobiček na delnico ostajata znotraj prejšnjih napovedi.

Skupna naročila iz rednega delovanja so znašala 213 milijonov USD, medtem ko so v enakem obodbju lani znašala 249 milijonov USD. Valutne menjave so v primerjavi z enakim obdobjem lani imele negativen učinek na naročila v višini 7 milijonov USD. Zmanjšanje naročil na letni ravni je predvsem posledica težav na trgih Evrope in Azije, ki se še naprej soočajo z globalnimi gospodarskimi izzivi, kar je podjetju uspelo delno nadoknaditi z večjim povpraševanjem na segmentih kadrovanja in časopisov v Severni Ameriki. Prihodki iz rednega delovanja so znašali 222 milijonov USD, medtem ko so v tretjem četrletju 2011 znašali 249 milijonov USD. Valutne menjave so v primerjavi z enakim obdobjem lani imele negativen učinek na prihodke v višini 9 milijonov USD. Podatki o naročilih in prihodkih iz rednega delovanja za prejšnja četrtletja se nahajajo v dodatnih finančnih podatkih podjetja.

Konsolidirani poslovni odhodki, izračunani po GAAP standardih, so znašali 207 milijonov USD, kar je manj kot v tretjem četrtletju 2011, ko so znašali 219 milijonov USD. Neto izid iz rednega delovanja za tretje četrtletje je znašal 39 milijonov USD oz. 0,35 USD na delnico, kar vključuje 31 milijonov USD oz. 0,28 USD na delnico iz naslova enkratnega davčnega prihodka iz naslova sprostitve predhodno obračunane davčne in obrestne obveznosti ASC 740 (FIN 48). V tretjem četrtletju je podjetje ustarilo neto izid iz rednega delovanja v znesku 19 milijonov USD, kar je enako 0,15 USD na delnico. Enkratne postavke so opisane v "Opombah glede uporabe finančnih izračunov po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP" in prenesene v izračune, skladne z GAAP, v priloženih tabelah.

Čisti izid, izračunan po standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, je znašal 9,5 milijona USD oz. 0,09 USD na delnico, kar je manj kot v enakem obobju leto prej, ko je znašal 20 milijonov USD oz. 0,16 USD na delnico. Poslovni odhodki, izračunani po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, so znašali 205 milijonov USD, kar je 6% manj kot v enakem obdobju leto prej.

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki so na dan 30. septembra 2012 znašali 175 milijonov USD, na dan 31. decembra 2011 pa 250 milijonov USD. Odloženi prihodki so na dan 30. septembra 2012 znašali 333 milijonov USD, medtem ko so na dan 30. septembra 2011 znašali 330 milijonov USD, kar pa izključuje učinke iz naslova ChinaHR.

Rezultati za devetmesečje

Monster Worldwide je v devetih mesecih do konca septembra ustvaril skupne prihodke iz rednega delovanja v višini 682 milijonov USD, medtem ko so v enakem obdobju lani ti znašali 761 milijonov USD, kar je vključevalo 22 milijonov USD prihodkov iz naslova arbitražnih poslov ustvarjanja potencialnih strank in računovodski popravek v vrednosti 2,7 milijona USD iz naslova nakupa podjetja HotJobs. Podjetje je v tem obdobju ustvarilo 58 milijona USD dobička iz rednega delovanja, kar je enako tehtanem dobički na delnico v znesku 0,50 USD. V enakem obdobju lani je dobiček znašal 35 milijonov USD oz. 0,27 USD na delnico.

Nakup lastnih delnic

V tretjem četrtletju 2012 je podjetje Monster opravilo odkup 1,1 milijona lastnih navadnih delnic po povprečni ceni 6,16 USD na delnico, kar je skupaj znašalo 7 milijonov USD. Na dan 30. septembra 2012 je podjetju od načrtovanega odkupa 250 milijonov USD lastnih delnic ostalo še 143 milijonov USD.

