O-STA

Javni poziv za izbiro kandidatov za opravljanje prostovoljskega dela

Zavod PIP objavlja Javni poziv za izbiro kandidatov za opravljanje prostovoljskega dela v okviru sofinanciranega programa Mestni parlament mladih, ki se izvaja v okviru Evropske prestolnice mladih 2013.

Namen programa Mestni parlament mladih je spodbujati participacijo mladih v demokratičnih sistemih odločanja, pri čemer program predstavlja okvir, znotraj katerega je čim več odločitev in aktivnosti prepuščeno mladim. Programsko izhodišče predstavlja simulacija Evropskega parlamenta in dodatni, inovativni elementi. Najpomembnejši med njimi so mobilizacija mladih po mestnih četrteh, njihova aktivna vključitev v pripravo in izvedbo programa ter organiziran pristop in vpliv mladih na odločevalce.

K sodelovanju vabimo vse prostovoljke in prostovoljce, med 15. in 29. letom starosti, ki želijo okrepiti svoje kompetence, aktivno sodelovati pri nastajanju in izvedbi programa, pridobiti nove delovne izkušnje ter spoznati nove ljudi. Prostovoljke in prostovoljci bodo v okviru programa sodelovali pri pripravi Poslovnika Mestnega parlamenta mladih, konceptualizaciji programov usposabljanj in tematskih srečanj, organizaciji in izvedbi dogodkov, osveščanju mladih in širše javnosti, promociji programa...

Prijave na javni poziv je potrebno posredovati najkasneje do 10. 12. 2012. Delo na programu se začne že letos v fazi priprav; sama izvedba simulacije in spremljajočih dogodkov pa v letu 2013.

Več informacij lahko zainteresirane prostovoljke in prostovoljci dobijo pri vodji programa Miranu Vrbaniću; e-mail: miran.vrbanic@zavodpip.si.

Poziv s pripadajočo prijavno dokumentacijo najdete na spletni strani Zavoda PIP: http://www.zavodpip.si/dejavnosti/mladina/82.