O-STA

Natečaj Evropa vsepovsod naokrog

Informacijske točke Evropske unije v Sloveniji smo združile moči in ob 9. maju, dnevu Evrope, izdajamo video natečaj Evropa vsepovsod naokrog

Natečaj je namenjen vsem zainteresiranim, njegov cilj pa je pridobiti video, ki bo ustrezal razpisani tematiki in promoviral Evropsko leto državljanov 2013. Vsak posameznik si izbere eno predpisano temo, na katero nato posname svoj video, ki ne sme biti daljši od 30-ih sekund. Razpisane teme, zahtevana ločljivost, format videa, več o avtorskih pravicah in načini oddaje izdelkov so opredeljeni v besedilu natečaja.

Komisija bo izbrala najboljši video, njegov avtor pa bo prejel denarno nagrado v znesku 700,00 € neto. Ostali sodelujoči pa bodo prejeli potrdila o sodelovanju in simbolične nagrade.

Rok za oddajo izdelkov je 15. oktober 2013 do 14. ure (osebno ali priporočeno po pošti). Nagrajenci bodo znani predvidoma do konca novembra 2013.

Razpisno dokumentacijo natečaja in avtorske izjave lahko najdete na spletnih straneh vseh sedmih informacijskih točk Europe Direct v Sloveniji. Za dodatne informacije se obrnite na vam najbližjo - seznam vseh informacijskih točk v Sloveniji in njihove kontakte najdete tukaj.

Natečajno dokumentacijo najdete na tem naslovu: http://www.evropejec.si/slovenske-novice/342-natecaj-evropa-vsepovsod-naokrog.