O-STA

DELNIČARJI PERUTNINE PTUJ ODLOČILI O PRIPOJITVI KMETIJSKEGA KOMBINATA PTUJ

POTRJENE VSE PRAVNE PODLAGE ZA PRVI MEDNARODNI ŽIVILSKO

PREDELOVALNI GROZD S SEDEŽEM V SLOVENIJI - SPUPINA PP

OSREDNJA GOSPODARSKA POVEZAVA LETOS V SLOVENIJI JE POVEZALA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO PREDELAVO V PODRAVJU

Delničarji Perutnine Ptuj so se danes zjutraj že drugič v tem tednu zbrali na svoji skupščini. Potem, ko so v ponedeljek poleg potrjevanja poslovnih rezultatov iz leta 2001, razdelitvi dobička in potrditvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, potrdili tudi predlog uprave, da družba v svoj organizacijski okvir pripoji Jato Ljubljana, so danes odločali zgolj o predlogu, da se k Perutnini Ptuj pripoji še Kmetijski kombinat Ptuj. Skupščine se je udeležilo 87,38 % lastnikov kapitala - delnic in odločitev so sprejeli soglasno, kar pomeni, da je zanjo glasovalo vseh 100 odstotkov prisotnih.

Današnji skupščinski sklep delničarjev Perutnine Ptuj predstavlja izhodiščni pogoj za formiranje prvega večjega mednarodno usmerjenega kmetijsko in živilsko predelovalnega grozda v Sloveniji. Perutnina Ptuj s tem poslovnim dejanjem prerašča razvojno usmerjenost v obvladovanje perutninskega podjetja in jo dopolnjuje s celotno paleto kmetijske pridelave, svinjerejo, govedorejo, vinogradništvom in vinarstvom. Kmetijski kombinat Ptuj je namreč predstavljal največje slovensko kmetijsko podjetje, ki je obdelovalo 3.500 hektarov kmetijskih površin na katerih so pridelovali različne poljščine, vzredilo desetino slovenskih prašičev, se ukvarjalo tudi z govedorejo, vinogradništvom in vinarstvom v znameniti ptujski vinski kleti in med drugim tudi s hmeljarstvom.

Na osnovi sprejetih skupščinskih sklepov, se Kmetijski kombinat Ptuj lahko pripoji k Perutnini Ptuj, ki bo prevzela tudi vse doslej zaposlene sodelavce. Tako namreč določa pogodba o pripojitvi Kmetijskega kombinata Ptuj k Perutnini Ptuj, ki ureja tudi vsa ostala razmerja med družbama. Pripojitev bo imela tudi pomembne posledice za lastnike obeh družb. V skladu z današnjim sklepom skupščine Perutnine Ptuj, bo ta družba na osnovi odobrenega, vendar še nevplačanega kapitala izdala novih 882.316 navadnih delnic Perutnine Ptuj in jih razdelila dosedanjim delničarjem Kmetijskega kombinata Ptuj, v menjalnem razmerju določenem z revidirano ocenjeno vrednostjo obeh družb. Tako bodo delničarji Kmetijskega kombinata Ptuj za vsako svojo dosedanjo delnico dobili 0,312 delnice Perutnine Ptuj.

"V naslednjih mesecih nas poleg urejanja pravno formalnega statusa, čaka tudi usklajevanje razmerij med vsemi potenciali podjetja. Sinergije, ki smo jih predvideli s pripojitvenim elaboratom in pogodbo, nam dajejo priložnost, da Perutnina Ptuj postane razvojni nosilec in vzorčni primer za organiziranje slovenskega kmetijstva in živilsko predelovalne industrije, da ohrani ekonomičnost tudi v pogojih delovanja znotraj enotnega evropskega trga," je po današnjem glasovanju na skupščini delničarjev Perutnine Ptuj, poudaril njen predsednik uprave in generalni direktor, dr. Roman Glaser. Dodal je, da bodo strateške razvojne usmeritve Perutnine Ptuj, tudi po prevzemu Kmetijskega kombinata Ptuj, ostale podobne, kot jih je družba begovala že doslej: "ekonomičnost poslovanja, investicijska progresivnost, internacionalizacija in seveda usmerjenost k potrošniku na temelju priprave zdrave in varne hrane vedno znanega porekla," dodaja dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj.

Med poglavitnimi prednostmi, ki so po kakšnem letu priprav in po mnogih neuspelih poskusih v preteklih desetletjih pripeljali do odločitve o združitvi kmetijskih in živilsko predelovalnih potencialov v Podravju, so predvsem možnosti dolgoročno perspektivnega razvoja te dejavnosti v tem delu Slovenije, z nižjimi stroški, kot bi to bilo možno brez organizacijskih povezav. Nova dolgoročna poslovna strategija združenega podjetja je zasnovana na prilagajanju branže na poslovanje v pogojih enotnega evropskega trga in na sinergijskih učinkih pri proizvodnji krme, živinoreje, poljedelstva, ter predelavi v mesni industriji in na področju pijač. Optimalno izkoriščanje vseh potencialov bo zagotavljalo boljše rezultate družbe, s tem pa tudi večjo donosnost na kapital. Zaradi tega tudi delničarji na današnji skupščini Perutnine Ptuj niso imeli težkega dela, ko so potrjevali pripojitev Kmetijskega kombinata Ptuj k Perutnini Ptuj, ki je že doslej v tem podjetju imela 17,8 odstotni lastniški delež.