Napoved dobička na delnico za četrto četrtletje

Zaradi nadaljnih težav v svetovnem gospodarstvu in napovedanih ukrepov podjetje trenutno ne bo izdalo napovedi za naročila in prihodke. Napoved dobička na delnico za četrto četrtletje znaša med 0,05 USD in 0,10 USD. Posledično znaša napoved za dobiček na delnico za leto 2012 med 0,29 USD in 0,34 USD.

Konferenčni klic in spletno oddajanje

Podjetje Monster Worldwide je predstavilo poslovne izzide za tretje četrtletje v svojem čertletnem konferenčnem klicu dne 8. novembra 2012 ob 8.30 po vzhodnem času. Konferenčni klic si je možno ogledati v živo prek spleta pod rubriko Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com. Konferenčni klic je možno spremljati tudi preko telefona na številkah (888) 696-1396 in (706) 758-9636 z uporabo referenčne številke 43475537.

Predstavniki se bodo med konferenčnim klicem sklicevali na prezentacijo finančnih podatkov, ki si jo bo mogoče ogledati med spletnim oddajanjem. Dokument v formatu pdf s finančno prezentacijo je dostopen neposredno na http://www.about-monster.com/sites/default/files/2012_Q3_earningslidefinal.pdf oz. v rubriki Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com.

Podjetje je objavilo tudi nekatere dodatne finančne podatke, ki so dostopni neposredno na http://www.about-monster.com/sites/default/files/2012_Q3_MWWFinancialSupplements.pdf oz. pod rubriko Podatki za vlagatelje na spletni strani podjetja http://ir.monster.com.

Posnetek konferenčnega klica bo možno poslušati na telefonskih številkah (855) 859-2056 in (404) 537-3406 pod referenčno številko 21035000. Posnetek bo na voljo do polnoči 22. novembra 2012.

O podjetju Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), matično podjetje Monster®, je vodilno svetovno podjetje pri uspešnem povezovanju ljudi z odprtimi delovnimi mesti. Monster z uporabo posebej prilagojenih rešitev in naprednih tehnologij prek spleta, mobilnih aplikacij in družbenih podjetij pomaga podjetjem zapolniti prosta delovna mesta s primernimi ljudmi. S prisotnostjo v 55 državah podjetje Monster povezuje delodajalce s kakovostnimi kadri, ponuja prilagojeno karierno svetovanje uporabnikom po celem svetu in obsežno bazo ciljne publike za oglaševalce. Za več informacij o vodilnih rešitvah in storitvah, ki jih ponuja podjetje Monster, obiščite www.monster.com. Več podatkov o podjetju najdete na http://about-monster.com.

Posebno obvestilo: Izjave v tem sporočilu, ki niso strogo zgodovinske, kar brez omejitev vključuje izjave glede strateških usmeritev podjetja, obetov in prihodnjih rezultatov, predstavljajo napovedi oz. izjave o prihodnosti v smislu 27.A člena Zakona o vrednostnih papirjih (Securities Act) iz leta 1933 in 21.E člena Zakona o borzi (Securities Exchange Act) iz leta 1934. Takšne izjave o prihodnosti so podvržene dolečenem tveganju in negotovosti, zaradi česar se lahko dejanski rezultati precej razlikujejo od napovedi v tem poročilu. Podjetje zato ne more podati nikakršnega jamstva, da bo izpolnilo napovedi, med drugim za dobiček na delnico za četrto četrtletje 2012 ali za celotno finančno leto 2012. Med dejavniki, ki lahko povzročijo, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od napovedi v izjavah o prihodnosti, so gospodarske in druge okoliščine na trgih, kjer deluje podjetje, tveganja, povezana z nakupi ali prodajo, konkurenca in ostala tveganja, ki so omenjena v Obrazcu 10-Q in ostalih dokumentih, ki jih je podjetje predložilo Agenciji za vrednostne papirje in borzne trge (Securities and Exchange Commission) in zadevajo zadeve, omenjene v tem sporočilu. Uprava nima vpliva na številne ključne dejavnike poslovanja podjetja v prihodnosti. Bralci zato ne smejo pripisati prevelike teže izjavam o prihodnosti,vsebovanih v tem sporočilu, saj te predstavljajo le mnenje uprave na dan, ko so podane. Podjetje se nikakor ne obvezuje, da bo revidiralo ali posodobilo katero od izjav o prihodnosti v tem sporočilu oz. da bo izdalo nove izjave o prihodnosti zaradi novih podatkov, dogodkov ali drugih razlogov.

