O-STA

Rezultati 57. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 17. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

57. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

in

17. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 28.01.2003 v času od 13.30 do 14.00 ure

Razpisana emisija 57. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM057240403 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.351.303 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.003 lote naročil v skupni vrednosti 5.000.030.000 SIT po enotni ceni 98,100. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,30%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,400 in 97,831 (obrestna mera od 6,97% do 9,50% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 57. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 24.04.2003.

Razpisana emisija 17. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM017290104 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 2.534.601 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500.000 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 92,281. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 8,27%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 92,520 in 90,826 (obrestna mera od 8,00% do 9,99% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 17. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 29.01.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 25.02.2003, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 25.03.2003.