O-STA

Mladi za spremembe

Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 vabi mlade v parlament

(Maribor, 29.03.2013) Program Mestni parlament mladih je popolnoma nov program razvit posebej za potrebe Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 in predstavlja simulacijo Evropskega parlamenta. Namen programa je spodbujati participacijo mladih v demokratičnih sistemih odločanja, pri čemer se bo čim več odločitev in aktivnosti prepustilo prav mladim.

Mlade želimo seznaniti z delovanjem Evropskega parlamenta, jim dati možnost artikuliranja problemov in predlaganja ukrepov za rešitev le-teh. Parlament bo deloval po odborih, kjer se bodo obravnavale različne teme (četrtni razvoj, izmenjava dobrih praks, zaposlovanje in neposredna demokracija). Programu so izrazili podporo vsi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, saj se zavedajo pomena aktivnega državljanstva, dialoga in participacije, kar program pooseblja.

V Mestnem parlamentu mladih lahko sodelujejo vsi mladi med 19. in 29. letom starosti. Prijave se pa zbirajo do 30. aprila 2013. Mladi poslanci se bodo tekom dela srečali z evropskimi poslanci in drugimi znanimi osebnostmi; poskrbljeno bo pa tudi za družabne dogodke, kjer se bodo mladi lahko bolje spoznali. Simulacija se bo izvajala v drugi polovici leta 2013 in bo vključevala do 15 zasedanj.

Zavod PIP bo pri izvedbi s partnerji imel vlogo Generalnega sekretariata. Gre za organ Evropskega parlamenta, ki skrbi da delo poslancev poteka nemoteno in skrbi za logistiko delovanja Parlamenta. Sami smo tako podredili našo vlogo in damo jasno vedeti, da so mladi tisti, ki izvajajo program. Partnerski organizaciji v Generalnem sekretariatu bosta Mladinski svet Slovenije in Mestni Mladinski svet Maribor. Pri pripravi in izvedbi programa pa vključujemo tudi skupino mladih prostovoljcev, ki imajo želje pridobiti nova znanja in izkušnje.

Več o programu: http://www.zavodpip.si/mladina/82.

Facebook stran: https://www.facebook.com/MestniParlamentMladih.

Več o Evropski prestolnici mladih: http://www.mb2013.si/.


***

V soboto, 30.3. 2013, bo v mariborskem Europarku prvič, v letu Evropske prestolnice mladih, na enem mestu predstavljenih več kot 15 programov za mlade, ki jih bodo v letu 2013 izvajale mladinske organizacije. Vabljeni!

Več o dogodku: http://www.facebook.com/events/493635287362363