O-STA

S Petrolom in Pomgradom do čistilne naprave

Murska Sobota, 9. septembra - Mestna občina Murska Sobota je danes tudi uradno dobila koncesionarja, ki ji bo zgradil sodobno čistilno napravo in naslednjih 25 let skrbel za strokovno in kakovostno čiščenje odpadnih in padavinskih voda. V tovrstnem izbirnem postopku je bila že julija letos za najugodnejšo izbrana skupna ponudba ljubljanskega Petrola in lokalnega Pomgrada, s katerima je soboški župan Anton Slavic danes tudi javno podpisal koncesijsko pogodbo. Po omenjeni tripartitni pogodbi bosta Pomgrad in Petrol z gradnjo čistilne naprave pričela prihodnjo pomlad, v roku nadaljnjih dveh let pa bo ta pričela tudi z rednim obratovanjem.

Pripravljalne aktivnosti pa bodo stekle takoj po podpisu pogodbe. Izvajalca bosta najprej poskrbela za projektno dokumentacijo, ki je potrebna za izdajo ustreznih gradbenih in drugih dovoljenj, tako da bodo prva gradbena dela lahko stekla že v slabih šestih mesecih.

Nova čistilna naprava bo zgrajena ob obstoječi čistilni napravi, to je v severovzhodnem delu Murske Sobote ob desnem bregu reke Ledave. Njena zmogljivost bo dosegla 42.000 tisoč populacijskih evkivalentov, nanjo pa bodo speljane tudi odpadne vode naselja Bakovci. Naprava bo grajena skladno z nemškim standardom ATV, pa tudi z vsemi drugimi standardi, ki veljajo na tem področju, učinek čiščenja pa bo ustrezal učinku, kakršnega slovenska zakonodaja predvideva za občutljiva področja. Čistilna naprava bo tako omogočala štiri stopnje čiščenja voda; poleg mehanskega in biološkega tudi filtracijo, flokulacijo in UV dezinfekcijo. Na ribe oziroma na favno v lokalnih potokih ne bo negativno vplivala. Vrednost investicije v vse objekte in naprave, ki jo bodo sestavljali čistilno napravo, bo znašala dobrih sedem milijonov evrov.

Medtem ko se je oddaja javne službe zasebnemu investitorju na področju plinifikacije v Sloveniji že uveljavila, je v primeru čiščenja odpadnih voda tovrstna praksa še relativno redka. Med prvimi slovenskimi občinami, v katerih je koncesijo za čiščenje voda pridobilo zasebno podjetje, so bile na primer občine Kranjska gora, Maribor in Mežica. Sledi jim mestna občina Murska Sobota.

Ta je temeljne pogoje, ki jim mora ustrezati potencialni koncesionar, določila že v Odloku o načinu izvajanja te gospodarske javne službe leta 1999, v javnem razpisu marca letos pa so bili ti kriteriji še podrobneje opredeljeni. Izpostaviti velja, da ponudba Petrola in Pomgrada ni bila najugodnejšega zgolj s cenovnega oziroma stroškovnega vidika, pač pa tudi z vidika varnosti in zanesljivosti pri financiranju celotnega projekta, ter glede siceršnje kakovosti in strokovnosti, ki ju zagotavljajo njuna izkušenost, reference in kadrovski potencial.

Obe podjetji na slovenskem trgu poslujeta že več kot 50 let. Petrol sodi med najuspešnejša in najbolj izkušena podjetja na področju energetike, ta pa je po vsebini in načinu delovanja povsem skladna z ekologijo. Kot eden pomembnejših družbenikov podjetja Aquasystems je Petrol že vključen v izgradnjo čistilne naprave v Mariboru, na podlagi lani podpisane koncesijske pogodbe pa bo v kratkem pričel tudi z gradnjo čistilne naprave v občini Mežica. Je tudi soustanovitelj konzorcija, ki bo oblikoval temelje za izgradnjo zbirnega kolektorja in skupne čistilne naprave za občini Ravne in Prevalje, prav tako skupaj s Pomgradom pa v danem trenutku pripravlja tudi ponudbo na razpis za oddajo koncesije za čiščenje odpadnih voda v Gornji Radgoni.

Petrol, ki na tem področju deluje po načelu B.O.T. (izgradi - vodi - prenesi), namerava dolgoročno sodelovati pri izgradnji oziroma upravljanju z napravami, ki bodo očistile okrog 20 odstotkov odpadnih voda v Sloveniji.

Tudi SGP Pomgrad, ki mu je zaupana vloga vodenja izvedbe projektov in izgradnje čistilne naprave, je izkušeno slovensko gradbeno podjetje, ki se danes vključuje v celo vrsto domačih in mednarodnih programov implementiranja infrastrukturnih projektov.