Opombe glede uporabe izračunov po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP

Podjetje je objavilo nekatere finančne podatke, pridobljene z uporabo računovodskih standardov, ki niso skladni s standardi GAAP, kot dodatno vrsto podatkov o poslovanju. Ti podatki niso skladni, niti niso nadomestek za podatke, pridobljene z uporabo standardov GAAP (splošno sprejetih računovodskih standardov), in se lahko razlikujejo od finančnih podatkov, pridobljenih z uporabo računovodskih standardov, ki niso skladni s standardi GAAP, ki jih objavljajo druga podjetja. V podjetju smo prepričani, da finančni podatki, ki niso skladni s standardi GAAP, predstavljajo uporabne podatke za upravo in vlagatelje glede finančnih in poslovnih tendenc, ki vplivajo na finančno stanje in poslovne rezultate.

Izračuni prihodkov, poslovnih odhodkov, dobička iz rednega delovanja, marže iz poslovanja, čistega dobička iz rednega delovanja, čistega dobička iz in dobička na delnico po računovodskih standardih, ki niso skladni s standardi GAAP, ne vključuje nekatere enkratne popravke, kot so: stroški, povezani s prestrukturiranjem v letu 2012, povrnitev odškodnine od bivšega direktorja; stroški, povezani s pregledom alternativnih strategij; izboljšanje davčne pozicije iz naslova sprostitve rezerv za davek zaradi negotove davčne pozicije in izboljšanje davčne pozicije iz naslova izgub, ki so posledica prestrukturiranja; poslovni rezultati segmenta Kariere - Kitajska, ki je v tretjem četrletju označen kot sredstva za prodajo; popravek vrednosti odloženih prihodkov iz naslova prevzema HotJobs; prejem sredstev iz skrbniškega računa iz naslova nakupa ChinaHR; odpravnine iz naslova zmanjšanja delovne sile podjetja na globalni ravni; stroški, povezani z prevzemom in vključitvijo podjetja HotJobs v poslovanje; nadomestila za uporabo objektov, ki so povezani s spremembo pogojev oddajanja objektov, ki jih je podjetje zapustilo; ustvarjen dobiček iz naslova tržnih vrednostnih papirjev; stroški prestrukturiranja za odpravnine, povezane z odločitvijo za ustavitev nekaterih dejavnostih v segmentu internetnega oglaševanja. Podjetje uporablja izračune, ki niso skladni s standardi GAAP, za pregled trenutnega poslovanja na osnovnih dejavnostih in v nekaterih primerih za merjenje uspešnosti določenih sistemov nagrajevanja. Takšni izračuni niso nujno primerljivimi s podobnimi izračuni v drugih podjetjih.

Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) je čisti izzid pred prihodki ali odhodki iz naslova obresti, plačila ali povrnitvijo davka, dobička ali izgube iz naslova kapitalskih deležev, amortizacije, negotovinskih kompenzacijskih odhodkov in negotovinskih odhodkov prestrukturiranja. Podjetje meni, da je EBITDA pomemben kazalec trdnosti poslovanja, ki je uporaben za upravo in vlagatelje pri oceni poslovne uspešnosti. EBITDA je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih.

Prihodki iz poslovanja pred amortizacijo (OIBDA) je izračun čistih prihodkov iz poslovanja pred amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev, amortizacijo kompenzacije v vrednostnih papirjih in negotovinskih stroškov iz naslova strategije za prestrukturiranje podjetja. Podjetje meni, da je OIBDA pomemben kazalec trdnosti poslovanja. Ker ta izračun izloči vpliv amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev, amortizacije kompenzacije v vrednostih papirjih in negotovinskih stroškov prestrukturiranja za določeno obdobje, ga podjetje ocenjuje kot pomembno merilo za upravo in vlagatelje pri ocenjevanju poslovne uspešnosti podjetja. OIBDA je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih.

