O-STA

Zavod PIP in Mestna občina Maribor organizirata konferenco glede priprave Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor

Zavod PIP in Mestna občina Maribor organizirata konferenco namenjeno izmenjavi stališč, pogledov in informacij glede priprave Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Maribor za prihodnje štiriletno obdobje. Zadnji Lokalni program kulture je bil spisan v letu 2007 in je veljal za obdboje do leta 2011. Občina je zato že v letu 2012 pričela z aktivnostmi za pripravo novega programskega dokumenta. V okviru teh aktivnosti je Zavod PIP, ki je tudi Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, na podlagi javnega naročila s strani Mestne občine Maribor, v sodelovanju s predstavniki kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij, izdelal Elaborat za pripravo Lokalnega programa kulture na področju nevladnih organizacij. Na pobudo nevladnih organizacij je Zavod PIP tudi predlagal Mestni občini Maribor skupno organizacijo konference, s katero se želi nadaljevati začeti proces priprave Lokalnega programa kulture ob vključevanju najširšega kroga deležnikov in zainteresirane javnosti.

Vloga Zavoda PIP je omejena na aktivnosti namenjene vključevanju nevladnih organizacij v pripravo predpisov in strateških dokumentov v okviru lokalnih samouprav ter vzpodbujanju medsektorskega sodelovanja in povezovanja. Zavod PIP je sodeloval pri izdelavi podlag za pripravo Lokalnega programa kulture na področju nevladnih organizacij in ni pripravljalec dokumenta Lokalni program kulture!

Konferenca na katero vas skupaj z Mestno občino Maribor vljudno vabimo je torej pričetek dejavnosti MOM ter vseh zainteresiranih nosilcev kulturnega življenja v mestu, ki naj privede do srednjeročnega programskega dokumenta na področju kulture v MOM.

Vabilo se nahaja v priponki. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov: bojan.golcar@zavodpip.si