O-STA

Sporočilo za javnost z današnje tiskovne konfrence podjetja Petrol

Samo za letos za 17 milijard razvojnih projektov:

PETROL KOT CELOVIT ENERGETSKI KONCERN

- Prva polovica leta predvsem v znamenju kapitalskih povezav -

Ljubljana, 26. junija - Energetika Ravne in Štore sta od prejšnjega petka dalje tudi dejansko v upravljanju delniške družbe Petrol. Z vstopom v omenjeni podjetji si je Petrol zagotovil mesto nosilca razvoja energetske dejavnosti v osrednji in vzhodni Sloveniji, s tem pa realiziral tudi enega pomembnejših etapnih ciljev pri uresničevanju zastavljene energetske strategije.

Z načrtovanim širjenjem poslovanja na kompleksno energetsko-ekološko področje Petrol nadaljuje tudi prek uvajanja novih dejavnosti na lokaciji lendavske Nafte, medtem ko je njegova strategija širjenja na trg jugovzhodne Evrope osredotočena zlasti na konsolidacijo razpoložljivih virov pridobivanja, predelave in prodaje energentov v močno regionalno družbo.

*****

Povezovanje nekdaj ločenih poslovnih področij v celovito energetsko ponudbo in s tem optimizacija cene energije predstavlja enega pomembnejših ciljev, ki si ga je v okviru svoje strategije postavil koncern Petrol. Trgovanje z naftnimi proizvodi tako sicer še vedno predstavlja osrednje, še zdaleč pa ne več edino področje Petrolovega delovanja. Z doslej pridobljenimi 14 plinskimi koncesijami in s plinsko oskrbo nekaterih nekoncesioniranih področij se je Petrol na področju slovenske plinifikacije že uvrstil med pomembnejše igralce, pri nadaljnjem razvoju slovenskega plinskega trga pa si bo prizadeval sodelovati tudi prek povečanja obstoječega poslovnega deleža v Geoplinu. S pridobitvijo licence za trgovanje z elektriko in z ustanovitvijo mešanega podjetja ElektroPetrol se je Petrol že lani pripravil na obdobje, ko bo v Sloveniji sproščen uvoz električne energije. V ekološke projekte je vključen kot pomembnejši družbenik podjetja Aquasystems, ki upravlja z napravo za čiščenje komunalnih odpadnih voda v Mariboru, hkrati pa je pridobil tudi koncesijo za izgradnjo in upravljanje s čistilno napravo v Mežici.

*****

Upravljanje s pridobljenimi plinskimi in čistilnimi koncesijami, ki sodijo v področje osrednje in vzhodne Slovenije, pa namerava Petrol prenesti na Energetiki, obstoječi obseg njunega delovanja, ki je trenutno omejen na relativno ozko industrijsko območje, pa postopoma - zlasti prek sodelovanja pri javnih razpisih, pridobivanju koncesij ali javnih pooblastil - razširiti na energetsko oskrbo širše celjske, koroške in posavske regije. Za pridobitev koncesije za čiščenje odpadnih voda, pa tudi za plinifikacijo lokalnih skupnosti v Mežiški dolini se bo tako ob potrebnih zagotovilih Petrola na primer že potegovala družba Energetika Ravne, Energetika Štore pa naj bi nastopila kot interesent za pridobitev plinske koncesije v celjski občini.

Vključitev Energetike Ravne in Štore v Petrolov portfelj dejavnosti tako ni smiselna samo zaradi povezovanja obstoječih tržnih deležev na področju plinske in električne energije, pač pa tudi zaradi jačanja pogajalske pozicije in s tem doseganja ugodnejših cen pri nabavi posameznih energentov. Petrolove reference, finančna in tržna moč, široka porabniška mreža in siceršnje poslovne povezave pa obema Energetikama predstavljajo tudi optimalno izhodišče za njun nadaljnji razvoj, ki bo družbama omogočil ohranitev obstoječih in postopno oblikovanje novih delovnih mest.