Naročila predstavljajo vrednost pogodbenih naročil za navedeno obdobje.

Prosti denarni tok je denarni tok iz poslovanja brez investicijskih odhodkov. Prosti denarni tok se šteje kot indikator likvidnosti, ki je uporaben za prikaz uspešnosti podjetja pri ustvarjanju denarnega tok po nakupu nepremičnin in opreme. Prosti denarni tok je izračun, ki ni skladen s standardi GAAP, in zato ni nujno primerljiv s podobnimi izračuni pri drugih podjetjih. Prosti denarni tok ne predstavlja spremembe v celotni denarni poziciji podjetja za določeno obdobje in se ne sme šteti kot nadomestilo za takšen izračun.

Prebitek pritokov in vrednostnih papirjev je sestavljen iz denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ter kratkoročnih tržnih vrednostih papirjev z odbitkom skupnega dolga. Skupna razpoložljiva likvidnost je sestavljena iz denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ter kratkoročnih tržnih vrednostnih papirjev in neizkoriščenih sredstev iz pridobljenih kreditnih linij. Podjetje meni, da sta neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost pomembni merili likvidnosti in kazalca zmožnosti podjetja, da poravna svoje sprotne obveznosti. Neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost spadata med merila, ki jih podjetje uporablja pri odločitvah o uporabi sredstev. V tem poročilu sta neto položaj denarnih sredstev in vrednostnih papirjev ter skupna razpoložljiva likvidnost merili, ki nista skladni s standardi GAAP, in zato nista nujno primerljivi s podobnimi izračuni drugih podjetij.

Monster Worldwide, Inc.
NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN RAČUNOVODSKI IZKAZ
(izraženo v tisoč USD, razen pri številu delnic)
Četrtletje, ki se je končalo 30. septembraDevetmesečje, ki se je končalo 30. septembra
2012201120122011
Prihodki$221.710$248.580$681.971$761.241
Stroški dela100.837121.602317.117379.833
Poslovni prostori in splošno61.28952.912173.222174.652
Marketing in promocije44.71242.911148.517150.582
Prestrukturiranje in drugi izredni stroški2442.00425.6782.004
Povrnitev izplačane odškodnine bivšemu direktorju--(5.350)-
Skupni poslovni odhodki207.082219.429659.184707.071
Poslovni dobiček14.62829.15122.78754.170
Obresti in drugo, neto(1.530)(1.422)(4.172)(2.427)
Dobiček pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov13.09827.72918.61551.743
(Zmanjšanje) provizij za davek na dohodek(26.162)8.813(39.122)16.132
Čista izguba iz kapitalskih vložkov(271)(368)(726)(996)
Izid iz rednega delovanja38.98918.54857.01134.615
Čisti izid iz ustavljenih dejavnosti(233.228)13.279(242.706)8.276
Čisti izid$(194.239)$31.827$(185.695)$42.891
Osnovni dobiček (izguba) na delnico:
Izid iz rednega delovanja$0,35$0,15$0,50$0,28
Čisti izid iz ustavljenih dejavnosti(2,10)0,11(2,14)0,07
Osnovni dobiček (izguba) na delnico:$(1,75)$0,26$(1,64)$0,35
Popravljen dobiček (izguba) na delnico:
Izid iz rednega delovanja$0,35$0,15$0,50$0,27
Čisti izid iz ustavljenih dejavnosti(2,10)0,11(2,14)0,07
Popravljen dobiček (izguba) na delnico:$(1,75)$0,26$(1,64)$0,34
Tehtano povprečno število delnic:
Osnovno111.239122.991113.460122.212
Popravljeno112.212123.972114.622124.338
Poslovni izid pred amortizacijo in negotovinskim prestrukturiranjem:
Poslovni izid$14.628$29.151$22.787$54.170
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev16.14117.35348.09452.121
Amortizacija nadomestil v vrednostnih papirjih5.7118.78821.27433.805
Negotovinski stroški prestrukturiranja--6.417-
Izid iz poslovanja pred amortizacijo in negotovinskim prestrukturiranjem$36.480$55.292$98.572$140.096

