O-STA

Mladi za turizem z inovativnimi razvojnimi programi

Ljubljana, 2.4.2013 - Nacionalno turistično združenje je v sodelovanju s Srednjo šolo Izola, konec marca, organiziralo 18. konferenco državnega tekmovanja Mladi za turizem, na kateri so ekipe srednjih gostinsko-turističnih šol predstavile raziskovalne naloge na temo "Vizija in strategija razvoja trajnostnega turizma v mojem kraju". Mladi raziskovalci so predstavili nadvse inovativne razvojne možnosti v svojih krajih in tako zagovarjali smele vizije prevrednotenja družbenih in ekonomskih prioritet. Raziskovalke z zmagovalno nalogo prihajajo iz Srednje šole Slovenj Gradec in Mute, za katero so prejele brezplačni tridnevni izlet v London s turistično agencijo Twin.

Državno tekmovanje iz znanj turizma, Mladi za turizem, ki ga vsako leto organizira Nacionalno turistično združenje, je uvrščeno na koledar srečanj in tekmovanj srednjih šol ter poteka vse od začetka šolskega leta, vrhunec pa doseže z marčevsko konferenco. Letošnja 18. konferenca, je potekala v sodelovanju s Srednjo šolo Izola, v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Na konferenci so izsledke nastalih raziskovalnih nalog pod mentorstvom predstavili dijaki gostinsko-turističnih srednjih šol.

Cilj vsakoletnega državnega tekmovanja je širjenje in poglabljanje že osvojenega znanja dijakov nad zahtevnostjo rednega programa na področju turizma, odkrivanje ter razvijanje raziskovalne, inovativne in govorne sposobnosti ter motiviranje dijakov za nadaljnje poglabljanje znanj.

"V Srednjo šolo Izola sta se v januarju združili šoli s petdesetletno tradicijo na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja Srednja gostinska in turistična šola Izola in Srednja zdravstvena šola Izola. Šola nadaljuje s skrbjo za strokovni in osebnostni razvoj dijakov in zaposlenih ter razvijanje ustvarjalnega, kritičnega, odgovornega in svobodnega razmišljanja. Zadovoljni smo, da sodelujemo kot soorganizator letošnje zaključne konference Mladi za turizem, kjer poskušamo dijakom omogočiti, da predstavijo svoj pogled na bodoči poklic." je povedala ravnateljica Srednje šole Izola Adelija Perne.

Mag. Janez Sirše, predsednik Nacionalnega turističnega združenja: "Turizem že sedaj predstavlja pomemben segment slovenskega gospodarskega in tudi družbenega življenja. Je dejavnost, ki kljub splošni krizi ni v večjih težavah, vsaj ne v tako globokih, kakor je kar nekaj drugih do nedavnega cvetočih dejavnosti. Nekateri emitivni trgi pešajo, drugi rastejo in se krepijo. Znati je treba razumeti in dojeti to spreminjanje ter temu prilagajati svojo ponudbo. Hkrati so lahko te spremembe za turistično ponudbo tudi dober izziv, ki lahko v primerjavi z drugimi dejavnostmi prinese dober rezultat. Obstajajo tudi razmišljanja, da smo pred novim prevrednotenjem družbenih in ekonomskih prioritet. Kako bo to vplivalo na trg turističnega povpraševanja, je vprašanje, na katerega so raziskovalci skušali čim bolj uspešno odgovoriti v raziskovalni nalogi in na podlagi ugotovitev zarisati svoj pogled na vizijo, strategijo in smernice razvoja trajnostnega turizma v izbranem kraju. In to jim je tudi uspelo."

Med vsemi raziskovalnimi nalogami je strokovna komisija izbrala državne prvake.Raziskovalke Srednje šole Slovenj Gradec in Mute Nika Cesar, Katja Lesjak in Blanka Zorman so pod mentorstvom Mateje Gorišek in Romana Založnika, pripravile nalogo "Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Mislinja". Turistična agencija Twin je mladim raziskovalkam podarila brezplačni tridnevni izlet v London. Poleg te nagrade pa se bodo raziskovalke udeležile tudi festivala mladih, ki ga organizira Društvo mladih v turizmu.

Drugo mesto so zasedle raziskovalke Srednje šole Izole, Mateja Švab, Anja Lapajne in Melita Lukšič, ki so pod mentorstvom Marine Laslo, predstavile razvoj Turistične destinacije Zazid. Ekipa se bo v organizaciji podjetja AERO4M in Lipican Aer odpravila na panoramski polet slovenske obale.

Tretjeuvrščeni raziskovalki pa sta postali Sara Salaba in Špela Banič, dijakinji Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki sta pod mentorstvom Sonje Breznik, predstavili Limbuško nabrežje: nekoč, danes, jutri. Za nagrado jim turistična agencija Kompas Novo mesto podarja Splavarjenje z Rudolfovim splavom po reki Krki in obisk Matjaževe domačije.

Vse sodelujoče raziskovalce in mentorje pa Društvo mladih v turizmu gosti na svoji prvi konferenci, kjer bodo mladi iskali svoje priložnosti.

Spletna stran Mladi za turizem

Nacionalno turistično združenje

----


Slikovno gradivo
1. MZT Zmagovalci 2013:
Prvo mesto so zasedle zmagovalke iz Srednje šole Slovenj Gradec in Mute, drugo domačinke iz Srednje šole Izola in tretje mesto raziskovalki iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor