O-STA

Kmetovanje ni administracija - kmetje potrebujejo enostavne rešitve za e-poslovanje

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma je skupaj s podjetjem SAOP kmetom predstavil preprost model e-poslovanja na kmetijah, v skladu z davčno in kmetijsko zakonodajo.

NOVO MESTO, ŠEMPETER PRI GORICI, 31. 3. 2014 - Uporaba poslovnih informacijskih sistemov na kmetijah se je še pred časom zdela znanstvena fantastika. Danes pa mnogi kmetje že uporabljajo spletni progam miniMAX, s katerim na enostaven način vodijo poslovanje kmečkega gospodarstva in uresničujejo zahteve Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o dohodnini, ki je z ustanovitvijo kmetijskih gospodinjstev kmetom naložil vrsto dodatnih administrativnih del in oddajanja poročil.

V Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto so se zato odločili, da skupaj s podjetjem SAOP, nosilcem kmečkih gospodarstev, njihovim računovodjem in dijakom - bodočim kmetom, predstavijo dobre prakse e-poslovanja na kmetijah. Tako so v prostorih Kmetijske šole Grm izvedli izobraževalni seminar z naslovom "Vodenje računovodstva na kmetiji s spletnim programom miniMAX". Seminarja so se udeležili študentje, kmetje in računovodje, ki vodijo poslovne knjige za kmetijska gospodarstva, ter drugi strokovnjaki s področja kmetijstva.

"Predstavitve niso bile namenjene samo posameznim skupinam pridelovalcev, saj smo ocenili, da so te vsebine zanimive za vse," je povedal Igor Hrovatič, v. d. ravnatelja, predavatelj in vodja projekta na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto. Kot pravi Hrovatič je pomembno vedeti tudi, da kmetje niso administrativni delavci, so pridelovalci hrane, zato jim morajo biti na voljo takšne rešitve, ki bodo za njih ustrezne, enostavne in za katere ne bodo porabili preveč dragocenega časa. Je pa tudi res, da pridelovalci iz teh vsebin nimajo dovolj osnovnih znanj.

Kmetje so danes postavljeni pred različne izzive, s katerimi se lahko spopadejo le z uporabo ustreznih informacijskih rešitev in znanjem. Vedno več kmetij mora zaradi zakonskih obveznosti voditi knjigovodstvo. Kmetovanje je tako postalo še bolj zahtevno. Po drugi strani informatizacijo narekuje uvedba FADN računovodstva. Ta podpira ukrepe skupne kmetijske politike, ki temelji na uporabi različnih zbirk podatkov in registrov, grafičnih podlag in spremljanju učinkovitosti kmetovanja.

"Kmetje se informatizirajo tudi zaradi sprememb v načinu trženja, ki danes zahteva neposreden kontakt s potrošnikom. Povezanost s potrošnikom, priprava artiklov po meri posameznega potrošnika, ponudba in promocija so usmeritve novega načina trženja," je še pojasnil Hrovatič. Sem lahko uvrščamo tudi povezanost tako med pridelovalci kot med potrošniki, kar brez ustrezne informacijsko komunikacijske tehnologije danes ni več mogoče.

miniMAX podpira vodenje knjigovodstva kmetij skladno s priporočenim enotnim kontnim načrtom in usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Na kmetijah z miniMAX-om vodijo poslovanje glede na želeno zahtevnost, od vodenja kmetijskega gospodinjstva in poročanja o DDV do celotnega računovodstva, hkrati pa se prek interneta povezujejo s svojimi računovodstvi. Na kmetiji tako v spletnem programu izdajajo račune, vodijo prejete račune, potne stroške in sredstva ter pripravljajo plačila, računovodja pa te dokumente knjigovodsko obdela in vodi celotno računovodstvo. Z uporabo miniMAX-a lahko kmečka gospodarstva poslujejo brezpapirno, kar jim dodatno zniža stroške in zmanjša porabo časa za administracijo.

Fotografije

1. in 2. - Udeleženci izobraževanja Vodenje računovodstva za kmetije v programu miniMAX

3. - Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (zunanjost)

O centru Grm Novo mesto

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma združuje Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, Višjo strokovno šolo, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike - Gostišče na trgu. V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, ki je jedro razvoja Centra in v katerem se je ustanovila Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

O podjetju SAOP

Podjetje SAOP je bilo ustanovljeno leta 1987 in med prvimi na slovenskem tržišču ponudilo lastno programsko opremo. Kot vodilni za razvoj poslovnih programskih rešitev in storitev za računovodske servise, podjetja ter javne ustanove, zaposlujejo več kot 70 visoko izobraženih strokovnjakov. Njihove rešitve uporablja prek 3.700 strank ter več kot 25.000 uporabnikov v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Za inovativnost so prejeli že več nagrad državnega in mednarodnega pomena, njihovo pozitivno naravnanost pa potrjujeta tudi certifikat Družini prijazno podjetje ter osvojena nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca.

Dodatne informacije

Novinarsko središče - Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki...

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: www.saop.si