O-STA

Evropski dan varstva osebnih podatkov

Dan varstva osebnih podatkov ljudi ozavešča o varstvu osebnih podatkov in s tem povezanih pravicah, ter o nekaterih dobrih praksah varstva osebnih podatkov, ki vodijo k boljšemu uveljavljanju posameznikovih pravic v povezavi z osebnimi podatki. Na ta dan je leta 1981 bil sprejet prvi mednarodni pravni akt o varstvu osebnih podatkov, ki je varstvo osebnih podatkov definiral kot temeljno pravico. Gre za Konvencijo 108 Sveta Evrope. Evropska komisija je januarja 2012 predlagala temeljito prenovo pravil o varstvu osebnih podatkov, ki bo v pomoč pri krepitvi evropskega digitalnega gospodarstva in pravic do spletne zasebnosti.

Številna dogajanja in incidenti prikazujejo potrebo po zavedanju izpostavljenosti naših osebnih podatkov in naše zasebnosti. Zaradi digitalizacije družbe si našega življenja ne moremo več predstavljati brez interneta, pametnih telefonov in drugih tehničnih naprav, kar nam po eni strani odpira številne možnosti, hkrati pa nas izpostavlja sledenju in profiliranju. Ne gre za nekaj novega, vendar ima lahko zelo daljnosežne posledice, kar kaže tudi zadnji razvoj dogodkov. Pomembno se je tega zavedati in ustrezno ukrepati.

Ob dnevu varstva osebnih podatkov, ki ga obeležujemo danes, sta Evropska komisija in Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov pripravila kratka video prispevka z namenom osveščanja posameznikov glede varstva osebnih podatkov na spletu.

Prispevek Evropske komisije je dostopen tukaj (https://www.youtube.com/watch?v=5ByVaZ0rg8U), prispevek Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pa tukaj (https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/data_protection_day_2014).