O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v februarju 2005

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo iz 95.443 na 45.076 do konca leta 2004. V februarju 2005 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec znižalo iz 45.153 na 45.108.

V februarju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 17.119 delnic, od tega 12.668 iz naslova borznega trgovanja in 4.451 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v februarju ni prišlo do vidnejših sprememb.

Najpomembnejši prenosi delnic na borznem trgu so bili nakup 2.405 delnic s strani Asset Holder PCC Number 2 Limited in 1.801 delnic s strani Istrabenz d.d. ter prodaja 1.384 delnic s strani DBS d.d. in 1.365 delnic s strani Zavarovalnice Triglav d.d. Na izvenborznem trgu je NLB d.d. kupila 1.870 delnic, Factor banka d.d. pa je prodala 1.711 delnic.

V februarju je delež tujih delničarjev zrasel na 1,03 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.2.2005 do 28.2.2005 padel iz 70.453 SIT na 69.090 SIT, oziroma za 1,9 %. Povprečni tečaj je v februarju znašal 69.690 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 28.2.2005 je enotni tečaj zrasel za 302,2 %.

Če bi 31.12.2004 investirali 100 SIT v delnico Petrola bi imeli 28.2.2005 104,77 SIT, če bi investirali v SBI pa bi imeli 102,07 SIT.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu februarju znašal 19.735 delnic oziroma 1,365 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v februarju zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Pivovarne Union, Krke, Pivovarne Laško in Mercatorja.

V letu 2004 je bila delnica Petrola tretji najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Večji promet so ustvarili z delnicami Krke in Mercatorja, sledijo pa jim delnice Intereurope in Gorenja.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 28.2.2005 znašala 144,1 milijarde SIT.