O-STA

Rezultati 55. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 16. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

55. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

16. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 26.11.2002 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 55. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM055270203 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 795.572 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 97,879. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,57%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,500 in 97,601 (obrestna mera od 1,99% do 9,72% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 55. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 27.02.2003.

Razpisana emisija 16. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM016271103 je znašala 6.500.000.000 SIT oziroma 650.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 685.768 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 650.001 lot naročil v skupni vrednosti 6.500.010.000 SIT po enotni ceni 91,659. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 9,00%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 92,387 in 90,400 (obrestna mera od 8,15% do 10,50% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 16. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.11.2003.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 23.12.2002, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 28.01.2003.