O-STA

Finančno poročilo za leto 2013: Bayer nadaljuje z uspešnim poslovanjem v jubilejnem letu

· Dinamičen razvoj na področju bioznanosti, MaterialScience pod pričakovanji
· Izjemna rast prodaje pred kratkim uvedenih farmacevtskih izdelkov
- ocenjen skupni največji letni razvojni potencial petih zdravil višji za najmanj 7,5 milijarde evrov
· Prodaja skupine Bayer znaša 40.157 milijonov (plus 1,0 odstotek; po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj: plus 5,1 odstotka)
· EBIT (poslovni izid iz poslovanja) je višji za 25,6 odstotka in znaša 4.934 milijonov evrov
· EBITDA (poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo) pred odbitkom posebnih postavk je višji za 1,5 odstotka in znaša 8,401 milijon evrov
· Čisti dobiček je višji za 32,7 odstotka in znaša 3.189 milijonov evrov
· Čisti dobiček na delnico je višji za 32,7 odstotka in znaša 5,61evra
· Napoved za leto 2014: nadaljnja rast prodaje in dobička

Leverkusen, 28. februar 2014 - V letu 2013 je skupina Bayer nadaljevala z uspešnim poslovanjem. "V jubilejnem letu smo uresničili pomembne poslovne cilje," je dejal predsednik uprave dr. Marijn Dekkers na novinarski konferenci z objavo finančnih rezultatov, ki je potekala v petek v Leverkusnu. Nadaljuje se dinamika rasti na področju bioznanosti: podskupina HealthCare je dosegla razveseljive dobičke s prodajo pred kratkim uvedenih farmacevtskih izdelkov, medtem ko je bila podskupina CropScience zelo uspešna v pozitivnem tržnem okolju. Na področju bioznanosti je Bayer na splošno dosegel svoje poslovne cilje kljub precejšnjim negativnim tečajnim razlikam. Na poslovanje podskupine MaterialScience še naprej vplivajo težke razmere na trgu. "Optimistični smo za leto 2014 in načrtujemo nadaljnjo rast prodaje in dobička," je dejal dr. Dekkers.

V letu 2013 se je prodaja skupine Bayer zvišala za 1,0 odstotek in znaša 40.157 milijonov evrov (v letu 2012: 39.741 milijonov evrov). "To je nov rekord v 150-letni zgodovini naše družbe," je dejal predsednik uprave. Po prilagoditvah za tečajne razlike in portfelj je bila prodaja višja za 5,1 odstotek. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) se je povečal za 25,6 odstotka na 4.934 milijonov evrov (v letu 2012: 3.928 milijonov evrov). Dobiček se je zmanjšal za čiste posebne stroške v višini 839 milijonov evrov (v letu 2012: 1.711 milijonov evrov). Posebni stroški v glavnem vključujejo 358 milijonov evrov za prestrukturiranje in 276 milijonov evrov za dodatne stroške v zvezi s pravnimi zahtevki. Poslovni izid EBIT pred odbitkom posebnih postavk je višji za 2,4 odstotka in znaša 5.773 milijonov evrov (v letu 2012: 5.639 milijonov evrov), medtem ko se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pred odbitkom posebnih postavk povečal za 1,5 odstotka na 8.401 milijona evrov (v letu 2012: 8.280 milijonov evrov). Zaradi negativnih tečajnih razlik se je dobiček skupine zmanjšal za skupno 260 milijonov evrov. Poleg tega so se zvišala plačila iz lastniškega kapitala za 70 milijonov evrov zaradi uspešnosti Bayerjevih delnic na trgu. Čisti dobiček se je zvišal za 32,7 odstotka in znaša 3.189 milijonov evrov (v letu 2012: 2.403 milijonov evrov), čisti dobiček na delnico pa je višji za 5,8 odstotka in znaša 5,61 evra (v letu 2012: 5,30 evra).

Kosmati denarni tok se je povečal za 28,0 odstotkov in znaša 5.832 milijonov evrov (v letu 2012: 4.556 milijonov evrov) predvsem zaradi boljšega poslovnega izida EBIT. Čisti denarni tok je višji za 14,2 in znaša 5.171 milijonov evrov (v letu 2012: 4.530 milijonov evrov), medtem ko se je čisti finančni dolg zmanjšal za 0,3 milijarde evrov v primerjavi z 31. decembrom 2012, ko je znašal 6,7 milijarde evrov. "Zaradi močnega denarnega toka smo lahko nekoliko zmanjšali dolg kljub visokim naložbam v opredmetena osnovna sredstva in pripojitvam družb Conceptus in Steigerwald," je pojasnil finančni direktor Werner Baumann.

Trajnostni razvoj kot del korporativne strategije

Bayer je eno od prvih DAX 30 podjetij, ki bo letos prvič združilo letne finančne podatke in poročilo o trajnostnem razvoju v integriranem letnem poročilu Annual Report za 2013. "V Bayerju smo že zelo zgodaj spoznali, da lahko trajen uspeh dosežemo le z vzdrževanjem ravnovesja med ekonomsko rastjo ter odgovornostjo do okolja in družbe," je dejal Dekkers. V skladu s tem Bayer zdaj uvaja merljive ne-finančne cilje osnovane na pokazateljih uspešnosti. Denimo, podjetje si prizadeva izboljšati energetsko učinkovitost Bayer skupine za 10 odstotkov (referenčna vrednost: 3,50 MWh/t) in omejiti izpust specifičnih toplogrednih plinov za 20 odstotkov (referenčna vrednost: 0.98 t CO2/t) med letoma 2012 in 2020. Leta 2013 je Bayer v svetovnem merilu zagotovil okoli 50 milijonov evrov za nepridobitne programe na več področjih, denimo izobraževanja in zdravja.

Naložba, vredna več kot 18 milijard evrov za prihodnost

"Naša izjava o poslanstvu 'Bayer: Science For A Better Life' ohranja našo motiviranost, ko si prizadevamo k nadaljnji krepitvi svojega položaja svetovnega inovativnega podjetja," je dejal Dekkers. "Naš cilj ostaja izboljšanje življenja ljudi po vsem svetu z našimi izdelki in rešitvami." Kljub temu mora Bayer za ustvarjanje pogojev nadaljnje inovacije in rasti nenehno vlagati precejšnje zneske sredstev, je pojasnil Dekkers. Družba bo med letoma 2014 in 2016 v raziskave in razvoj ter investicijske odhodke (naložbe v opredmetena osnovna sredstva), pretežno na področju bioznanosti, predvidoma vložila več kot 18 milijard evrov. Na splošno se bo 11,2 milijarde evrov namenilo za raziskave in razvoj ter 7,3 milijarde evrov za investicijske odhodke.


Obvestilo za uredništva:

Spodnje tabele vsebujejo ključne finančne podatke skupine Bayer (Bayer Group) in njenih podskupin za celo leto in četrto četrtino 2013,

Na spletnem naslovu www.news.bayer.com so na voljo tudi:

- zapis in predstavitev dr. Marijna Dekkersa in Wernerja Baumanna (na voljo od okoli 10. ure naprej)

- trenutne Bayerjeve fotografije in slike z novinarske konference (minimalni časovni zamik)

Celotno letno poročilo Annual Report 2013 je na voljo na spletni strani http://www.annualreport2013.bayer.com

Dodatna podporna gradiva na www.live.bayer.com:

- prenos novinarske konference v živo (od približno 10:00 dalje)

- posnetek novinarske konference (od približno 15:00 dalje)

TV uredniki lahko naložijo ali naročijo posodobljene posnetke o podjetju Bayer brezplačno na naslovu: www.tv-footage.bayer.com.


Kontakt:
Katja Kresse, tel. 01 581 44 13
E-Mail: katja.kresse@bayer.com
Za več informacij obiščite www.bayer.com.


ha (2014-0028E)
Bayer Group Key Data, Fourth Quarter and Full Year 2013
(Certain prior-year data are restated.)

Bayer GroupQ4 2012Q4 2013ChangeFY2012FY2013Change
(EUR million)in %in %
Sales9,8609,888+0.339,74140,157+1.0
EBIT729655-10.23,9284,934+25.6
Special items(424)(439)-(1,711)(839)-
EBIT before special items1,1531,094-5.15,6395,773+2.4
EBITDA1,4011,433+2.36,9167,830+13.2
Special items(425)(336)-(1,364)(571)-
EBITDA before special items1,8261,769-3.18,2808,401+1.5
Net income366455+24.32,4033,189+32.7
Earnings per share (EUR)0.450.55+22.22.913.86+32.6
Core earnings per share
(EUR)1.011.10+8.95.305.61+5.8
Number of employees at end of period *110,000113,200+2.9110,000113,200+2.9

Bayer HealthCareQ4 2012Q4 2013ChangeFY2012FY2013Change
(EUR million)in %in %
Sales4,9214,939+0.418,60418,924+1.7
EBIT558631+13.12,2053,260+47.8
Special items(460)(354)-(1,582)(713)-
EBIT before special items1,018985-3.23,7873,973+4.9
EBITDA8951,069+19.43,8664,858+25.7
Special items(464)(268)-(1,253)(476)-
EBITDA before special items1,3591,337-1.65,1195,334+4.2

Bayer CropScienceQ4 2012Q4 2013ChangeFY2012FY2013Change
(EUR million)in %in %
Sales1,8561,951+5.18,3838,819+5.2
EBIT247163-34.01,5561,729+11.1
Special items79(40)-13(72)-
EBIT before special items168203+20.81,5431,801+16.7
EBITDA374282-24.62,0502,184+6.5
Special items79(37)-25(64)-
EBITDA before special items295319+8.12,0252,248+11.0

Bayer MaterialScienceQ4 2012Q4 2013ChangeFY2012FY2013Change
(EUR million)in %in %
Sales2,7602,691-2.511,49111,238-2.2
EBIT9470-25.5581435-25.1
Special items(1)(18)-(32)6-
EBIT before special items9588-7.4613429-30.0
EBITDA265244-7.91,2361,101-10.9
Special items1(4)-(27)29-
EBITDA before special items264248-6.11,2631,072-15.1

EBITDA, EBIT(DA) before special items and core earnings per share are not defined in the International Financial Reporting Standards and should therefore be regarded only as supplementary information. For the definitions of these indicators, see the current Annual Report at www.bayer.com.

* Full-time equivalents


Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.