O-STA

ZELENO PERO - novo državno tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave

Društvo Planet Zemlja, katerega poslanstvo je komuniciranje okoljevarstvenih tem bo tudi v letošnjem šolskem letu izvajalo natečaj za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC. Vseslovenskega natečaja, ki poteka od leta 2010 se je do sedaj udeležilo preko 180 zavodov, naziv jih je pridobilo preko 120, v njem pa je aktivno sodelovalo prek 32.000 otrok, mentorjev in staršev. Lani so v natečaju prvič sodelovali tudi zasebni zavodi, letos pa vse prijavljene čakajo nove aktualne teme in delavnice. Med temi je novo državno tekmovanje za ZELENO PERO.

Šolsko tekmovanje za ZELENO PERO je tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave. Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja iz okoljevarstva, ekologije in načel trajnostnega razvoja, informiranje in ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, varovanja narave in lokalnih okoljskih težav ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja. Tekmovanje, ki je organizirano na dveh nivojih - šolskem in državnem, je namenjeno učenkam in učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol ter dijakinjam in dijakom srednjih šol.

Vsi zainteresirani osnovno in srednješolci, se na tekmovanje lahko prijavijo do 30. septembra 2013, več informacij pa je na voljo na info@planet-zemlja.org ali 01 620 25 22.


Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo.


O vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec

Cilj projekta Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec, ki poteka že od leta 2010, je pomagati vzgojno-izobraževalnim ustanovam na poti k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvoju zdrave samopodobe posameznika ter spoštljivega in odgovornega odnosa človeka do okolja in narave. S projektom želi društvo Planet Zemlja doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način življenja.

V natečaju tudi letos sodelujejo priznani slovenski strokovnjaki in ustanove, ki lahko največ pripomorejo na področju varovanja okolja in vzgoje za odgovornejši odnos do kvalitete bivanja prihodnjih generacij. Poleg znanstvenikov Znanstvene fundacije RS, strokovnjakov Agencije RS za okolje, Kajakaške Zveze Slovenije, Zavoda Etno Eko, Gradbenega Instituta ZRMK, se je projektu letos pridružil tudi GoodPlace-zavod Tovarna trajnostnega turizma, Jarina-zadruga za razvoj podeželja, zavod VISTA iz Murske Sobote, Zavod 112-zavod za zdravo življenje, kulturo bivanja in dialoga in svetovno gibanje Food Revolution.

V natečaju je doslej sodelovalo preko 180 zavodov, naziv jih je pridobilo preko 120, v njem pa je aktivno sodelovalo prek 32.000 otrok, mentorjev in staršev.

O društvu Planet Zemlja

društvo Planet Zemlja že sedmo leto deluje na področju osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave.


Več informacij:
info@planet-zemlja.org
www.planet-zemlja.org
FB: Društvo Planet Zemlja