O-STA

PERUTNINA PTUJ ŽE ČETRTIČ V ŠESTIH LETIH NOSILEC KAKOVOSTI

Perutnina Ptuj, ki je danes na sejmu v Gornji Radgoni kot eden od strateških razstavljalcev na tej prireditvi pripravila svoj tradicionalni dan, je na tiskovni konferenci predstavila med drugim pomen priznanja Nosilec kakovosti, ki ga je prejela tudi za leto 2002. Perutnina Ptuj je praktično že celo desetletje v samem vrhu s strani strokovnjakov potrjevane kakovosti mesa in mesnih izdelkov, saj je samo v zadnjih šestih letih z najvišjim številom medalj za svoje izdelke bila že kar štirikrat razglašena za Nosilca kakovosti, in sicer v letih 1997, 1999, 2001 in 2002. Celo vrsto medalj je za svoje meso in izdelke prejela tudi v drugih letih, tako je bila že v letu 1998 kot letos tudi prejemnica Šampiona kakovosti za trikratno najboljšo oceno posameznih izdelkov (letos za kolekcijo gurmanskih nabodal in za paniran piščančji zrezek s sirom). Tako je Perutnina Ptuj postala daleč najuspešnejše mesno predelovalno podjetje po prejetih visokih ocenah v državi.

"Poleg odličij, ki jih pridobivamo za kakovost svojih izdelkov, smo v naš poslovni sistem uspeli vgraditi tudi zavedanje o pomenu zdrave in varne hrane znanega porekla. To so namreč vrednote, ki lahko predstavljajo potrošnikom najbolj prepričljiv odraz stalne skrbi slehernega pridelovalca hrane za zdravje kupcev neobhodnih vsakdanjih dobrin. V Perutnini Ptuj obvladujemo vse standarde tako temeljito in permanentno, da smo pred dnevi vzpostavili celo neposredni prenos vsega dogajanja v naši mesni industriji v svetovni splet in ga lahko permanentno spremljajo vsi obiskovalci spletnega portala www.perutnina.com ," je na tiskovni konferenci ob dnevu Perutnine poudaril dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor te delniške družbe.

Nada Krajnc, članica uprave Perutnine Ptuj za prodajo in marketing, je med utemeljevanjem pomena priznanja Nosilec kakovosti Perutnini Ptuj za leto 2002 izpostavila predvsem dejstvo, da lahko tudi tovrstna priznanja kakovosti prispevajo k večji prodaji. "Zato jih v Perutnini Ptuj še nadgrajujemo z drugimi marketinškimi prijemi in komuniciranjem ter izgrajevanjem strateškega zavezništva tako z najširšim segmentom potrošnikov kot z vsemi tistimi, ki odločajo o tem, kateri izdelki bodo najbolj dostopni kupcem v posameznih trgovskih verigah in tudi drugod, kjer se kupci lahko srečujejo z živili Perutnine Ptuj. Na priznanje Nosilec kakovosti smo seveda zelo ponosni, saj dokazuje, da je kakovost v naši družbi postala standard, ki je vsak dan enako pomemben. V tem dejstvu je tudi skrita naša poslovna uspešnost, saj so živila Perutnine Ptuj vse bolj želena med potrošniki, njihova prodaja pa narašča tako na domačem kot na tujih trgih," je pred slovenskimi novinarji in uredniki v Gornji Radgoni poudarila Nada Krajnc, članica uprave Perutnine Ptuj za prodajo in marketing.

Ker pa so se v tem tednu odvile tudi skupščine delničarjev Perutnine Ptuj, Jate in Kmetijskega kombinata Ptuj, na katerih so lastniki vseh družb odločali o pripojitvah Jate Ljubljana in Kmetijskega kombinata Ptuj k Perutnini Ptuj, v obeh primerih pritrdilno, je uprava Perutnine Ptuj danes v Gornji Radgoni prvič javno predstavila sinergije odslej združenega podjetja, ki predstavlja prvi mednarodno usmerjeni kmetijsko živilski in predelovalni grozd s sedežem v Sloveniji.

Lastnikom pripojenih podjetij bo Perutnina Ptuj izdala nove delnice v zameno za njihove lastniške deleže v družbah pred pripojitvijo. Med poglavitnimi prednostmi združitve kmetijskih in živilsko predelovalnih potencialov v Podravju, pod okrilje Perutnine Ptuj, so predvsem možnosti dolgoročno perspektivnega razvoja te dejavnosti v tem delu Slovenije. Nova dolgoročna poslovna strategija združenega podjetja je zasnovana na prilagajanju branže na poslovanje v pogojih enotnega evropskega trga in na sinergijskih učinkih pri proizvodnji krme, živinoreje, poljedelstva ter predelavi v mesni industriji in na področju pijač. Optimalno izkoriščanje vseh potencialov bo zagotavljalo boljše rezultate družbe, s tem pa tudi večjo donosnost na kapital. Priključitev omenjenih družb k Perutnini Ptuj in formiranje prvega mednarodno usmerjenega kmetijsko živilskega in predelovalnega grozda s sedežem v Sloveniji predstavlja tudi osrednji gospodarski dogodek na tem področju doslej v Sloveniji.

Poleg radgonskih odličij se Perutnina Ptuj ponaša še s celo vrsto mednarodnih priznanj za kakovost mesa in mesnih izdelkov. Tako je letos mednarodna komisija, ki je poleg senzoričnih lastnosti izdelkov upoštevala tudi rezultate laboratorijskih analiz, v Zagrebu 18 vzorcem, kolikor jih je Perutnina Ptuj poslala tja na ocenjevanje, dodelila kar 12 zlatih medalj, 2 srebrni in štiri priznanja za kakovost. Podobno je bilo tudi v Novem Sadu, kjer je ocenjevanje mesnih izdelkov pred osrednjim jugoslovanskim agroživilskim dogodkom Perutnini Ptuj tudi prineslo deset zlatih medalj, ki so jih prejeli za deset poslanih izdelkov. Ker je Perutnina Ptuj v preteklem letu tudi v Sarajevu prejela za vse svoje izdelke po najvišje možno število točk in zaradi tega zlato odličje kakovosti, je na tovrstnih ocenjevanjih med najuspešnejšimi mesno predelovalnimi podjetji praktično na vseh trgih, ki ji zagotavljajo najpomembnejše izvozne rezultate.