O-STA

NIKE, Inc. za poslovno leto 2017 načrtuje prihodke v višini 36 milijard dolarjev

· 9. oktober 2013 23:22 UTC

Prihodki od blagovne znamke NIKE naj bi se do poslovnega leta 2017 postopoma povečali za 10 milijard dolarjev

Inovacije še naprej poganjajo močno rast prihodkov

BEAVERTON, Oregon --(BUSINESS WIRE)-- Družba NIKE, Inc. (NYSE:NKE) je danes predstavila napredek pri doseganju ključnega strateškega cilja vzdržne in dobičkonosne dolgoročne rasti. Med srečanjem z vlagatelji na sedežu družbe v Beavertonu v Oregonu je sporočila, da namerava v poslovnem letu 2015 prihodke povečati na 30 milijard dolarjev, kar je na zgornji meji prejšnje ocene 28-30 milijard dolarjev, in razkrila, da naj bi se prihodki do poslovnega leta 2017 povišali na 36 milijard dolarjev. Hkrati je družba potrdila svoj dolgoročni finančni model letnih visokih enomestnih stopenj rasti prihodkov, dvomestnih stopenj rasti dobička na delnico in višanja donosnosti kapitala.

"NIKE, Inc. je ustvarjena za zmage. Še nikoli nismo bili v boljšem položaju, da izkoristimo priložnosti, ki so pred nami," je dejal predsednik uprave in glavni izvršni direktor Nike Inc. Mark Parker. "Imamo močno upravo in pospešeno uresničujemo inovacijske načrte z ustvarjanjem produktov in storitev, ki omogočajo rast prodaje, ustvarjajo vznemirljive nakupovalne izkušnje in krepijo zmogljivost naše močne nabavne verige. Še naprej bomo služili športnikom, nagrajevali naše delničarje, upravljali s tveganji in krepili vodilno vlogo v naši industriji."

Pregled blagovne znamke NIKE

Blagovna znamka NIKE naj bi največ prispevala k postopni rasti prihodkov, ki naj bi na ravni družbe do poslovnega leta 2017 narasli na 36 milijard dolarjev.

"Prihodki od blagovne znamke NIKE se bodo do poslovnega leta 2017 dodatno povečali za 10 milijard dolarjev, to rast pa bodo podpirali naši segmenti oblačil, ženskih kolekcij in e-trgovine," je dejal predsednik blagovne znamke NIKE Trevor Edwards. "V zadnjih treh letih je blagovna znamka NIKE zrasla za 40 odstotkov. S pozornostjo produktom
in storitvam, ki bodo zadovoljili naše stranke in športnikom omogočali, da izkoristijo svoj potencial, bomo še naprej rasli in uvajali inovacije."

Blagovna znamka NIKE - priložnosti na trgih

Družba je tudi posodobila projekcije dolgoročne rasti blagovne znamke NIKE na vseh trgih do poslovnega leta 2017. Na bolj razvitih trgih (Severna Amerika, Zahodna Evropa, Japonska) NIKE med poslovnima letoma 2014 in 2017 pričakuje visoko enomestno povprečno letno rast, kar je nad prejšnjimi ocenami srednje enomestne rasti. Družba pričakuje, da bosta Severna Amerika in Zahodna Evrope do poslovnega leta 2017 prispevali 14 milijard oziroma 6 milijard dolarjev letnih prihodkov.

Na svojih razvijajočih se trgih (Kitajska, Tajvan, Hongkong in Macao, Srednja in Vzhodna Evropa ter v državah v razvoju) družba v štiriletnem obdobju do poslovnega leta 2017 pričakuje nizko dvomestno povprečno rast.

Družba pričakuje, da bodo prihodki v državah v razvoju povprečno rasli okrog petnajst odstotkov na leto, medtem ko naj bi na Kitajskem, Tajvanu, Hongkongu in Macau ponovno zabeležili rast, in sicer do poslovnega leta 2017 letno povprečno na ravni nizke dvomestne stopnje rasti.

NIKE, Inc. - neposredna prodaja

Družba je pripravila tudi pregled načrtov za vzdržno rast segmenta neposredne prodaje. Zaradi dobrih rezultatov lastnih in tovarniških trgovin ter spletne prodaje družba sedaj pričakuje, da bo cilj, da z neposredno prodajo izdelkov in storitev blagovne znamke NIKE leta 2015 doseže prihodke v višini 5 milijard dolarjev, izpolnila že skoraj leto prej kot načrtovano. Družba je hkrati predstavila načrt, da do poslovnega leta 2017 poveča prihodke od neposredne prodaje blagovne znamke NIKE na preko 8 milijard dolarjev. V naslednjih štirih letih naj prihodki od neposredne prodaje rasli predvsem zaradi spletne prodaje, ki naj bi se povečala za dve milijardi dolarjev, odprtja novih trgovin ter rasti prodaje v obstoječih lastnih in tovarniških trgovinah.

