O-STA

VEČ UGODNOSTI ZA ZVESTE PETROLOVE UPORABNIKE

Petrolovi kartici za občane, to sta rdeča Magna in Magna ETN, od 1. septembra dalje ne bosta več samo Petrolovi plačilni kartici, pač pa bosta hkrati tudi "kartici zvestobe". Njunim imetnikom bo namreč vsak Magna nakup avtomatično prinesel tudi določeno število točk, te pa bodo pomenile izhodišče za določanje višine popusta, do katerega bodo upravičeni ob nakupu večine negoriv na Petrolovih prodajnih mestih.

Kot je znano, Petrol izdaja dve vrsti plačilnih kartic. Prve - gre za sivo, srebrno in srebrno Magna-ETN kartico - so namenjene samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, medtem ko sta drugi dve kartici, to sta "rdeča Magna" in "Magna ETN, namenjene občanom.

V sistem nagrajevanja, ki ga s 1. septembrom v način svojega poslovanja uvaja Petrol, bosta vključeni slednji dve kartici, prav tako pa tudi co-brand kartica "Magna AMEX". Imetnikom občanske Magne - v danem trenutku jih je okrog 46 tisoč - bo namreč vsak Magna nakup avtomatično prinesel tudi določeno število točk, mesečno zbrano število točk pa bo predstavljalo merilo za uvrstitev v enega od petih bonitetnih razredov, na katerega bo vezana višina popusta, do katerega bodo upravičeni ob nakupu večine "negoriv" na Petrolovih servisih. Najbolj zvesti kupci, ki Magno pogosto uporabljajo, bodo torej pri nakupu hrane, pijače, galanterije, izdelkov za nego in vzdrževanje vozila �... namesto dosedanjih treh odstotkov lahko nagrajeni z osmimi odstotki popusta.

Bonitetni razredi se bodo spreminjali mesečno, na spremembo razreda vezana nova višina popusta pa bo veljala najkasneje od petega dne v mesecu dalje. S številom zbranih točk, z bonitetnim razredom, v katerega so se uvrstili in o višini popusta, ki so si ga zagotovili na ta način, bo Petrol imetnike občanske Magne seznanjal z rednim mesečnim obvestilom o Magna nakupih, hkrati pa bosta bonitetni razred in višina popusta razvidna tudi iz računa ob vsakokratnem nakupu.

Sistemi nagrajevanja, podobni temu, ki ga vpeljuje Petrol, so pri nekaterih slovenskih trgovcih že uveljavljeni - Petrolov koncept se od ostalih razlikuje predvsem v tem, da Magna nakupi prihranka ne beležijo v absolutnem znesku, pač pa v višini popusta in torej v deležu od vrednosti prihodnjih nakupov. Tudi število točk, pridobljenih s posameznim nakupom, je bolj kot od same vrednosti nakupa odvisno od strukture kupljenega blaga, kar pomeni, da ne gre toliko za spodbujanje nakupov, kot za spodbujanje nakupov določene vrste blaga. Nakup Petrolovega motornega olja uporabniku tako na primer prinese precej več točk, kot pa polnjenje avtomobilskega rezervoarja, čeravno bo znesek, ki ga bo odštel za gorivo, opazno višji od cene motornega olja.

Sicer pa bo Petrol imetnike občanske Magne z vsemi podrobnostmi pri načinu pridobivanja točk seznanil z neposredno pošto oziroma s pismom, ki ga bodo prejeli v naslednjih dneh, hkrati pa bo sistem nagrajevanja skupaj z ostalimi prednostmi Magne obrazložen tudi v zgibanki, ki jo bo od 1. septembra dalje mogoče dobiti na vseh Petrolovih bencinskih servisih.

Petrol prek svojih maloprodajnih mest ustvari nekaj manj kot polovico letnih prihodkov od prodaje. Znotraj tega pomemben delež predstavljalo nakupi s kartico Magna. Magna, ki jo je Petrol v način svojega poslovanja uvedel v letu 1993, danes tako po doseženem prometu kot po številu imetnikov - teh je prek 120 tisoč - sodi med najbolj razširjene plačilne kartice v Sloveniji.