O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v septembru 2004

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 45.983 do konca leta 2003. V septembru 2004 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec zmanjšalo iz 45.567 na 45.450.

V septembru je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 40.061 delnic, od tega 13.968 iz naslova borznega trgovanja in 26.093 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v septembru ni prišlo do vidnejših sprememb.

Najpomembnejši prenosi delnic na borznem trgu so bili nakup 1.477 delnic s strani Tafin d.o.o. in 1.071 delnic s strani DBS d.d. ter prodaja 1.211 delnic s strani Megainvest d.d. in 1.193 delnic s strani Zavarovalnice Triglav d.d. Na izvenborznem trgu je Triglav Steber I d.d. prodal 14.122 delnic, ki sta jih kupila KS2 Naložbe in Posebni vzajemni sklad Alfa, poleg tega je tudi NLB d.d. prodala 7.000 delnic, ki jih je kupila Zlata Moneta I d.d.

V septembru je delež tujih delničarjev padel na 1,0 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.9.2004 do 30.9.2004 padel iz 65.554 SIT na 64.902 SIT, oziroma za 1,0 %. Povprečni tečaj je v septembru znašal 66.097 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 30.9.2004 je enotni tečaj zrasel za 277,8 %.

Če bi 31.12.2003 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 30.9.2004 115,47 SIT, če bi investirali v Istrabenz bi imeli 90,09 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 123,07 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu septembru znašal 28.481 delnic oziroma 1,851 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v septembru zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Mercatorja, Merkurja in Pivovarne Laško.

V letu 2003 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Bolj prometna je bila delnica Krke, sledijo pa ji delnice Mercatorja, Gorenja in Pivovarne Laško.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.9.2004 znašala 135,4 milijarde SIT.