*****

Nove razvojne možnosti pa se s podpisom sporazuma med Petrolom in slovensko vlado obetajo tudi zaposlenim v Nafti Lendava. Potem ko sta - ekonomsko gledano - ostali zgolj dve možni rešitvi problema, in sicer zagotovitev osnovnih pogojev za sanacijo oziroma stečaj Nafte, je Petrol po večmesečnih pogajanjih Republiki Sloveniji za simbolično ceno odprodal svoj 55-odstotni delež v Nafti Lendava in na ta način omogočil začetek njene sanacije.

Sanacijski program Nafte Lendava predvideva odprodajo dela premoženja Petrolu, ki bo na tej lokaciji ustanovil tri nove odvisne družbe, in sicer za skladiščenje nafte in derivatov, proizvodnjo biodizla in upravljanje sežigalnice odpadkov. Nafta Lendava namreč razpolaga tako z ustreznimi prostorskimi zmogljivostmi kot tudi s potrebnimi kadrovskimi potenciali za opravljanje navedenih visoko specializiranih dejavnosti, v katere namerava Petrol v prihodnji petih letih vložiti 11,7 milijarde tolarjev. Načrtovana izgradnja naftnih skladišč je povezana z zahtevami Evropske unije po zagotavljanju obveznih 90-dnevnih zalog, podobno pa velja tudi razvoj in proizvodnjo biodizelskega goriva. Po letu 2005 bo namreč v članicah Evropske unije delež biogoriv moral dosegati najmanj dva odstotka celotne nacionalne porabe goriv. Že v prihodnjem letu pa je v industrijski coni Nafte predviden tudi pričetek gradnje sežigalnice, ki bo namenjena zlasti sežigu gudrona, pa tudi drugih organskih odpadkov.

*****

Sočasno s širjenjem dejavnosti se Petrol loteva tudi širjenja prodajnega trga na področje celotne jugovzhodne Evrope, kjer na dolgi rok namerava zaokrožiti tako razpoložljive vire pridobivanja kot tudi predelave in prodaje energentov. V tem je tudi temeljni razlog, zaradi katerega se v danem trenutku poteguje za kapitalski vstop v hrvaško Ino in srbski Beopetrol.

Petrol razume prostor, jezik in kulturo, hkrati pa ima z obema omenjenima družbama tudi del skupne zgodovine. Poleg tega ima za sabo uspešno izpeljan lasten proces prestrukturiranja, in torej ve, kako brez socialnih trenj povečati ekonomsko učinkovitost podjetja in začeti nov razvojni ciklus, kar Petrolu v primerjavi z ostalimi ponudniki predstavlja pomembno konkurenčno prednost.

Primerjalne analize svetovnih svetovalnih hiš za energetsko področje so pokazale, da Petrol v primerjavi z ostalimi naftnimi družbami izjemno dobro obvlada upravljanje s prodajnimi mesti, samo prodajo energentov ter poznavanje navad porabnikov in njim prilagojene ponudbe. Za Beopetrol je tako idealen partner, medtem ko je za vstop v Ino oblikoval konzorcij, ki ga sestavljata še Israel Corporation in Sibir Energy, ki ponudbo zaokrožujeta na področju pridobivanje in predelave nafte. Konzorcij tako združuje tri uveljavljene tržne specialiste, ki Ini ne bodo zagotovili zgolj obstanka, pač pa ji bodo omogočili tudi ustrezno rast in razvoj.

Petrol je finančno in organizacijsko konsolidirana družba, z zadostnimi izkušnjami potencialom za to, da poveže naftno gospodarstvo jugovzhodne Evrope, v okviru teh povezav pa ustvari močno regionalno družbo, ki bo posameznim državam zagotavljala zanesljivo oskrbo z energenti po optimalnih cenah. Glede na to, da energetika sodi med strateško pomembna področja, takšna oblika sodelovanja ne more biti zanimiva le za vpletena podjetja, pač pa tudi za njihove domicilne države.