O-STA

MARIBOR 2012: Otvoritev CAAP - Sporočilo za medije po tiskovni konferenci

Na današnji tiskovni konferenci v CAAP-u, Centru alternativne in avtonomne produkcije, na Valvasorjevi 42, v Mariboru, so:

  • dr. Suzana Žilič Fišer, generalna direktorica zavoda MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture,
  • dr. Marta Gregorčič, vodja programskega sklopa Urbane brazde,
  • dr. Karolina Babič, predsednica združenja CAAP in
  • Hana Kovač, scenaristka in režiserka otvoritvenega dogodka,

predstavile Center, programe in pomen umestitve tovrstnega projekta v mesto ter program Evropske prestolnice kulture, program otvoritvene slovesnosti in vsebine tedna odprtih vrat.

V nadaljevanju najdete gradivo s tiskovne konference, na spletnih straneh Urbanih brazd pa najdete vabilo na otvoritev in in natančen urnik dogodkov dogodkov prihodnjega tedna (brazde.org/2012/caap/slavnostna-otvoritev-centra-alternativne-in-avtonomne-produkcije-in-teden-odprtih-vrat).

Zavrtimo skupaj!

***************************************

TISKOVNA KONFERENCA URBANIH BRAZD

I) Glavni rezultati Urbanih brazd in realizacija sedmih zastavljenih projektov

II) Otvoritev Centra alternativne in avtonomne produkcije - 16. 11. 2012

III) Dnevi odprtih vrat 19. - 23. 11. 2012

IV) Voden ogled centra CAAP za novinarje

I) Glavni rezultati Urbanih brazd in realizacija sedmih zastavljenih projektov

I.a) Etnomobil

Ker EU vidiki vključevanja manjšin v širšo skupnost vse manj upoštevajo specifike in potrebe romske populacije in ker so Romi vse bolj podvrženi sistemskim diskriminacijam, smo s predstavniki romske skupnosti v Mariboru poiskali prioritete, ki bi jih želeli uresničiti v okviru Evropske prestolnice kulture. V zadnjih dveh letih je skupina strokovnih delavcev delovala s segregirano skupno socialno ranljivih romskih družin na Poljanah, kjer so se dvakrat na mesec izvajale ustvarjalne delavnice, zagovorništvo in učna pomoč za otroke. Pred nekaj dnevi je bil izdan prvi obsežnejši slovar slovensko-romskega jezika, s čimer bo romska skupnost lahko bogatila romski jezik, služil pa bo tudi romskim pomočnikom in vsem, ki ustvarjajo z Romi. Prihaja pa še prvo literarno delo Jasmine Ahmetaj, ki bo spregovorilo o življenju deklet v romskih skupnosti. Za dolgoročno delovanje programov polnomočenja z romsko skupnostjo in drugimi etničnimi manjšinami v Mariboru je nastalo Združenja Frekvenca.

Več o tem projektu najdete na:

http://brazde.org/category/etnomobil/

I.b) Digitalno nomadstvo

Na diskriminacijo, etnocentrizem, nepravičnost, nestrpnost in druge pojave sodobnih družb pod kapitalizmom, ki razkrajajo socialno tkivo in izključujejo vsakršno drugačnost, je treba odgovarjati s krepitvijo potencialov ljudi, ki so na obrobju, kot tudi s samoorganizacijo in polnomočenjem zatiranih. Projekt je bil vzpostavljen prav z namenom krepitve beguncev, migrantov, prebežnikov in drugih brez državljanstva, pri čemer na konkretne nepravice, pritiske in zlorabe na delovnem mestu ali v družbi odgovarja s praksami polnomočenja, ki jih vrši prek digitalnega opismenjevanja (Za-nič kišta), zagovorništva in svetovanja za delavce v samskem domu in begunce, ki so bili v Maribor poslani prek EUREME. Z delavnicami kritičnega mišljenja za dijake in delavnicami slikanja sadza batik pa tudi med mlade prinaša senzibilnost za prepoznavanje nestrpnosti, razločevanja in diskriminacije. Za trajnostno delovanje na omenjenih področjih je bilo ustanovljeno Združenje Rizom.

Več o tem projektu najdete na:

http://brazde.org/category/digitalno-nomadstvo/

http://za0kista.wordpress.com/

I.c) Trajnostna lokalna preskrba

Cilj projekta je bil vzpostaviti socialno podjetje za krepitev trajnostne lokalne preskrbe prek katerega mali pridelovalci svoje kmetije preusmerjajo v ekološko kontrolo ter združeni vstopajo na trg kot ponudnik kakovostne, sezonske, lokalno pridelane in predelane hrane. V ta namen je bila ustanovljena Zadruga Dobrina z.o.o., ki danes vključuje že 29 kmetij, hkrati pa oskrbuje 19 obratov javne prehrane s sezonsko hrano iz lokalnega okolja, ponuja sistem distribucije tedenskih

zabojčkov s sezonsko hrano za meščane ter catering

tradicionalnih jedi iz Slovenskih goric. Spletna trgovina

živi virtualno, trgovina v CAAP pa bo zaživela na otvoritvi centra 16. 11. ter s slavnostnim odprtjem v ponedeljek 19. 11. 2012 ob 13.30.

Več o tem projektu najdete na:

http://www.zadruga-dobrina.si/

http://brazde.org/category/trajnostna-lokalna-preskrba/

I.d) Semenska knjižnica

Za krepitev biotske pestrosti v Podravju in Pomurju je bilo vzpostavljeno Društvo Varuhi semen, ki služi kot platforma za varovanje, izmenjavo, obnavljanje in hranjenje starih, avtohtonih in prilagojenih sort kulturnih rastlin. Za uresničevanje dolgoročnih ciljev projekta je bil vzpostavljen laboratorij, semenski arhiv, v katerem se že hrani 116 akcesij vrtnin in žit ter digitalni herbarij, ki omogoča tekočo izmenjavo kakovostnega sadilnega materiala. Za vzgojo in izobraževanje otrok o biodiverziteti tečejo Kalinčkove delavnice, za varuhe pa tečaji o semenarjenju. Prav tako nastajajo gradiva, priročniki, izvaja se pa tudi svetovanje. Varuhi semen bodo 22. 11. 2012 ob 10.30 v CAAP organizirali javno diskusijo z naslovom Semena prihodnosti, v kateri bodo kritično razgrnili tudi pasti aktualne in prihajajoče EU zakonodaje na področju semenarjenja.

Več o projektu najdete na:

http://www.semenska.org/

http://www.semenska.org/digitalni-herbarij.html

http://brazde.org/category/semenska-knjiznica/

I.e) Teleport

Mariborska kolesarska mreža, ki sicer že vrsto let deluje kot društvo, je svoje dejavnosti s projektom Teleport nadgradila v aktivnostih, prek katerih je vzpostavljala kolesarjem in pešcem prijazno skupnost. Maribor velja za najnevarnejše mesto prav za najranljivejše udeležence prometa - za pešce in kolesarje. V ta namen je MKM vzpostavila vrsto skupnostnih kolesarskih programov kot so samo-popravljalnica (mobilne kolesarske delavnice), servis koles, recikliranje koles in izposoja koles, s čimer promovira, vzpodbuja in omogoča alternativne oblike premikanja po mestu in novo prometno kulturo. Hkrati pa MKM aktivno deluje na lokalni in nacionalni ravni v smeri spreminjanja hierarhije v prometu tako z ozaveščanjem kot tudi s pripravami strategij razvoja prometa.

Več o tem projektu najdete na:

www.kolesarji.org

http://brazde.org/category/teleport/

I.f) Skupnostno urbano vrtnarstvo

Na velike potrebe urbanega prebivalstva po samooskrbi s sezonsko hrano, rekreaciji, druženju, sprostitvi in ustvarjanju skupnosti je odgovoril projekt v Borovi vasi, kjer je svoje vrtove v prvem ekološko certificiranem skupnostnem urbanem vrtu ustvarilo prek 80 meščank in meščanov. Povezali so se v društvo Urbani eko vrt in poleg ustvarjanja lasnega vrta začeli tudi promovirati ekološko urbano vrtnarstvo.

Projekt, ki je bil tesno vpet tudi v Semensko knjižnico

in Trajnostno lokalno preskrbo pa je med drugim ustvaril

še učilnice na prostem, sadne in zeliščne vrtove, izobraževalne delavnice itn. v javnih institucijah na Teznem.