Converse

Družba je predstavila tudi načrte za podružnico Converse, ki naj bi beležila povprečno letno rast prodaje okrog 15 odstotkov na 3 milijarde dolarjev v poslovnem letu 2017. V naslednjih štirih letih družba pričakuje stalno rast franšize Chuch Taylor ter pospešeno rast drugih Conversovih blagovnih znamk, nove ponudbe na segmentu oblačil, širitev neposredne prodaje potrošnikom in preusmeritev dodatnih trgov na neposredno prodajo.

NIKE, Inc. - dolgoročni finančni cilji

Izvršni direktor za finance Don Blair je ob primerjavi dosežkov z dolgoročnim finančnim modelom poudaril, da je družba kljub dinamičnim razmeram na trgu konsistentno izpolnjevala cilje. "Cilj je vzdržna in dobičkonosna rast ter povečanje donosnosti kapitala. Precejšen denarni tok, ki ga pričakujemo, nam bo omogočal, da investiramo v prepričljivo potrošniško izkušnjo, ohranitev vodilne vloge pri inovacijah v naši industriji ter najvišjo raven spletnih in tradicionalnih trgovin, s čimer bomo zagotavljali rast in hkrati konsistentno povečevali denarna plačila našim delničarjem."

Družba si je do leta 2017 zastavila naslednje primarne finančne cilje:

Povprečna letna rast prihodkov z visokimi enomestnimi stopnjami

· Rast dobička na delnico v območju 15 odstotkov (povprečna letna rast)

· Ohranjanje dobičkonosnosti kapitala na območju okrog 25 odstotkov

· Skrajšanje časa inventarja za 5 do 10 dni

· Rast prostega denarnega toka z nizkimi dvomestnimi stopnjami (povprečna letna rast)

· Letni kapitalski izdatki v višini 3-5% letnih prihodkov

· Zvišanje ravni letnega plačila delničarjem s povišanjem letnih dividend in nadaljevanjem odkupa delnic

Dodatne predstavitve in posnetek

Dodatno so podatke predstavili še naslednji člani uprave NIKE Inc.: Elliott Hill, predsednik za globalne trge in prodajo; Jayme Martin, podpredsednik in generalni direktor za globalne kategorije; Jeanne Jackson, predsednica za proizvode in maloprodajno trženje; Christiana Shi, predsednica za neposredno prodajo potrošnikom; in Eric Sprunk, glavni izvršni direktor.

Vlagatelji in mediji si lahko posnetek spletne konference in predstavitve na dogodku ogledajo na http://investors.nikeinc.com. Magnetogram in drugi materiali z dogodka bodo na voljo približno 25 ur po dogodku in dostopni še približno eno leto po dogodku.

O družbi NIKE, Inc.

NIKE, Inc. s sedežem v okolici Beavertona v zvezni ameriški državi Oregon je vodilni oblikovalec, oglaševalec in distributer pristne športne obutve, oblačil, opreme in dodatkov za široko paleto športnih in rekreativnih dejavnosti. Nike ima v stoodstotni lasti hčerinsko družbo Converse Inc., ki oblikuje, trži in prodaja športno obutev, oblačila in dodatke; in Hurley International LLC, ki oblikuje, trži in prodaja obutev, oblačila in dodatke za deskanje in za mlade. Več informacij, vključno s poročili o poslovanju in drugimi finančnimi informacijami, je na voljo na spletni strani http://investors.nikeinc.com. Posamezniki nam lahko sledijo tudi na @Nike.

Ta izjava za javnost vsebuje izjave o napovedih, ki vključujejo tveganje in negotovosti, zaradi katerih lahko pride do bistveno drugačnih dejanskih rezultatov. Ta tveganja in negotovosti občasno pojasnimo v poročilih, ki jih NIKE Inc. posreduje Komisiji za vrednostne papirje, med drugim na obrazcih 8-K, 10-Q, in 10-K.

Kontakti

NIKE, Inc.
Kontakt za vlagatelje:
Kelley Hall, 503-532-3793
ali
Kontakt za medije:
Kellie Leonard, 503-671-6171


Vir: NIKE, Inc.
Omogoča Business Wire

Ta izjava za javnost je na voljo v angleškem jeziku na naslovu:
http://www.businesswire.com/news/home/20131009006481/en