O-STA

Desetina Perutnininih dobrot na angleških mizah

Veleposlanik Združenega kraljestva Velike Britanije v Sloveniji, njegova ekselenca Hugh Mortimer, je v družbi svetovalke v trgovinskem oddelku ambasade, Anke Kumar, danes na delovnem obisku v Perutnini Ptuj. Med drugim si je tudi osebno ogledal pred dobrim mesecem pognano najsodobnejšo tehnološko linijo za obdelavo perutninskega mesa v tem delu Evrope. Ker je Perutnina Ptuj zanjo morala odšteti, 2,2 milijarde tolarjev in ker prinaša še večjo varnost ter kakovost za potrošnike, pa tudi zato ker je trenutno najsodobnejša v tem delu Evrope, se veleposlanik ni izogibal superlativom s katerimi je označeval Perutnino Ptuj, tudi kadar jo je primerjal s podobnimi živilskopredelovalnimi podjetji v svetu.

Sicer pa je management Perutnine Ptuj Hughu Mortimerju predstavil položaj podjetja, ki se je v celoti posvetilo isključno vzgoji in predelavi perutninskega mesa in izdelkov. Perutnina Ptuj je namreč s svojo vertikalno organiziranostjo postala živilskopredelovalno podjetje, ki obvladuje vse korake vzreje in predelave ter prodaje perutninskega mesa, od valilnice do Kulinaričnega središča, ki predstavlja tudi kovnico novih receptov na osnovi perutninskega mesa. S kontrolo v vsaki fazi vzreje pri kooperantih v naravnem štajerskem okolju, predelave in distribucije, zagotavlja varnost in kakovost slehernega svojega izdelka na najvišji ravni. "Še vedno smo edino slovensko perutninarsko podjetje z evropskim certifikatom za izvoz v države EU," je med drugim britanskemu veleposlaniku v Sloveniji povedal dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj. Podrobno je orisal tudi proces internacionalizacije družbe, ki ima v večinski lasti dve podjetji na Hrvaškem in eno v Bosni in Hercegovini, kar desetino celotnega izvoza pa realizira na trgu Velike Britanije. Veleposlanik Hugh Mortimer, sicer impresioniran nad velikostjo in doseženimi rezultati Perutnine Ptuj, je pohvalil tudi marketinško usmerjeni pristop trženja Perutnininih izdelkov na angleškem trgu. Ob vseh pripetijah, ki zadnje čase spremljajo živinorejsko in mesnopredelovalno branžo v Evropi, ima namreč Perutnina Ptuj še dobre priložnosti za povečevanje svojega izvoznega deleža. Tudi na trg Velike Britanije.