Monster Worldwide, Inc.
NEREVIDIRAN KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNEGA TOKA
(v tisoč USD)
Devetmesečje, ki se je končalo 30. septembra
20122011
Denarni tok iz poslovanja:
Čisti izid$(185.695)$42.891
Popravek čistega izid na raven neto denarnega položaja iz poslovanja:
Amortizacija52.74156.298
Rezervacije za slabe stranke2.0642.452
Negotovinska kompenzacija21.58234.431
Odložen davek na dohodek(294)(6.562)
Negotovinski odpisi iz naslova prestrukturiranja6.417-
Čista izguba iz kapitalskih vložkov726996
Dobiček iz dolžniških vrednostnih papirjev s spremenljivo obrestno mero-(1.732)
Sprostitev rezerv za davek(43.193)-
Slabitev dobrega imena216.221-
Spremembe v sredstvih in obveznostih, brez prevzemov:
Terjatve do kupcev13.34147.696
Predhodno plačane in ostale11.109(2.361)
Odloženi prihodki(28.277)(24.931)
Obveznosti do dobaviteljev, vnaprej vračunane obveznosti in drugo(30.904)(24.163)
Skupni popravki221.53382.124
Denarna sredstva iz poslovanja35.838125.015
Denarni tok za naložbe:
Naložbe v dolgoročna sredstva(46.902)(45.433)
Denarna sredstva, nakazana kapitalski naložbi(2.077)(2.559)
Prodaja in dospelost tržnih vrednostnih papirjev-1.732
Dividende, prejete od nekonsolidirane naložbe728443
Neto investicijski denarni tok:(48.251)(45.817)
Denarni tok za financiranje:
Prihodki iz kreditnih linij221.355107.725
Odhodki iz kreditnih linij(271.802)(9.500)
Prihodki od termninskih posojil100.000-
Odhodki od terminskih posojil(42.500)-
Odkup lastnih navadnih delnic(65.611)-
Akontacija davka iz naslova neto poravnav nagrad v delnicah in deležih(8.030)(16.876)
Prihodki iz uveljavljenih delniških opcij zaposlenih2323
Denarni tok za financiranje:(66.565)81.372
Učinek tečajnih razlik na denarna sredstva3.764(1.938)
Neto povečanje (zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov(75.214)158.632
Denarna sredstva in denarni ustrezniki, začetno stanje250.317163.169
Denarna sredstva in denarni ustrezniki, končno stanje$175.103$321.801
Prosti denarni tok:
Denarna sredstva iz poslovanja$35.838$125.015
Minus: Naložbe v dolgoročna sredstva(46.902)(45.433)
Prosti denarni tok$(11.064)$79.582

Monster Worldwide, Inc.
NEREVIDIRANA KONSOLIDIRANA SKRAJŠANA BILANCA STANJA
(v tisoč USD)
Sredstva:30. septembra 201231. december 2011
Denarna sredstva in denarni ustrezniki$175.103$250.317
Terjatve do kupcev, neto315.058343.546
Nepremičnine in oprema, neto150.541156.282
Dobro ime in neopredmetena osnovna sredstva, neto913.7931.184.122
Ostala sredstva103.797123.731
Poslovna sredstva naprodaj80.303-
Skupaj sredstva$1.738.595$2.057.998
Obveznosti in izdani delniški kapital:
Obveznosti do dobaviteljev, vnaprej vračunane obveznosti in druge tekoče obveznosti$170.700$213.817
Odloženi prihodki332.723380.310
Tekoči delež dolgoročnega dolga in posojil iz naslova kreditnih linij14.191188.836
Dolgoročni davek na prihodek61.61294.750
Dolgoročni dolg, minus trenutni delež181.750-
Ostale dolgoročne obveznosti10.89716.158
Obveznosti iz sredstev naprodaj31.881-
Skupaj obveznosti$803.754$893.871
Izdan delniški kapital934.8411.164.127
Skupaj obveznosti do virov sredstev in delniški kapital$1.738.595$2.057.998

