O-STA

Gambit Trade uspešno v prvem polletju

Sistemi in razvoj

Gambit Trade je poslovno leto začel s sklenitvijo pogodbe o sodelovanju z IBM. To je bil pravzaprav prvi korak na poti do uresničitve dveh ciljev: nastop na tujih trgih in prenos znanja v aplikacije na srednjih in velikih računalnikih. Pri tem so uporabili programsko opremo IBM Content Manager, IBM Content Manager On Demand, IBM Enterprise Information Portal in IBM Common Store za SAP R/3. Navedena programska oprema z integracijo IBM osnovnih družin Lotus, DB2, WebSphere in Tivoli ter Oracle, Microsoft in druge programske opreme podjetjem omogoča enostavno in učinkovito preobrazbo v sodobno e-podjetje, ki svoj uspeh na trgu gradi na uporabi znanja in razvijanju odnosov s kupci. Način uspešnega prehoda je ekipa Gambit Trade v sodelovanju z IBM Slovenija predstavila na seminarju februarja v Ljubljani, nato pa še na Hrvaškem in v Romuniji. Odzivi, predvsem pa nagrada IBM CEMA Winning Team, katero je Gambit Trade za dosežene uspehe prejel po vsega nekaj mesecih sodelovanja, potrjujejo, da se z znanjem o elektronskem poslovanju uvrščajo izredno visoko. V podjetju računajo, da bodo z nagrado povečali razpoznavnost v IBM svetu ter da jim bo v pomoč pri vzpostavljanju novih poslovnih stikov.

Osnovno ponudbo Gambit Trade so v preteklem polletju predstavljali EnaA elektronska trgovina, družina FrontOffice 2001 z moduli ISO podpora, Sprejemna pisarna, Spremljanje računov, Vodenje projektne dokumentacije, Reklamacije ter Ponudbe in razpisi ter rešitev ClipAgent, namenjena kliping agencijam, časopisnim hišam, arhivom, knjižnicam, radijskim in TV postajam ter vsem, ki si želijo s spremljanjem medijev zagotoviti lasten dokumentacijski in kliping intranet. Za Prevent iz Slovenj Gradca so pričeli s postavitvijo CommonStore za SAP R/3. Obenem so razvili novo verzijo ClipAgenta, pohvalijo pa se lahko tudi z zaključenimi projekti oziroma projekti v zaključni fazi v Trimu, Tobačni Ljubljana, Slovenski investicijski banki, Poštni banki Slovenije, Novem Študentskem Servisu Študent, Dnevniku in Gradbenemu podjetju Grosuplje. V dogovoru z Eastman Software so pričeli tržiti programski paket Eastman Utilities preko elektronske trgovine na naslovu www.gambit.si. Obenem so svojo dejavnost predstavili tudi v angleškem in hrvaškem jeziku.

EnaA trgovina in Dnevnik nove ekonomije

V Gambit Trade so zadovoljni z razvojem interneta pri nas. Na njihovih spletnih straneh so letos zabeležili več kot 200.000 obiskov. Na drugo mesto po obiskanosti, takoj za Dnevnikom nove ekonomije, katerega objavljajo na vstopnem naslovu, se je prvič uvrstila EnaA trgovina in izpodrinila licitacije na tretje mesto. Do milijona obiskov v letošnjem letu, katerega so napovedali januarja, je sicer daleč, vendar pa ga bodo kljub temu poskusili doseči z dodatnim povečanjem vsebine, ki jo ponujajo na straneh www.gambit.si. Zadovoljni so tudi s prometom v EnaA trgovinah. Ugotavljajo, da vprašanj o varnosti poslovanja preko e-trgovin ni več. Raste tudi uporaba kreditnih kartic. Izkušnje kažejo, da je poslovanje preko interneta precej cenejše, zato nameravajo v prihodnosti celotno trgovsko dejavnost prenesti na internet in s tem na najprimernejši način odgovoriti na spremembe na trgu. V podjetju se zavedajo, da ima danes vsak, ki pri svojem delu potrebuje osebni računalnik, tega tudi na svoji mizi. Vsako podjetje, pravzparav vsak potrošnik ima svojega dobavitelja. Ker pa je prav lojalnost kupcev računalniške opreme najnižja, bodo z ugodnimi cenami, zanesljivo dobavo in vsebinsko primerno ponudbo, ki vključuje le znane blagovne znamke Compaq, IBM, Fujitsu Siemens, Hewlett Packard, Epson in Lexmark v času, ko se nekateri konkurenti na tem področju soočajo s težavami, povečali svoj tržni delež.

RR Gambit

Uspešnost vključevanja informacijskih rešitev v poslovne procese je v tesni povezavi z odnosom vodstva podjetja do sodobnih rešitev. Le to mora biti za sprejemanje odločitev ustrezno usposobljeno, vendar pa prav na tem področju v Sloveniji naletimo na vrzel: pomanjkanje izobraževalnih programov s področja informacijske tehnologije in komunikacij za vodilne delavce. RR Gambit v svoji ponudbi svetovanja in vodenja projektov uspešno združuje tehnološko in poslovno področje, vodi usposabljanja vodilnih delavcev ter jim pomaga pri določanju poslovnih ciljev v fazi prehoda v e-poslovanje. Obseg poslov zaenkrat ne narašča, vendar pa v podjetju že iščejo strateškega partnerja, ki bo omogočil še hitrejši prenos znanja in izkušenj iz tujine na naš trg.

Menea

Da Slovenci mislimo z internetom resno, kažejo tudi rezultati v Menea internetnem trgovskem centru. Po pomladanskem čiščenju, ko so iz centra izključili neaktivne trgovce, je vanj še vedno vključenih 734 spletnih trgovin. Na straneh www.menea.si se lahko pohvalijo z novo zunanjo podobo. Po novem je precej večji poudarek na posredovanju novic o ugodni ponudbi. Možnost za objavo svojega mnenja pa so dobili tudi kupci, ki lahko ponudnike odslej pohvalijo ali pa grajajo. Glede na rezultate ankete Raba interneta v Sloveniji, po kateri vsi domači kupci, ki kupujejo na internetu, poznajo center Menea, v podjetju ocenjujejo, da jih bolj ali manj redno obiskuje med 30 in 40 tisoč obiskovalcev.

Cilji za naslednje obdobje

Pridobitev Microsoft Gold Partner statusa.
Nove popularne vsebine na www.gambit.si.
Prenos celotne trgovske dejavnosti na EnaA trgovino na spletu.
In še nekaj presenečenj, ki se bodo zanesljivo zgodila.

Skupina Gambit v številkah

Podjetja iz skupine Gambit so prvo polletje 2001 zaključila z naslednjimi rezultati:

- Gambit Trade promet v višini 950 MIO SIT (ali 60% celotne realizacije v letu 2000)
- struktura: 16% storitve, 57% programska oprema, 27% strojna oprema
- EnaA e-trgovina promet v višini 12,45 MIO SIT
- EnaA e-trgovina za pogodbene partnerje 37 MIO SIT
- RR Gambit promet v višini 32 MIO SIT (ali 53% celotne realizacije v letu 2000)
- Menea promet v višini 4,2 MIO SIT