O-STA

Skupina Gambit trade v letu 2001

Skupina Gambit trade je uspešno zaključila poslovno leto. Čeprav je skupni promet ostal na nivoju iz predhodnega leta, so s ponudbo lastnih rešitev dosegli boljši poslovni rezultat. Z ukinitvijo programa računalnikov z lastno blagovno znamko so zapustili trg manj zahtevnih uporabnikov. Posledica je manjša prodaja računalniške opreme, kljub temu da ocenjujejo, da je lani prodaja v Sloveniji ostala na istem nivoju kot leto poprej, torej med 75 in 85 tisoč računalniki. Preusmeritev podjetja pa se še najbolje izraža skozi povečanje prodaje strežnikov. Prvič so jih prodali več kot 100. Prav tako so prvič prodali več kot 100 dlančnikov. Aljoša Domijan, predstavnik Gambit Trade je ob tem povedal: “ Skozi skoraj 50% rast prodaje strežnikov se še najbolje odraža naša preusmeritev na prodajo poslovnih rešitev, ki jih podjetja potrebujejo pri uvajanju koncepta elektronskega podjetja. Zanimanje za dlančnike, ki se je prvič pojavilo v zadnji dveh mesecih pa še najbolje ponazarja trend razvoja računalništva v smeri tankih klientov. Moram priznati, da tudi pri nas nismo računali, da bo šel razvoj tehnologije tako hitro naprej.”

Koncept elektronskega podjetja uvajajo tudi v lastnem poslovanju. Skozi celo leto so posebno pozornost posvečali lastni ponudbi na spletu. Z lastno EnaA elektronsko trgovino z računalniško opremo so se na Siolovi lestvici najbolj obiskanih domačih spletnih trgovin uvrstili na drugo mesto. Na svojih straneh pa so zabeležili 1.108.000 obiskov ter s tem za 10,8% presegli zastavljene načrte.

Uspešen razvoj podjetniške skupine temelji tudi na širjenju na mednarodno tržišče in širitivjo tehnološke platforme za njihove rešitve. S sklenitvijo partnerske pogodbe z IBM so uresničili načrt prenosa znanja pri izvedbi poslovnih rešitev na srednje in velike računalnike. Že po nekaj mesecih sodelovanja so za dosežene uspehe in izkazano znanje prejeli nagrado IBM CEMA Winning Team. Le pri nastopu na mednarodnem trgu ni šlo vse po pričakovanjih. Začeta projekta prenosa rešitve ClipAgent uporabniku v ZDA in na Švedskem niso zaključili. Soočili so se z nepoznavanjem zakonodaje na področju avtorskih pravic medijev v odnosu do kliping agencij ter potrebo po daljši prisotnosti izvajalske ekipe pri naročniku. V praski se je namreč izkazalo, da tehnologija le ni dovolj za tovrstno delo na daljavo. Projekta so zaključili s prodajo paketa Eastman Utilities in Kofax programske opreme, ki predstavljajo le manjši del celotne rešitve. Na osnovi te izkušnje so se v dogovoru z Eistream (prej Eastman Software) odločili za prodajo paketa Eastman Utilities preko spleta, s Kofaxom pa sklenili dogovor o aktivnem trženju na področju bivše Jugoslavije. Konec leta so tako dočakali z novoustanovljenim podjetjem RR Gambit na Hrvaškem in prvimi sklenjenimi posli v Romuniji in na Hrvaškem.

V letu 2002 so dokončali prvo fazo svojega doslej najodmevnejšega projekta doslej. Za Siol so na MS Commerce 2000 platformi razvili sodoben elektronski nakupovalni center, ki z vključenim iskalnikom izdelkov kupcem omogoča najhitrejšo pot do informacij o željenih produktih in storitvah ter tako tudi nakupih. V drugi fazi bo zaključen še modul za enostavno in temu primerno cenovno izredno ugodno vključevanje trgovcev s čemer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za hitrejšo širitev elektrosnkega poslovanja v Sloveniji.

Največja težava s katero so se soočili v preteklem letu je pomanjkanje kadrov, tako v podjetju kot pri partnerjih. Posledica je manjše število svetovalnih in projektnih ur ter nenazadnje zastoj pri širitvi na mednarodni trg. V podjetju ocenjujejo, da bodo tudi v letu 2002 tovrstne potrebe na domačem trgu naraščale, kadrov pa bo vse bolj primanjkovalo. V takšnih razmerah pa se domačim ponudnikom praktično niti ne bo izplačala širitev na mednarodni trg, saj bo doma mogoče zaslužiti precej več. To pa je slabo tako za razvoj domače informatike kot tudi za uporabnike.

Cilji za leto 2002:

- 80% ustvarjenega dobička bo investirano v nadalnji razvoj družin FrontOffice, EnaA, ClipAgent ter zaključek nove poslovne rešitve s področja CRM v MS Exchange/Outlook okolju.
- Prenos večjega dela poslovanja na splet.
- Razvoj dejavnosti na Hrvaškem.
- Podvojiti obseg svetovalne dejavnosti na področju e-poslovanja in podpore podjetij pri uvajanju koncepta e-podjetja.

Skupina Gambit trade v številkah

Podjetja iz skupine Gambit so poslovno leto 2001 zaključila z naslednjimi rezultati:

- Gambit trade promet v višini 1,6 MLRD SIT, kar je le nekoliko več kot leto poprej. Realizacija na tujem trgu predstavlja 0,7% skupnega prometa. S ponudbo lastnih rešitev smo dosegli boljši poslovni rezultat, tako da prvi podatki kažejo na približno 25% rast dobička.
- RR Gambit promet v višini 57 MIO SIT, katerega smo realizirali z izvedbo skupaj 320 svetovalnih dni ali 15% manj kot leto poprej.
- Promet Menea v višini 4,5 MIO SIT smo dosegli s prodajo oglasnega prostora na www.menea.si.