Monster Worldwide, Inc.
NEREVIDIRAN IZKAZ POSLOVANJA IN USKLADITEV PO RAČUNOVODSKIH STANDARDIH, KI NISO SKLADNI S STANDARDI GAAP
(izraženo v tisoč USD, razen pri številu delnic)
Četrtletje, ki se je končalo 30. Septembra 2012Četrtletje, ki se je končalo 30. Septembra 2011
ObjavljenoPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidiran izzid po drugih računovodskih standardihObjavljenoPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidiran izzid po drugih računovodskih standardih
Prihodki$221.710$-$221.710$248.580$-$248.580
Stroški dela100.837-100.837121.602-121.602
Poslovni prostori in splošno61.289(1.484)g59.80552.912-52.912
Marketing in promocije44.712-44.71242.911-42.911
Prestrukturiranje in drugi izredni stroški244(244)e-2.004(2.004)e-
Skupni poslovni odhodki207.082(1.728)205.354219.429(2.004)217.425
Poslovni dobiček14.6281.72816.35629.1512.00431.155
Marža iz poslovanja6,6%7,4%11,7%12,5%
Obresti in drugo, neto(1.530)-(1.530)(1.422)-(1.422)
Dobiček pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov13.0981.72814.82627.7292.00429.733
(Zmanjšanje) provizijj za davek na dohodek(26.162)31.169i.j5.0078.813671j9.484
Čista izguba iz kapitalskih vložkov(271)-(271)(368)-(368)
Dobiček iz rednega delovanja38.989(29.441)9.54818.5481.33319.881
Izid od ustavljenih dejavnosti, neto(233.228)233.228k-13.279(13.279)k-
Čisti izid$(194.239)$203.787$9.548$31.827$(11.946)$19.881
Popravljen dobiček (izguba) na delnico:*
Izid iz rednega delovanja$0,35$(0,26)$0,09$0,15$0,01$0,16
Izid iz ustavljenih dejavnosti, neto(2,10)2,10-0,11(0,11)-
Popravljen dobiček (izguba) na delnico:$(1,75)$1,83$0,09$0,26$(0,10)$0,16
Tehtano povprečno število delnic:
Osnovno111.239111.239111.239122.991122.991122.991
Popravljeno112.212112.212112.212123.972123.972123.972
Devetmesečje, ki se je končalo 30. septembra 2012Devetmesečje. ki se je končalo 30, septembra 2011
ObjavljenoPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidiran izzid po drugih računovodskih standardihObjavljenoPopravki po drugih računovodskih standardihKonsolidiran izid po drugih računovodskih standardih
Prihodki$681.971$-$681.971$761.2412.658a$763.899
Stroški dela317.117-317.117379.833(1.178)b.c378.655
Poslovni prostori in splošno173.222(3.313)g169.909174.652(6.829)c. d167.823
Marketing in promocije148.517-148.517150.582-150.582
Prestrukturiranje in drugi izredni stroški25.678(25.678)e-2.004(2.004)e-
Povrnitev izplačane odškodnine bivšemu direktorju(5.350)5.350f----
Skupni poslovni odhodki659.184(23.641)635.543707.071(10.011)697.060
Poslovni dobiček22.78723.64146.42854.17012.66966.839
Marža iz poslovanja3,3%6,8%7,1%8,7%
Obresti in drugo, neto(4.172)-(4.172)(2.427)(1.120)h(3.547)
Dobiček pred davkom od dohodka in izgubo iz kapitalskih vložkov18.61523.64142.25651.74311.54963.292
(Zmanjšanje) provizij za davek na dohodek(39.122)52.993i.j13.87116.1324.029j20.161
Čista izguba iz kapitalskih vložkov(726)-(726)(996)-(996)
Izid iz rednega delovanja57.011(29.352)27.65934.6157.52042.135
Izid od ustavljenih dejavnosti(242.706)242.706k-8.276(8.276)k-
Čisti izid$(185.695)$213.354$27.659$42.891$(756)$42.135
Popravljen dobiček (izguba) na delnico:*
Izid iz rednega delovanja$0,50$(0,26)$0,24$0,27$0,06$0,34
Izid iz ustavljenih dejavnosti, neto(2,14)2,14-0,07(0,07)-
Popravljen dobiček (izguba) na delnico:$(1,64)$1,88$0,24$0,34$(0,01)$0,34
Tehtano povprečno število delnic:
Osnovno113.460113.460113.460122.212122.212122.212
Popravljeno114.622114.622114.622124.338124.338124.338

