O-STA

Krka odpira del nove tovarne v Rusiji

Novo mesto, 12. junij 2002 - Danes, na dan ruske neodvisnosti, je farmacevtska družba Krka odprla skladiščni del nove tovarne v modernem ruskem industrijskem območju na obrobju mesta Istra na severozahodu Moskve. Vrednost dosedanje naložbe je 15 milijonov USD, celotna vrednost investicije pa je skupaj s proizvodnjo ocenjena na 25 milijonov USD. V moderni tovarni bo zaposlenih 120 delavcev.

V letu 1999 je Krka v Ruski federaciji ustanovila svojo hčerinsko podjetje OOO KRKA �- RUS z namenom izgradnje lastnega proizvodno-distribucijskega centra. Krkino hčerinsko podjetje je še istega leta pričelo s pripravljalnimi deli za center, z gradnjo pa leta 2000. S to naložbo naj bi Krka pridobila status domačega proizvajalca, z zdravili iz te tovarne pa naj bi poleg matične države oskrbovali tudi sosednja tržišča.

Danes so v celoti zgrajeni vsi objekti bodočega proizvodno-distribucijskega centra, vključno z daljnovodom, transformatorjem, plinsko kotlarno in celotno infrastrukturo. Z današnjim dnem tako začenja obratovati skladiščni kompleks, t. j. avtomatizirano skladišče za 2000 paletnih mest. Poleg skladiščenja je v njem predvideno tudi carinsko poslovanje.

V drugi fazi, ki bo predvidoma zaključena čez 10 mesecev, bo lahko stekla tudi proizvodnja. V Krki tako načrtujejo, da bodo v tej tovarni proizvedli 300 milijonov tablet in 150 milijonov kapsul letno. To bo ena prvih farmacevtskih tovarn v Ruski federaciji, ki bo zgrajena v skladu s standardi Dobre proizvodne prakse (GMP) in ki bo proizvajala zdravila po teh standardih.

Skladiščnim in proizvodnim zmogljivostim bo sledila izgradnja razvojnega centra. V njem bodo zaposleni ruski strokovnjaki, ki bodo razvijali nove izdelke, tudi takšne, ki jih v Novem mestu morebiti ne bi mogli razvijati.

Krka je na trgu Ruske federacije in držav nekdanje Sovjetske zveze prisotna že štiri desetletja. Na tem velikem in perspektivnem tržišču, ki beleži 20 odstotno letno rast, to farmacevtsko podjetje proda za 60 milijonov USD izdelkov letno in se tako tudi po prodaji uvršča v sam vrh tujih farmacevtskih družb v Rusiji.