O-STA

Najboljša med likovnimi deli, ki so jih na ogled postavili otroci 257 vrtcev in osnovnih šol, so izbrana

Ljubljana, 13. junija �- Danes dopoldne se je s podelitvijo nagrad in diplom v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu zaključil 12 tradicionalni letni likovni natečaj "Otroci odraslim", ki pod pokroviteljstvom delniške družbe Petrol poteka že vse od leta 1990 dalje. Člani strokovne žirije so tokrat izbirali med nekaj tisoč deli, ki so jih "na ogled postavili" otroci 257 slovenskih osnovnih šol, vrtcev in posebnih zavodov. Nagrajena dela si je do konca junija mogoče ogledati v avli Petrolove poslovne stavbe v Ljubljani.

Petrolova akcija Otroci odraslim je namenjena predvsem podpori likovne ustvarjalnosti najmlajših in je zagotovo ena tistih pod pokroviteljstvom Petrola, ki jo družba najtopleje sprejema. Sočasno gre za natečaj, ki strokovnjakom in poznavalcem likovne govorice otrok in mladine predstavlja enega boljših pokazateljev stanja slovenskega pouka likovne vzgoje, zato ni naključje, da v akciji že vse od njenega začetka sodeluje Zavod Republike Slovenije za šolstvo, četrto leto zapored pa tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Letošnja likovna tematika je bila "trojna": poleg že tradicionalne proste tematike ali povezave s področjem varnosti, humanosti in strpnosti udeležencev v prometu, je bil natečaj dopolnjen še s tematiko ťtoplote in domaŤ. Na novo je bil v razpis vključen tudi pogoj, ki je od avtorjev zahteval, da o svojem delu nekaj napišejo. Gre za pogoj, ki je skladen z zahtevami novega učnega načrta likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli, mlade umetnike pa naj bi postopoma navajal na to, da bodo znali bodisi o lastnem bodisi o tujem likovnem delu tudi kaj povedati.

Do konca natečaja, to je do 26. aprila, je na sedež Petrola prispelo več tisoč del z vseh zahtevanih likovnih področij �- predvsem so bile to slike in grafike, pa tudi risbe in dela, ki so nastala z uporabo kombiniranih likovnih tehnik. Otroška dela povzemajo dogodke iz navideznega sveta televizije, kina in novih informacijskih tehnologij. Po številu so prevladovala dela s predmetne stopnje osnovnih šol.

V razpisu ponujena tematika je mlade likovnike očitno motivirala. 6-članska strokovna komisija, ki jo je vodil Marjan Prevodnik, svetovalec za likovno vzgojo na Zavodu RS za šolstvo, je bila namreč presenečena tako nad občutenimi, razumskimi in domiselnimi rešitami, kot tudi nad primernimi motivi in njihovo usklajenostjo z izbranimi likovnimi tehnikami.

Pri izboru najboljših del je imela komisija zato kar precej dela. Deset osnovnih šol, ki so prejele nagrado Petrola, bilo tako izbranih po nekajkratnem presojanju komisije, enako pa velja tudi za tri šole, ki so bile nagrajene v ťprometnemŤ delu razpisa. Hkrati je bilo podeljenih še 25 diplom in 50 priznanj ter nagrada desetim najboljšim posameznim likovnim delom.

"Načelu selektivnosti se pri izboru del pač ne da izogniti. Ne glede na to pa likovnim pedagogom in mentorjem akcija vsako leto prinese nemalo strokovnih novosti. Na ta način postopoma dviguje izvajanje likovnih dejavnosti in kakovost poučevanja likovne vzgoje, sočasno pa ima tudi vzgojni pomen," je ob današnji zaključni slovesnosti povedal predsednik strokovne komisije.

Spodbudno in vzgojno okolje, h kateremu prispeva akcija, pa daleč najbolje povzema misel, s katero je svoje likovno delo pospremil 10-letni umetnik: "Res ni podobno oljnati sliki Riharda Jakopiča, je pa zato najlepši brezov gozd, kar sem jih kdaj naslikal."