Opombe glede enkratnih popravkov:
Vsebovani finančni podatki vsebuje izračune, ki niso skladni s standardi GAAP. Ti podatki niso nadomestilo za finančne podatke, pripravljene v skladu s standardi GAAP, niti niso namenjeni ločeni uporabi. Prepričani smo, da vsebovani izračuni, ki niso skladni s standardi GAAP, predstavljajo uporabne podatke za upravo in vlagatelje o osnovnih tendencah poslovanja brez učinka stroškov prestrukturiranja in nekaterih posebnih stroškov.
Enkratni popravki vključujejo:
a Popravek vrednosti odloženih prihodkov, zahtevanih po obstoječih računovodskih pravilih v zvezi s prevzemom sredstev HotJobs v tretjem četrtletju 2010.
b Stroški odpravnin, povezanih s prestrukturiranjem produktnih in tehnoloških skupin na globalni ravni.
c Stroški, povezani z prevzemom in integracijo sredstev HotJobs.
d Stroški, povezani s spremembo pogojev oddajanja objektov, ki jih je podjetje zapustilo.
e Stroški, povezani s prestrukturiranjem v skladu s strateškimi smernicami, ki jih je podjetje predstavilo januarja 2012, in stroški iz naslova zaustavitve arbitražnih poslov ustvarjanja novih strank v letu 2011. Ti vključujejo stroške, povezane z zmanjšanjem delovne sile, odpisom osnovnih sredstev, konsolidacijo nekaterih poslovnih prostorov in strokovnimi storitvami.
f Odškodnina, ki jo je v dobro proračuna Združenih držav izplačal nekdanji direktor zaradi nekdanjega sistema nagrajevanja z delnicami podjetja.
g Stroški, ki si neposredno povezani z napovedanim pregledom alternativnih strategij.
h Čisti dobiček is vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo
i Popravek davka na dohodek po standardih, ki niso skladni z GAAP, vključuje sprostitev rezerv za davek na prihodek iz naslova negotovosti o vrednosti davka v tekočem četrtletju in davčne olajšave iz naslova izgub, ki izhajajo iz programa prestrukturiranja.
j Popravek davka na dohodek je izračunan z uporabo dejanske davčne stopnje za obdobje poročanja, pomnoženo z enkratnim popravkom za dobiček (izgubo) pred davki in zmanjšanje kapitalskih naložb.
k Predstavlja izid ustavljenih dejavnosti, povezanih z odločitvijo za prodajo segmenta karier na Kitajskem. Podjetje pričakuje, da se bo prodaja izvršila v naslednjih 12 mesecih.
* Dobiček na delnico se za določena obdobja morda ne sešteje pravilno zaradi zaokroževanja.

