O-STA

PERUTNINA PTUJ BO V NASLEDNJIH LETIH UVELJAVLJALA SINERGIJE VELIKEGA ŽIVILSKOPREDELOVALNEGA PODJETJA

Potem, ko je Perutnina Ptuj pred dnevi podpisala pridružitveni pogodbi z Jato d.d. in Kmetijskim kombinatom Ptuj d.d. in včeraj objavila tudi menjalno razmerje med delnicami vseh treh družb, je večina delničarjev spoznala, da vstopa v dolgoročno perspektiven poslovni sistem, ki bo lahko uveljavljal sinergije živilsko predelovalne dejavnosti v Sloveniji. Zdajšnji lastniki delnic Jate d.d. in Kmetijskega kombinata Ptuj d.d. bodo namesto zdajšnjih delnic prejeli delnice nove, večje Perutnine Ptuj in s tem vsa lastniška upravičenja do perspektivnega podjetja v prihodnosti. Perutnina Ptuj je namreč že letos februarja objavila hitro rast in internacionalizacijo svoje dejavnosti, da bi na ta način ohranila perutninarsko in kmetijsko dejavnost v konkurenčnih kondicijah tudi po vključitvi Slovenije v EU. Zato je v preteklosti v svoj sistem že vključila drugo največje perutninarsko podjetje na Hrvaškem, Pipo Čakovec, ter okrepila trženje doma in v tujini.

Medtem ko strateški lastniki Jate in Kmetijskega kombinata podpirajo vključitev teh dveh družb v Perutnino Ptuj in s tem njunim dejavnostim zagotavljajo dolgoročno perspektivnost, se hkrati zavedajo, da so kategorije dolgoročnega in stabilnega pomembnejše od eventuelno trenutnih koristi. Te namreč v nobenem od pripojitvenih podjetij niso bile omembe vredne, saj niti Jata, niti Kmetijski kombinat nista prinašala pomembnih koristi oziroma dobičkov. Prva je lani pridelala skoraj 200 milijonov tolarjev izgube, drugi pa ga je imel glede na kapital s katerim upravlja, zgolj za simboliko. "Veliki in mali delničarji so v povsem enakem položaju, seveda glede na velikosti svojih vložkov v pripojitvenih podjetjih, zato me zelo čudi logika ločevanja na velike in male delničarje, ki jo inicirajo nekateri avtorji, za katere bi moralo veljati, da razumejo logiko ekonomskega obnašanja. Tako vrednosti delnic, kot upravljalska upravičenja, so enaka za vse delničarje, od največjega do najmanjšega. Prav vsi bodo postali lastniki kapitalsko močnejše Perutnine Ptuj, ki bo v prihodnosti sposobna igrati pomembno vlogo v svoji dejavnosti tako v Sloveniji, kot daleč izven njenih meja. Prepričan sem namreč, da bodo leta, ko bo Perutnina Ptuj delila dobiček svojim delničarjem zagotovo številnejša, kot bi bila v družbah, ki se pripajajo k Perutnini Ptuj na osnovi poštenega menjalnega razmerja in njihove dinamične vrednosti. Samo v primeru Jate, je dovolj zgovorno dejstvo, da podjetje posluje z izgubo, da je tehnološko zastarelo, da je brez pomembno uveljavljenih tržnih poti in da so njegovi obsegi predelave pod nivojem ekonomičnega poslovanja. Že danes, kaj šele v prihodnosti. Delničarji torej imajo dve izbiri: ali pustijo družbo takšno kot je, da životari še nekaj časa in doživi usodo malega mesno predelovalnega obrata v globalnem okolju EU, kjer bi prej ali slej doživela svoj konec, ali pa se specializira za perspektivno puranjo vejo, kar jim je ponudila Perutnina Ptuj. Prepričan sem, da je odgovornost delničarjev, ki se zavedajo jutrijšnjega ekonomskega položaja Slovenije dovolj velika, da se v dilemi ali stabilnost in donosnost naložb, ali njihovo izničenje, odločajo za prvo opcijo," razlaga dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. Sinergije pridružitvenih postopkov Jate in Kmetijskega kombinata Ptuj k Perutnini Ptuj se bodo lahko pokazale že v letošnjem poslovnem letu, predvsem pa bodo izrazite v naslednjih letih. Perutnina Ptuj, ki bo s tem postala tudi upravljalec največjega obsega kmetijskih površin v Sloveniji, bo svojim lastnikom v sorazmerju z njihovimi lastniškimi deleži, dajala stabilne in perspektivne naložbe, saj ima vizijo in strategijo razvoja izdelano zelo dosledno in jasno. Tudi z dosedanjimi rezultati je pokazala, da razume ekonomsko logiko poslovanja bistveno bolje od konkurence, kar so odločilne prednosti za prihodnost. Ker se je v preteklih letih tudi tehnološko posodobila na raven najsodobneje opremljenih evropskih perutninskih podjetij, ima dodatno garancijo, da se bo še naprej uveljavljala na trgu kot najpomembnejši igralec živilsko predelovalne branže v Sloveniji in kot pomembno živilsko predelovalno podjetje v Evropi. To pa je nekaj povsem drugega kot samo v slovenske negotovosti zaprta poslovanja po obsegu in ekonomičnosti v pripojitvenih družbah.