O-STA

Na slovenskih kmetijah že poslujejo z miniMAXom

miniMAX kmetijskim gospodinjstvom poenostavlja uresničevanje zahtev Zakona o dohodnini. Poslovni subjekti, ki izvajajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost lahko na cenovno ugoden način izkoriščajo prednosti e-računovodstva in brezpapirnega poslovanja.

ŠEMPETER PRI GORICI, 7. 3. 2014 - Nove zakonske zahteve od kmetov zahtevajo vedno več administracije. V podjetju SAOP so kmetijam zagotovili spletni program miniMAX za vodenje poslovanja, ki poenostavlja poslovodenje in računovodstvo vsem poslovnim subjektom v kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, od kmečkih gospodinjstev do samostojnih podjetnikov in družb z omejeno odgovornostjo.

Država je s spremembami Zakona o dohodnini krepko dvignila administrativne zahteve za majhne kmetije. Novi zakon določa, da morajo vse kmetije, ki so v zadnjih dveh letih zabeležile več kot 7.500 evrov katastrskega dohodka in subvencij, voditi knjigovodstvo in ugotavljati davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. "Takšno vodenje poslovanja ustvarja veliko papirnih dokumentov in zahteva dodatna računovodskega znanja. Prednost miniMAXa je prilagojenost zakonodaji ter posebnostim v kmetijski in gozdarski dejavnosti. Poleg tega omogoča poenostavitev poslovanja in s tem vrsto časovnih in finančnih prihrankov," je povedal Sandi Boršo, direktor prodaje in marketinga v SAOP.

Prvi uporabniki so navdušeni

Na Turistični kmetiji Pavlica se ukvarjajo z vinogradništvom oz. vinarstvom, sadjarstvom in zelenjadarstvom. Poleg tega se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turistične kmetije, pri čemer glavnino surovin pridelajo na domači kmetiji. Na kmetiji v miniMAXu že od leta 2009 vodijo knjigo prejetih in izdanih računov - za potrebe DDV in plačilnega prometa, leta 2010 pa so z njim začeli voditi tudi poslovne knjige. "Kmetu v osnovi ni treba voditi računovodstva, vendar je miniMAX zelo koristen že samo za vodenje računov in poročanje o DDV," je povedala Mojca Pavlica, ki na kmetiji skrbi za vodenje poslovanja.

Zadnja novost v miniMAXu, to je vgrajen kontni načrt za kmetije, jim je omogočil še lažje in preglednejše spremljanje poslovanja. S tem so namreč nadomestili ročno vodenje evidenc FADN in pohitrili celo vrsto zamudnih birokratskih opravil. Sedaj z miniMAXom izvajajo vsa računovodsko-knjigovodska opravila, od upravljanja tekočega poslovanja, vodenja plačilnega prometa in poročanja na DURS do vodenja sredstev, materiala in dela ter izdelave bilanc. Tako Mojca Pavlica: "Ko smo z miniMAXom prevzeli celotno računovodstvo, smo dobili samo še nove koristi. Prej si sam nisi mogel zložiti celotne poslovne slike. Sedaj takoj vidiš, kako uspešno ali neuspešno je poslovanje kmetije." Kot je še povedala Mojca Pavlica svojim stanovskim kolegom velikokrat predlaga vodenje poslovanja z miniMAXom: "Program je enostaven tudi za laike. Kmetje, ki nimajo računovodskega znanja lahko veliko stvari naredijo sami. Pri zahtevnejših obdelavah pa jim pomaga usposobljen računovodja." Na kmetijah se tako rešijo ročnega dela, avtomatizirajo administrativne postopke ter pridobijo sprotne informacije o poslovanju.

Prilagojene zmožnosti za kmetije

Zaradi specifičnosti računovodstva na področju osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravilo priporočeni kontni načrt tako, da bo mogoče zagotoviti poročilo po predpisani metodologiji FADN. V ta namen je v spletni program miniMAX dodan nov tip organizacije "Kmečko gospodinjstvo", ki vsebuje kontni plan, skladen s priporočenim enotnim kontnim načrtom in usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

"miniMAX je za kmete zelo dostopen, saj deluje kot storitev, za katero plačujejo mesečno naročnino. Uporabljati ga začnejo praktično takoj, brez kakršnihkoli začetnih stroškov. Potrebujejo samo računalnik in dostop do interneta," je še pojasnil Boršo.

Številni avtomatizmi v programu omogočajo, da se za vodenje prihodkov in odhodkov ter poročanje na AJPES in DURS porabi zelo malo časa. Med pomembnimi koristmi miniMAXa za kmetije je tudi shranjevanje celotne dokumentacije na enem mestu v elektronski obliki, kar znižuje stroške in povečuje varnost dokumentov pred izgubo. Poleg tega uporabnikom ponuja že pripravljena poslovna poročila za nadzor nad poslovanjem ter povsem elektronsko poslovanje z računovodskim servisom. Z uporabo miniMAXa so kmetje že pripravljeni na prihajajoče vladne predpise o gotovinskem poslovanju. Ti jim bodo namreč narekovali uporabo poslovnih programov za izdajanje računov za blago oziroma izdelke, ki jih bodo kupci plačevali v gotovini.

V podjetju SAOP bodo marca priredili več seminarjev z naslovom "Računovodstvo na kmetiji", ki bodo namenjeni računovodjem kmetijskih gospodarstev. Seminarje bodo vodili strokovnjaki za kmetijska gospodarstva, predstavljene bodo tudi praktične izkušnje s slovenskih kmetij.

Več informacij o seminarjih dobite na spletni strani: http://www.saop.si/izobrazevanja/seminarji/z-gosti/nacin-obdavcitve-in-vodenje-poslovnih-knjig-ter-primeri-knjizenja-na-kmetiji-jelka-lekse-majda-strel/

Fotografija

Predlagan pripis k fotografiji: Turistična kmetija Pavlica deluje sodobno v vseh pogledih

O podjetju SAOP

Podjetje SAOP je bilo ustanovljeno leta 1987 in med prvimi na slovenskem tržišču ponudilo lastno programsko opremo. Kot vodilni za razvoj poslovnih programskih rešitev in storitev za računovodske servise, podjetja ter javne ustanove, zaposlujejo več kot 70 visoko izobraženih strokovnjakov. Njihove rešitve uporablja prek 3.700 strank ter več kot 25.000 uporabnikov v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Za inovativnost so prejeli že več nagrad državnega in mednarodnega pomena, njihovo pozitivno naravnanost pa potrjujeta tudi certifikat Družini prijazno podjetje ter osvojena nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca.

Dodatne informacije

Novinarsko središče - Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki...

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: www.saop.si