Monster Worldwide, Inc.
NEREVIDIRANI POSLOVNI PODATKI, IZRAČUNANI PO STANDARDIH, KI NISO SKLADNI S STANDARDI GAAP
(v tisoč USD)
Četrtletje, ki se je končalo 30. septembra 2012Kariere - Severna AmerikaKariere - mednarodnoInternetno oglaševanje & stroškiPoslovni odhodkiSkupaj
Prihodki - po GAAP$115.455$87.451$18.804$221.710
Popravki po drugih računovodskih standardih----
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$115.455$87.451$18.804$221.710
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$17.169$4.124$4.990$(11.655)$14,628
Popravki po drugih računovodskih standardih(116)57091.2651,728
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$17.053$4.694$4.999$(10.390)$16,356
OIBDA - po GAAP$26.887$10.552$6.990$(7.949)$36,480
Popravki po drugih računovodskih standardih(116)57091.2651,728
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$26.771$11.122$6.999$(6.684)$38,208
Marža iz poslovanja - po GAAP14,9%4,7%26,5%6,6%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih14,8%5,4%26,6%7,4%
Marža OIBDA - po GAAP23,3%12,1%37,2%16,5%
Marža OIBDA - po drugih standardih23,2%12,7%37,2%17,2%
Četrtletje, ki se je končalo 30. septembra 2011Kariere - Severna AmerikaKariere - mednarodnoInternetno oglaševanje & stroškiPoslovni odhodkiSkupaj
Prihodki$123.160$103.623$21.797$248.580
Popravki po drugih računovodskih standardih----
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$123.160$103.623$21.797$248.580
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$21.434$15.825$395$(8.503)$29,151
Popravki po drugih računovodskih standardih-3231.681-2,004
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$21.434$16.148$2.076$(8.503)$31,155
OIBDA - po GAAP$33.589$24.374$3.737$(6.408)$55,292
Popravki po drugih računovodskih standardih-3231.681-2,004
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$33.589$24.697$5.418$(6.408)$57,296
Marža iz poslovanja - po GAAP17,4%15,3%1,8%11,7%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih17,4%15,6%9,5%12,5%
Marža OIBDA - po GAAP27,3%23,5%17,1%22,2%
Marža OIBDA - po drugih standardih27,3%23,8%24,9%23,0%
Devetmesečje, ki se je končalo 30. septembra 2012Kariere - Severna AmerikaKariere - mednarodnoInternetno oglaševanje & stroškiPoslovni odhodkiSkupaj
Prihodki - po GAAP$351.418$272.825$57.728$681.971
Popravki po drugih računovodskih standardih----
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$351.418$272.825$57.728$681.971
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$35.279$6.407$13.565$(32.464)$22,787
Popravki po drugih računovodskih standardih14.2139.4331.166(1.171)23,641
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$49.492$15.840$14.731$(33.635)$46,428
OIBDA - po GAAP$71.071$28.149$20.532$(21.180)$98,572
Popravki po drugih računovodskih standardih8.9658.898543(1.184)17,222
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$80.036$37.047$21.075$(22.364)$115,794
Marža iz poslovanja - po GAAP10,0%2,3%23,5%3,3%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih14,1%5,8%25,5%6,8%
Marža OIBDA - po GAAP20,2%10,3%35,6%14,5%
Marža OIBDA - po drugih standardih22,8%13,6%36,5%17,0%
Devetmesečje, ki se je končalo 30. septembra 2011Kariere - Severna AmerikaKariere - mednarodnoInternetno oglaševanje & stroškiPoslovni odhodkiSkupaj
Prihodki$366.757$305.918$88.566$761.241
Popravki po drugih računovodskih standardih2.658--2.658
Prihodki - po drugih računovodskih standardih$369.415$305.918$88.566$763.899
Poslovni dobiček (izguba) - po GAAP$54.425$38.082$3.760$(42.097)$54,170
Popravki po drugih računovodskih standardih2.8856051.7027.47712,669
Poslovni dobiček (izguba) - po drugih računovodskih standardih$57.310$38.687$5.462$(34.620)$66,839
OIBDA - po GAAP$92.460$66.119$14.643$(33.126)$140,096
Popravki po drugih računovodskih standardih2.8856051.7027.47712,669
OIBDA - po drugih računovodskih standardih$95.345$66.724$16.345$(25.649)$152,765
Marža iz poslovanja - po GAAP14,8%12,4%4,2%7,1%
Marža iz poslovanja - po drugih računovodskih standardih15,5%12,6%6,2%8,7%
Marža OIBDA - po GAAP25,2%21,6%16,5%18,4%
Marža OIBDA - po drugih standardih25,8%21,8%18,5%20,0%

Kontakti

Monster Worldwide, Inc.
Za vlagatelje:
Lori Chaitman, 212-351-7090
Lori.Chaitman@monster.com


Za medije:
Andrea Rose, 212-895-8666
arose@joelefrank.com

Vir: Monster Worldwide, Inc.

To sporočilo za javnost je dostopno na:
http://www.businesswire.com/news/home/20121108005868/en