O-STA

ŽIVIM DOMAČE, JEM LOKALNO - v ponedeljek v Novi Gorici

Pobuda za projekt "Živim domače, jem lokalno", ki poteka znotraj vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2013/14, izhaja iz vse težjih razmer in vse aktualnejših potreb po samooskrbi s hrano, pri tem pa igra pomembno vlogo tudi zdravje, na katerega še kako vplivata izvor in način pridelave hrane.

Strokovnjakinja in vodja samooskrbe s hrano iz zadruge Jarina bo v ponedeljek, 17. marca 2014, v vrtcu Ciciban v Novi Gorici govorila o pomenu lokalne samooskrbe, ki je v tem letu še kako aktualna. Na to kaže tudi Mednarodno leto družinskih kmetij, ki ga je Organizacija združenih narodov razglasila prav za leto 2014.

Gre za projekt, ki je postal del natečaja v tem šolskem letu in že žanje veliko zanimanja vzgojno-izobraževalnih zavodov Slovenije. Slušateljice ponedeljkovega predavanja bodo strokovne delavke vrtca.

.

Več informacij je na voljo na naslovu info@planet-zemlja.org ali 01 620 25 22.