O-STA

Analitski raziskovalni center Banke Slovenije izdal novo Delovno gradivo

Obveščamo Vas, da je izšlo novo Delovno gradivo Analitsko Raziskovalnega centra Banke Slovenije.

Reprezentativna depozitna obrestna mera - več informacij in manj priporočil

Po koncu veljave priporočila ZBS o najvišjih depozitnih obrestnih merah je prišlo do spremembe v strukturi obrestnih mer za depozite podjetij. Banke so začele bolje obrestovati depozite z ročnostmi do trideset dni. Dvig obrestnih mer za depozite najkrajših roč nosti po koncu medbančnega priporočila pa ne kaže na iracionalnost trga
in na pretirano konkurenčnost, ki bi že bila na meji škodljivega, temveč na normalizacijo stanja. Kaže, da trg deluje - bolje in konsistentneje kot priporočila in druge oblike administriranega določanja cen, ter da je konkurenca na tem trgu zadostna za normalno tržno delovanje.

V analizi opisana epizoda je argument proti ponovni uporabi tovrstnih priporočil. Za boljšo preglednost trga pa je smiselno objavljati podrobnejšo statistiko obrestnih mer, zatorej je v tej analizi predstavljen izračun za reprezentativno depozitno obrestno mero na podlagi podatkov največjih deponentov.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/delovno_gradivo/pdf_file/Repr_dep_OM.pdf (374KB) (Junij 2001)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna gradiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo določenega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html

Na publikacije se lahko naročite z elektronsko naročilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tel: +386 (1) 4334173
Fax: +386 (1) 4336323
E-mail: mailto:arc@bsi.si

Publikacije lahko odjavite po elektronski pošti naslov mailto:arc@bsi.si.