Več o tem projektu najdete na:

http://brazde.org/category/urbano-vrtnarstvo/

www.ekovrt.si

I.g) Center alternativne in avtonomne produkcije

Najtežji del programa Urbanih brazd je bilo ustvariti prostor z vso potrebno infrastrukturo, mrežami in znanji za razvoj vseh dejavnosti in projektov. Namen Centra alternativne in avtonomne produkcije, v katerem danes sedimo in je realen, je, da z novimi metodami in pristopi dolgoročno prispeva h krepitvi samoorganizacije skupnosti ter da osvetljuje in izpostavlja tiste vidike kulture, sobivanja, raznolikosti in vzajemnosti, ki so najvitalnejši del naše družbe, pa morda prav zato na njih prepogosto pozabljamo.

Center je združenje vseh organizacij, ki v njem že delujejo, kot tudi novih, ki želijo slediti novim pristopom družbeno angažiranega dela, odgovorne ekonomije, socialnih in ekoloških vidikov razvoja - Združenje CAAP. Center je stičišče za srečevanje organizacij, skupin in posameznikov, za gradnjo platform in mrež družbenega organiziranja, kot tudi gnezdo novih pristopov, praks in delovanj. Je prvi tovrstni center v Sloveniji, ki ponuja infrastrukturo in know-how, orodja in znanja, s katerimi bo skupnost lastne potrebe lahko zadovoljevala z alternativnimi pristopi. Prav tako pa ima Center tudi vizijo, kaj vse je treba znotraj mesta, regije in države še razviti in ustvariti. Otvoritev centra bo 16. 11. ob 19.00 na Valvasorjevi 42.

Več o tem projektu CAAP najdete na:

www.brazde.org

Natečaj Urbanih brazd za najboljše raziskovalne naloge, ki je potekal kot vzpodbuda za mlade, da bi se vključevali in raziskovali projekte kot je CAAP, so osvojile štiri mlade raziskovalke: Jerneja Brumen, Danijela Zajc, Tina Gubenšek in Martina Herič

Več o natečaju, raziskovalnih področjih, ocenjevalnih komisijah in zmagovalnih nalogah je dostopno na: http://brazde.org/2012/caap/zmagovalci-natecaja-urbanih-brazd/

II) Otvoritev Centra alternativne in avtonomne produkcije - 16. 11. 2012

Slavnostni nagovor ob otvoritvi CAAP bo imel predsednik države dr. Danilo Türk,

center pa bo otvoril programski direktor EPK - Mitja Čander.

Otvoritveni performans bodo ušpičili:

scenarij in režija: Hana Kovač

voditelja: Uroš Kaurin in Maja Pardeilhan

drugi nastopajoči: Karolina Babič, Mateja Koler, Tita Rotar, Božo Ipavic,

Tomaž Guček, Matej Pehnec, Anja Koželj, Darjan Žižek

glasbena izvedba: Hazemina Minka Đonlić, Šukrana Hašimi in Zlatko

Duraković

glasba: Dj Kozmonaut

predsedniki komisij natečaja Urbanih brazd: mag. Franci Pivec, doc. dr. Bojan Musil,

doc. dr. Marjan Lep, doc. dr. Suzana Kraljić

nagrajenci natečaja Urbanih brazd: Jerneja Brumen, Danijela Zajc, Martina Herič,

Tina Gubenšek

video animacija: Žiga Zavrl

trailer o skupnostnem urbanem eko vrtu: Marko Kumer Murč, Urban Zorko,

Rok Klemenčič - Življenje na dotik

video Za-nič kišta: Rodoljub, Ismet, Vladimir, Saudin, Ivan, Goran, Tomaž, Andrej

Na otvoritveni večer bo Kiblina razstava Soft Control odprta do 24:00. Obiskovalci si jo bodo lahko ogledali v vodenih skupinah: http://www.kiblix.org/kiblix2012/ .

III) Dnevi odprtih vrat 19. - 23. 11. 2012

Vse informacije dostopne na http://brazde.org/wp-content/themes/Urbane%20Brazde/dokumenti/CAAP.pdf

IV) Voden ogled Centra alternativne in avtonomne produkcije za novinarje

Za več informacij se obrnite na sodelavko CAAP, Polonco Podgoršek, info@caap.si, 031 213 402