O-STA

Mestni parlament mladih ostaja

Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 vabi mlade v parlament

(Maribor, 18.06.2013) Program Mestni parlament mladih, ki je bil razvit posebej za potrebe Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, ostaja. S strani EPM pisarne in Mestne občine Maribor smo izvajalci bili zaprošeni, da glede na znižana finančna sredstva s strani mestne občine, izvedemo vsebinsko in finančno racionalizacijo. Posledično smo zmanjšali število mladih poslancev na 50 in število odborov na dva, vendar program ostaja.

V okviru programa želimo mlade seznaniti z delovanjem Evropskega parlamenta, jim dati možnost artikuliranja problemov in predlaganja ukrepov za rešitev le-teh. Parlament bo deloval po odborih, kjer se bosta obravnavali temi zaposlovanja in neposredne demokracije. Programu so izrazili podporo vsi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, saj se zavedajo pomena aktivnega državljanstva, dialoga in participacije, kar program pooseblja.

V Mestnem parlamentu mladih lahko sodelujejo vsi mladi med 19. in 29. letom starosti. Prijave se pa zbirajo do 1. avgusta 2013 (podaljšan rok v skladu z izvedeno racionalizacijo). Mladi poslanci se bodo tekom svojega dela srečali z evropskimi poslanci; poskrbljeno bo pa tudi za družabne dogodke, kjer se bodo mladi lahko bolje spoznali. Simulacija se bo pričela izvajati septembra 2013 in bo vključevala do 15 zasedanj.

Zavod PIP bo pri izvedbi s partnerji imel vlogo Generalnega sekretariata. Gre za organ Evropskega parlamenta, ki skrbi da delo poslancev poteka nemoteno in skrbi za logistiko delovanja Parlamenta. Sami smo tako podredili našo vlogo in damo jasno vedeti, da so mladi tisti, ki izvajajo program. Pri pripravi in izvedbi programa pa vključujemo tudi skupino mladih prostovoljcev, ki imajo želje pridobiti nova znanja in izkušnje.

Več o programu: http://www.zavodpip.si/mladina/82.

Facebook stran: https://www.facebook.com/MestniParlamentMladih.

Več o Evropski prestolnici mladih: http://www.mb2013.si/.