O-STA

KAKOVOST PERUTNINE PTUJ ZAZNAVAJO TAKO POTROŠNIKI KOT STROKOVNJAKI

MEDNARODNI KONKURENCI OCENJEVANJA KAKOVOSTI MESA IN

MESNIH IZDELKOV V GORNJI RADGONI JE PERUTNINA PTUJ

ZABLESTELA V SIJU MEDALJ

Ljubljana, 11. julija - Perutnina Ptuj, ki se tradicionalno udeležuje gornjeradgonskega ocenjevanja mesa in izdelkov, kot osrednje tovrstne strokovne preverbe kakovosti na Slovenskem, je že celo desetletje v samem vrhu s strani strokovnjakov potrjevane kakovosti. V zadnjih šestih letih je z najvišjim številom medalj za svoje izdelke, bila že kar štirikrat razglašena za nosilca kakovosti in sicer v letih 1997, 1999, 2001 in 2002. Ker je tudi vmes dobivala celo vrsto medalj za svoje meso in izdelke in ker je tako v letu 1998, kot letos tudi prejemnica šampiona kakovosti za trikratno najboljšo oceno posameznih izdelkov (letos za kolekcijo gurmanskih nabodal in za paniran piščančji zrezek s sirom), je postala najuspešnejše mesno predelovalno podjetje po prejetih visokih ocenah v državi.

Poleg radgonskih odličij se Perutnina Ptuj ponaša še s celo vrsto mednarodnih priznanj za kakovost mesa in mesnih izdelkov. Tako je letos mednarodna komisija, ki je poleg senzoričnih lastnosti izdelkov, upoštevala tudi rezultate laboratorijskih analiz, v Zagrebu 18. vzorcem, kolikor jih je Perutnina Ptuj poslala tja na ocenjevanje, dodelila kar 12 zlatih medalj, 2 srebrne in štiri priznanji za kakovost. Podobno je bilo tudi v Novem Sadu, kjer je ocenjevanje mesnih izdelkov pred osrednjim jugoslovanskim agroživilskim dogodkom, Perutnini Ptuj tudi prineslo deset zlatih medalj, ki so jih prejeli za deset poslanih izdelkov. Ker je Perutnina Ptuj v preteklem letu tudi v Sarajevu prejela za vse svoje izdelke po najvišje možno število točk in zaradi tega zlato odličje kakovosti, je na tovrstnih ocenjevanjih med najuspešnejšimi mesno predelovalnimi podjetji praktično na vseh trgih, kamor izvaža svoje meso in izdelke.

"Potrditve kakovosti na nevtralnih ocenjevanjih različnih organizatorjev v državah, kamor Perutnina Ptuj tudi največ izvaža, kakor tudi v Sloveniji, so izjemno dragoceno dopolnilo percepciji kakovosti Perutnine Ptuj,ki se je izoblikovala med potrošniki. Številne raziskave nam potrjujejo, da je zaznavna kakovost živil Perutnine Ptuj, med najpomembnejšimi dejavniki nakupovalnih navad. Za nas, ki moramo skrbeti, da ta kakovost ostaja konstantna in da jo utemeljujemo še hitreje kot naraščajo pričakovanja potrošnikov, na tem področju pa predstavlja pravica biti nosilec kakovosti v mesno predelovalni branži v posameznem letu, velika odgovornost do potrošnikov in do izvajanja vseh drugih poslovnih funkcij. Kakovost v Perutnini Ptuj namreč razumemo kot odraz celovitega upravljanja poslovnega sistema, tako v obliki vrhunskih izdelkov za potrošnike, kot upravljanja odnosov z našimi sodelavci, odgovornosti do okolja, odnosa do delničarjev, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti itd. Samo z usklajenim upravljanjem vseh področij, smo v Perutnini Ptuj dosegli konstanto, ki se ji reče kakovost in ki se tudi odraža tako v naših izdelkih kot pri ustvarjanju vseh pogojev, da so ti izdelki lahko kakovostni, kakovostno distribuirani na konstantno nizkih temperaturah do končnega potrošnika. Gre za celo vrsto opravil in tehnologij, ki jih moramo in želimo obvladovati, da bi ostali v vrhu. Zavedamo se namreč, da lahko konkuriramo na globalnem trgu samo s kakovostjo, kot vrednoto sodobnega življenjskega stila v prevladujočem delu prebivalstva večine držav, ki so naša ciljna tržišča. Zato smo ohranili vertikalno organiziranost družbe, s katero obvladujemo vse faze priprave in izvedbe vzrejno predelovalnega procesa, vključno s transportom do trgovin, zato smo že pred desetletjem zagotovili vse pogoje, da ohranjamo izvozni status v države EU, zato smo zdaj v zaključni fazi pridobivanja okoljevarstvenega certifikata ISO 14000 in zato v posodobitev posameznih delov našega vzrejnega in mesno predelovalnega procesa, vlagamo vsako leto več kot 10 milijonov eurov," je na delovnem zajtrku z novinarji in uredniki slovenskih medijev, danes v poslovno skladiščnem centru Perutnine Ptuj v Ljubljani, poudarjal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj.

Perutnina Ptuj je v prvih šestih mesecih letošnjega leta realizirala nekoliko večjo prodajo kot v enakem obdobju lani, pri čemer se je prodaja na domačem trgu povečala bolj kot v tujini.