O-STA

Rezultati 163. avkcije

Ministrstvo za Finance Republike Slovenije

objavlja

REZULTATE

163. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 16.06.2004 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 163. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM163150704 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 886 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 701 lot naročil v skupni vrednosti 7.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,664. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 4,33%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,780 in 99,636 (obrestna mera od 2,83% do 4,70% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 163. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 15.07.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 23.06.2004. Razpisana emisija 164. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM164220704 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 24.06.2004.