O-STA

Razglasitev nagrajencev likovne akcije Otroci odraslim

Pred kratkim se je iztekel ze 12. zaporedni letni razpis likovne akcije Otroci odraslim, ki jo ob sodelovanju republiskega zavoda za solstvo in vzgojo v cestnem prometu pripravlja delniska druzba Petrol. Po tradiciji je bila tema nataceja tudi letos lahko bodisi prosta bodisi povezana z varnostjo in odnosi v prometu, na novo pa je bila v letosnjo akcijo vkljucena se tematika "toplote in doma".

V natecaju je tokrat sodelovalo 257 slovenskih sol, vrtcev in posebnih zavodov. Najvec del - gre za slike, grafike, risbe in dela, nastala z uporabo kombiniranih likovnih tehnik - je bilo poslanih s predmetne stopnje osemletk.

Danes je 6-clanska komisija, ki so jo sestavljali predstavniki Petrola, ALU, Pedagoske fakultete, Zavoda za solstvo in Sveta za varnost in preventivo v cestnem prometu, dokoncno izbrala izstopajoca dela, ki bodo nagrajena z 10 skupinskimi nagradami, 25 diplomami in 50 priznanji.

Zakljucna slovesnost

z razglasitvijo nagrajencev in podelitvijo nagrad

bo v cetrtek, 13. junija ob 12. uri

v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu.

Ob tej priloznosti si bo mogoce ogledati nagrajena dela in govoriti s posameznimi nagrajenci oziroma njihovimi mentorji. Predstavniki strokovne komisije vam bodo z veseljem predstavili lastno videnje del, ki so jih ocenjevali letos, seznanili pa vas bodo tudi z novostmi, ki jih bo predvidoma vkljuceval prihodnji natecaj. Nenazadnje pa bo na podelitvi sodeloval tudi Milan Dekleva - pesnik, s katerim je likovna akcija dobila svoje lastne verze: Otroci imajo velike oci.

Pridite! Zanimivo bo!