O-STA

Bayer podprl projekt Botrstvo

Srečnejša otroštva so odgovornost vseh nas

Ljubljana, december 2013 - Revščina prizadene vsako leto več ljudi, socialni transferji pa se zaradi slabše ekonomske situacije zmanjšujejo. Zaradi tega število ljudi, ki potrebujejo pomoč, v zadnjih letih strmo narašča. Med njimi so zlasti ogroženi otroci, saj je revščina ne le materialna, temveč tudi "socialna" bolezen, ki otroke oropa za socialno vključenost in dodatnih priložnosti za izobraževanje. Zato smo del sredstev namenili projektu Botrstvo, ki ga že tretje leto vodi Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.

"Bayerjeva donacija v sklad botrstva nam in otrokom veliko pomeni. Sredstva botrskega sklada so namenjena kritju izpadov mesečnih plačil botrov. To pomeni, da gredo k različnim otrokom, ki so botra izgubili ali v tekočem mesecu niso prejeli finančne pomoči, pa jo potrebujejo. S sredstvi sklada botrstva otroke peljemo tudi na izlete, letovanja in tabore, kjer spoznavajo nove prijatelje in zbirajo lepe spomine. Zato je vaša pomoč izjemnega pomena in posebna dragocenost," je povedala Jana Kotar iz Zveze prijateljev mladine Moste-Polje.

Z donacijo želimo podpreti prizadevanja vseh, vključenih v ta projekt, saj je vanj vključenih že več kot 2800 otrok, ki jim preko projekta omogočijo občutek enakovrednosti v družbi vrstnikov, vse pogosteje pa tudi osnovno preživetje. Ker so srečna otroštva odgovornost vseh, se je naše podjetje z veseljem pridružilo tovrstni pobudi.

###

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globalna družba s ključnimi kompetencami na področju varovanja zdravja, prehrane in visokotehnoloških materialov. Kot inovativna družba določa trende na raziskovalno intenzivnih področjih. Izdelki in storitve družbe so namenjeni izboljševanju zdravstvenega stanja in kakovosti življenja ljudi. Hkrati želi skupina ustvariti vrednost z inovacijami, rastjo in visoko donosnostjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja in deluje kot družbeno in etično odgovoren korporativni državljan. V poslovnem letu 2012 je skupina zaposlovala 110 500 ljudi in ustvarila prodajo v višini 39,8 milijarde evrov. Naložbe v osnovna sredstva so znašale 2,0 milijardi evrov, stroški raziskav in razvoja pa 3,0 milijarde evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, Tel. 01 581 44 13

E-mail: katja.kresse@bayer.com

Več informacij na www.bayer.si.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.